Het team activering van de dienst maatschappelijke integratie van OCMW Mol omarmde de waarderende coachingsmethodiek Vuurwerkt. Het zeskoppige team begeleidt ‘leefloners’ naar opleiding en werk, met duurzame tewerkstelling als doel. Regelmatig botsten ze tegen het ‘draaideureffect’, zoals maatschappelijk werker Goele Jimenez het uitdrukt. ‘Daarom wilden we dieper gaan in onze begeleiding: aansluiten bij de krachten en oplossingen die de mensen wél in zich dragen.’ Het team vormde haar begeleidingsmodel om en inspireerde zich daarvoor op Vuurwerkt.

 

 

‘We hebben altijd al oog gehad voor de krachten van de mensen die wij begeleiden’, zegt Goele. ‘Maar het mocht wat ons betreft een heel stuk dieper verankerd raken in onze werkwijze. Onze aanpak werkte niet altijd. Artikel 60§7-tewerkstelling bijvoorbeeld is wel een goede kans om mensen voor te bereiden op latere tewerkstelling, maar we hebben geleerd dat we niet altijd kunnen verwachten dat mensen daarna klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dikwijls zijn er nog zoveel andere randvoorwaarden die in de weg zitten. We bleven met het gevoel zitten dat we niet altijd uit de mensen kregen wat er aan mogelijkheden inzit, bij hen en aan steun in hun eigen omgeving.’

 

Vuurwerkt ontdekt via Boskat

Het team ging op zoek naar stevige achtergrondkennis en werkmethodes die ze konden inpassen in hun trajectbegeleiding. Goele: We hadden al een uitgebreid draaiboek. Er was veel, maar toch wilden we het ànders.’ Ergens onderweg in die zoektocht kwamen ze in contact met Paul Goossens van het maatwerkbedrijf Boskat en sloeg de Vuurwerkt-vonk over.

 

Onderweg vind je je plek

‘We hadden al veel opleidingen gevolgd, onder andere over oplossingsgericht coachen en werken met succesverhalen. Maar toen we kennis maakten met Vuurwerkt, hadden we het gevoel ‘dit is het!’ Elke persoon heeft immers een vuur vanbinnen, en wij kunnen dat zoeken en de mensen helpen te geraken waar ze willen geraken. Dat kan werk of een opleiding zijn, maar soms ook iets anders. Onderweg vind je je plek, zeggen we. Mensen willen iets, gaan op weg, ervaren wat wel en niet haalbaar is en vinden – als is het op een zijweg – vervulling.’

 

Vuurwerkt leidt naar de ontdekking van je kracht

Vormingswerker Aida Pereira van Stebo introduceerde het team in Vuurwerkt via een ervaringsgerichte opleiding. Goele: ‘Toen voelden we ook zelf hoe waardevol het is om je eigen kracht te ontdekken en te mogen spreken over wat je energie geeft en waar je energie bij verliest. We proberen nu in het team taken te verdelen op basis van de sterktes en energiegevers van de teamleden. We merken dat het ook voor onze cliënten een meerwaarde kan zijn als we durven zeggen dat een andere aanpak beter zou aansluiten.  Dit kan ertoe leiden dat we de begeleiding  van een cliënt aan een andere collega overlaten.’

 

Eigen methodisch kader en hulpmiddelen ontwikkeld

In een volgende stap nam het team haar begeleidingsmethodieken onder de loep. Daarvoor kregen ze begeleiding van Stebo-medewerker An Kempeneers.  ‘We wilden de cliënten ook breder activeren. Onze begeleiding alleen focussen op werk is – voor ons publiek – niet altijd genoeg. We willen de energie van mensen ontdekken en helpen richten op de toekomst.’

Draaiboeken voor begeleiding zijn inmiddels herwerkt, methodieken bijgestuurd, interne afspraken herzien. Het registratiesysteem is op die nieuwe manier van werken aangepast. Voor de cliënten is een werkmap ontwikkeld, waarin ze hun ontdekkingen en stappen kunnen bewaren. ‘We willen het sociale stuk van een mensenleven veel meer aandacht geven. Mensen moeten het gevoel blijven hebben dat ze groeien, stappen zetten en kunnen slagen.’

 

Wat is er nu anders?

‘De grootste verschillen met vroeger liggen vooral in de aandacht voor de ontdekking van het innerlijke vuur en het ernstig nemen van hun dromen. We deden dat vroeger al wel, maar minder uitgesproken en sterk gefocust op opleiding en werkervaring. Nu gaan we op basis van positieve ervaringen uit het verleden het gesprek aan met onze cliënten.  Hun verhalen over sterke ervaringen en dromen brengen veel meer energiebronnen naar boven’, zegt Goele.  ‘Als mensen successen kunnen ervaren, groeit motivatie en kans op slagen.

‘We nemen echt tijd voor een gesprek. Dat is niet evident, maar we weten dat het werkt en dus kiezen we er voor. Het is toch onzin om als hulpverlener met je eigen vaste agenda in een gesprek te zitten, want dan kan je niet echt luisteren. Nu bepalen we aan het begin van het gesprek welk doel we willen bereiken. Daardoor komen we veel meer los van de checklist die we vroeger gebruikten.  Voor ons als hulpverleners biedt Vuurwerkt een methodische steun, en voor de cliënten voelt het heel anders, beter, verrassend. De mensen krijgen de kans om op verhaal te komen, en dan komen er veel dingen naar boven die je samen kunt meenemen naar de toekomst.’

‘Trouwens, we komen zoveel mensen tegen die al van kindsbeen af in contact zijn met hulpverleners. Natuurlijk hebben die mensen zich intussen leren aanpassen aan de verwachtingen van de hulpverlening. Maar met conformistische antwoorden kunnen we niet veel. We willen weten wat mensen écht drijft. En dat komen we nu met Vuurwerkt te weten.’

‘Bovendien hebben we nu veel meer oog gekregen voor de invloed van andere mensen in het netwerk van onze cliënten. Daar zitten veel bronnen van energie of daar dooft vaak het vuur dat iemand in een gesprek met ons voelde. Vroeger werkten we alleen met de cliënt. Nu betrekken we regelmatiger de familie erbij. Want als we hen mee hebben, ontstaan meer slaagkansen voor de cliënt.’

 

Het borrelt en bruist

Er zijn grote stappen gezet en Goele heeft er vertrouwen in dat er nog meer zal volgen.  ‘Er beweegt hier van alles’, besluit Goele. ‘de interesse van andere OCMW-diensten is gewekt. We ervaren steun van het beleid. Ik denk dat de Vuurwerkt-filosofie hier nog diep gaat doordringen.’

 

Meer weten?

 • Vuurwerkt is een coachingsmethode gebaseerd op ‘Appreciative Inquiry’. Vuurwerkt is opgebouwd in vier stappen: de ontdekking van het vuur (sterkten, energie), ik droom dat ik kan vliegen (de toekomst verbeelden), een koffer vol plannen (je voorbereiden op de toekomst) en mijn droom waarmaken (doen, leren, bijsturen en weer doen, en leren,…)
 • De filosofie en methodiek is beschreven in het boek ‘Vuurwerkt, met talent toekomst maken.’ Meer informatie vind je hier.
 • Voor informatie over training en coaching kan je terecht bij Stebo-Academie.
 • Nieuwsgierig naar de ervaringen van OCMW Mol? Contacteer Goele Jimenez.
 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test