Het internationale uitwisselingsproject ‘The Power of Life Stories’ zal nog lang nazinderen bij Stebo-medewerkers en bewoners. Tijdens verschillende meerdaagse reizen ontmoette een Limburgse delegatie mensen uit Portugal, Roemenië, Turkije en Ierland. Deelnemers wisselden er – dwars door taal- en cultuurbarrières –  hun levensverhalen uit. Buurtopbouwwerker Eddy Wintmolders en vrijwillig bestuurder bij Stebo Jac De bruyn raakten geïnspireerd om er in het basiswerk meer mee te doen.

Tientallen basiswerkers en burgers reisden in 2013 en 2014 naar verschillende Europese steden om elkaar te ontmoeten en elkaars culturele achtergronden te leren kennen. Ze wisselden hun levensverhalen uit, in hun eigen taal, in het Engels of ook via een gebaar, een beweging, een blik. Zelfs zonder gemeenschappelijke moedertaal blijkt vertellen en luisteren naar elkaars levensverhaal een bijzonder krachtige manier om diepgaande verbindingen tussen mensen te smeden. De kracht schuilt in de ongelooflijke eenvoud. Back to basics!

Gewone mensen krijgen het woord
Het project wilde ‘gewone’ mensen bijeen brengen, mensen die als buurtbewoner of cursist betrokken zijn bij basisorganisaties. ‘Dat heeft mij geraakt’, zegt Jac De bruyn. ‘In tegenstelling tot andere Europese projecten die ik eerder meemaakte, waren het hier echt volksmensen die elkaar op internationaal niveau konden ontmoeten. Mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperkt opleidingsniveau konden deelnemen en kregen het woord.’

Van aarzeling naar enthousiasme
Eddy Wintmolders bracht een delegatie van bewoners uit Genk op de been en reisde als begeleider mee. In het begin was hij nog sceptisch, geeft hij toe. Een gelijkaardige terughoudendheid zag hij bij professionals van andere diensten en organisaties. ‘Het project werd gezien als een gesubsidieerde vorm van sociaal toerisme. Ik had ook wel mijn twijfels’, zegt Eddy. Zijn aarzeling sloeg om in enthousiasme, toen hij zelf de kracht van het levensverhaal kon ervaren. ‘Het delen van levensechte verhalen is misschien wel de meest krachtige vorm om sterke verbindingen tussen mensen tot stand te brengen’, concludeert Eddy.

Je geschiedenis bepaalt wie je bent
Jac beaamt: ‘Levensverhalen brengen verbondenheid tot stand, dwars door taal- en cultuurverschillen heen. Je leert hoe bepalend het milieu is waarin je opgroeit. Herinneringen aan je kinderjaren of aan sleutelmomenten als je huwelijk, eerste kind of eerste job blijven je een heel leven bij. Maar we herontdekten ook hoe belangrijk het altijd blijven leren is om je staande te kunnen houden in deze complexe maatschappij.’

Je eigen plek in de keten tussen verleden en toekomst
Het project versterkte Eddy’s aanvoelen over de essentie van leven: ‘Ik zie in mijn eigen leven de wortels van mijn familie liggen. Ik ben zoals ik ben, deels vanuit overlevering van de generaties voor mij. Wij zijn een product van onze geschiedenis. En wij zijn de geschiedenis voor de generaties na ons. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Dat vraagt dat we meer gericht zijn op wat we overleveren dan op iets als een hiernamaals voor onszelf. Ik sta daar nu regelmatig bij stil.’

Geschiedenis en toekomst verbinden
Jac ziet toepassingen die veel waarde kunnen hebben in het ontwikkelen van een diep besef dat we deel van een groter geheel. ‘Het zou goed zijn om nog momenten te creëren waar bijvoorbeeld medewerkers van Stebo en vrijwilligers van het eerste uur verhalen kunnen uitwisselen. Dan kunnen we samen ontdekken hoe we allemaal deel uitmaken van een breder verhaal. Het verhaal van de eigen-aardige sociale beweging die Wereldscholen en de Arbeidsuniversiteit in onze Limburgse regio op gang hebben gebracht.’

Levensverhalen: opstap naar en teken van vertrouwen
Ook in het opbouwwerk past het werken met levensverhalen perfect, vindt Eddy. ‘Als je als opbouwwerker heel dicht bij de mensen wil leven en zijn, dan hoort het luisteren naar elkaars levensverhaal erbij. Het schept vertrouwen en tegelijk is het een uiting van vertrouwen. De dag dat ik iemand levensverhaal mag beluisteren, weet ik dat er genoeg wederzijds vertrouwen is om iets voor die persoon te kunnen betekenen’, besluit Eddy.

Meer weten?

 • Het project werd mogelijk dank zij steun van Grundvig, het Lifelong Learning Programme van de Europese Gemeenschap
 • In een online reader kan je de levensverhalen van de deelnemers ontdekken. Kijk eens rond op de website van het project
 • Het internationale gezelschap vindt elkaar ook via Facebook
 • Stebo-medewerkers An Kempeneers en Colette Victor werken samen met auteur Jef Lingier aan een boek met levensverhalen van de Belgische deelnemers. Info: an.kempeneers@stebo.be
 • Het project zette Eddy aan het denken over het belang van het Engels als gemeenschappelijke taal om banden te smeden tussen mensen in Europa. Hij wil vooral jongeren aanzetten om daar meer mee te doen en denkt aan een nieuw project in samenwerking met een Turkse partner. Meer info: eddy.wintmolders@stebo.be

 

Door Griet Bouwen, Axiomnieuws, voor Stebo. Wilt u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Stebo en opname van een link naar deze pagina.

 

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test