A K A D E M I E

[ubermenu config_id=”main” menu=”215″]

Expertise

Stebo-medewerkers zijn expert in buurtopbouwwerk, ondernemen, tewerkstelling, wonen, energie en leren. De Stebo Academie deelt de opgebouwde kennis en ervaring graag met een breed werkveld. Dat doen we via lezingen, workshops, opleidingen, praktijkgroepen, studiedagen of conferenties. We doen het op eigen initiatief en op vraag. Nieuwsgierig? Hou ons activiteitenoverzicht in de gaten.

We gaan graag aan de slag met Appreciative Inquiry (de waarderende benadering) en Vuurwerkt in opleidingen. We geven ook graag lezingen, opleidingen en workshops op maat. We doen het op vraag en op eigen initiatief.

U heeft een idee?

Wij hebben de kennis en ervaring met deze participatieve werkvorm. Samen maken we er een opleiding of workshop op maat van. Graag bekijken we met u wat mogelijk is. Een intakegesprek is gratis en verbindt tot niets.

Meer info nodig?

Mail naar academie@stebo.be of neem contact op met Lut Brenard, coördinator Academie 089 32 95 30.


Voorbeelden van opleidingen, workshops of lezingen:

 • ACW Limburg engageerde ons voor het versterken van hun afdelingen. Met een groep van 25 vrijwilligers, trekkers van afdelingen, werkten we met de waarderende benadering attractieve toekomstbeelden en een concreet actieplan uit.
 • De seniorenraad van Genk engageerde ons voor het uittekenen van een actieplan, dat aansluit bij de resultaten van het behoeftenonderzoek bij de Genkse 60-plussers. Door toepassing van de waarderende benadering lag er na één dag een door alle leden van de seniorenraad gedragen actieplan klaar.
 • De dienst ouderenparticipatie van de provincie Antwerpen engageerde ons voor de begeleiding van een transitieproces. Gedurende een jaar werkten we met afgevaardigden van de  seniorenraden aan het ontwerpen van ‘regionale stuurgroepen seniorenraden’. Ook hier zetten we op onderdelen van het proces de waarderende benadering in.
 • Een groepspraktijk van zelfstandige kinesisten in Zolder doorliep een proces om op een waarderende manier hun samenwerking te versterken. Tijdens 3 sessies van een halve dag ontdekten ze de sterktes van zichzelf en hun praktijk evenals de blinde vlek. De ploeg ging aan  de slag om hun ambities, die ze in concrete acties formuleerden, te realiseren.
 • Tal van workshops of lezingen bij diverse organisaties over “Talent en bezieling, energie van mensen of vrijwilligers verbinden tot teamkracht.” Succes van organisaties hangt af van de mate waarin medewerkers en/of vrijwilligers zich betrokken voelen. Betrokkenheid genereer je door je medewerkers dagelijks de mogelijkheid te geven hun sterkten in te zetten.
 • Appreciative Inquiry groeide uit tot een van de meest succesvolle benaderingen om verandering te creëren. Deze lezing of workshop is een introductie op de theorie en praktijk van Appreciative Inquiry. Bij diverse organisaties of scholen werden deze workshops gegeven.
 • Intern bij Stebo loopt er voor de periode 2013-2015 met de steun van ESF het project “in beweging door een generatief leerbeleid”. Essentie van generatief leren is dat er iets totaal nieuws ontstaat als mensen kennis, ervaring en expertise bijeenbrengen of uitwisselen. “Wat zou er kunnen ontstaan als je bijv. de expertise van een buurtopbouwwerker samenbrengt met de kennis van een woondeskundige?” Generatief leren is dus meer dan alleen kennisoverdracht. Er ontstaat achteraf altijd een product of een tastbaar resultaat. Dit proces wordt ondersteund door leercoaching.

Opleidingen en workshops op maat

vuurwerkt

Vuurwerkt is een waarderende onderzoekende begeleidingsstijl. Vuurwerkt vertrekt vanuit het beste dat mensen hebben: hun talent en bezieling.

 zinzet

Zinzet ontwikkelt krachten van ervaren medewerkers in vrijwilligerswerk, op de werkvloer en participatiewerk via groepsbegeleidingen.

Wil je graag een lezing, workshop of opleiding op maat,
mail dan naar academie@stebo.be voor meer info of neem telefonisch contact met Lut Brenard 089 32 95 30.

INITIATIEVEN

 

 

T W E E T S

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test