Vanaf 1 december kan de nieuwe Vlaamse renovatiepremie aangevraagd worden. De renovatiepremie blijft een premie maar de uitbetaling ervan wordt verdeeld over twee aanvragen. Tussen de twee aanvragen moet minstens een jaar liggen en maximaal twee jaar. Het maximale bedrag van beide premies blijft 10.000 euro.

Voorwaarden:

 • de aanvrager mag geen andere woning in volle eigendom hebben of gehad hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum
 • de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en moet minstens 25 jaar oud zijn.
  Opgelet: vanaf 1 januari 2017 moet de woning minstens 30 jaar oud zijn
 • Inkomensvoorwaarde:
  U mag 2 jaar voor de aanvraagdatum niet meer verdiend hebben dan:

  • 640 euro als alleenstaande zonder ptl (in 2016 41.440 euro)
  • 050 euro als alleenstaande met ptl of gehuwden/samenwonenden (in 2016 59.200 euro)
  • per persoon ten laste wordt dit bedrag verhoogd met 3.260 euro (in 2016 3.320 euro)

Welke werken komen in aanmerking:

De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën:

 • Categorie 1: de structurele elementen: funderingen, muren, draagvloeren en trap
 • Categorie 2: het dak
 • Categorie 3: het buitenschrijnwerk
 • Categorie 4: technische installaties: centrale verwarming, sanitair en elektrische installaties

Premiebedrag:

 • 20% of 30% van de aanvaarde factuurbedragen, naargelang het inkomen van de aanvrager.
  • 30% voor aanvragers met een inkomen lager dan 29.030 euro
  • 20% voor aanvragers met een inkomen van 29.030 euro of meer
 • maximum 2.500 euro premiebedrag per categorie, 3.330 euro voor personen met een laag inkomen

Investeringsbedrag:

 • De facturen mogen op aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. De werken mogen worden uitgevoerd door een aannemer of zelf uitgevoerd worden. Er komen enkel facturen van de aannemer of van het materiaal in aanmerking
 • Voor elke categorie moet er minstens een investering gebeuren van 2.500 euro exclusief btw
 • Voor categorie 4 gelden er maximumbedragen voor de berekening van de premie
  • elektrische installatie: max. 3.750 euro
  • sanitaire installatie: max. 3.750 euro
  • centrale verwarming: 7.500 euro

 

Overgangsmaatregel:

De Vlaamse regering heeft een overgangsmaatregel voorzien voor wie vóór 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer afsloot of bestellingen voor materiaal heeft geplaatst. Tot 1 februari 2016 kunnen aanvragen ingediend worden onder de voorwaarden van de oude renovatiepremie. De volgende voorwaarden gelden:

 • enkel facturen die betrekking hebben op werken waarvoor een overeenkomst is gesloten met een aannemer of een bestelling werd geplaatst van materialen vóór 1 december 2014 komen in aanmerking
 • als de facturen dateren van na 1 december 2014, moet de ondertekende aannemingsovereenkomst of bestelbon van materialen worden toegevoegd
 • de aanvraag mag facturen bevatten die maximaal 3 jaar oud zijn op aanvraagdatum
 • er wordt rekening gehouden met het inkomen van drie jaar voor de aanvraagdatum

Voor meer informatie over de renovatiepremie kan u hier terecht.

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test