Wat

De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering. U kan ze als werkende voor 10 jaar afsluiten als u een hypothecaire lening aangaat om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren. De verzekeringspremie wordt betaald door de Vlaamse overheid.

Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. De tegemoetkoming wordt elke maand rechtstreeks aan uw kredietinstelling uitbetaald.

Het bedrag is afhankelijk van

 • het inkomensverlies dat u werkelijk leed,
 • uw maandelijkse afbetaling,
 • de duur van de periode dat u beroep doet op de verzekering.

De tegemoetkoming is nooit meer dan 600 euro per maand.

Voorwaarden

U hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen, te kopen of te kopen en renoveren. Leningen die uitsluitend dienen voor renovatiewerken komen maar in aanmerking vanaf 25.000 euro.

Om in aanmerking te komen voor de verzekering mag er niet meer dan 1 jaar verstreken zijn tussen uw eerste kapitaalsopname en de indiening van de aanvraag tot het bekomen van de gratis verzekering.

Op het tijdstip van de aanvraag moet u volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen, hetzij als werknemer met een contract van onbepaalde duur (minstens in een deeltijdse betrekking) waarvan de proefperiode al voltooid is, hetzij als werknemer met een tijdelijk contract waarvan minstens een jaar bij uw huidige werkgever (contracten in het kader van uitzendarbeid komen niet in aanmerking), of als zelfstandige, als u uw zelfstandige activiteit al minstens een jaar in hoofdberoep uitoefent. Op het ogenblik van de aanvraag mag u geen arbeid verrichten met toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds.

Er gelden geen inkomensgrenzen, behalve als u leent voor nieuwbouw waarvoor de bouwvergunning vóór 1 januari 2012 werd aangevraagd. Enkel wanneer het peil van het primair energieverbruik van de woning hoger is dan E70, gelden er nog inkomensgrenzen. De verzekering kan in dat geval alleen worden toegestaan wanneer het inkomen niet meer bedraagt dan (voor aanvragen ingediend in 2013):
– 40.220 euro voor een alleenstaande
– 57.460 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.220 euro per persoon ten laste
– 57.460 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.220 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

Voor meer info kan u steeds terecht op www.wonenvlaanderen.be en iedere XXX van XX tot XXu op het spreekuur van Stebo in het gemeentehuis/stadhuis van XXXX.

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test