In Genk slaan tientallen mensen en organisaties de handen in mekaar om wonen in de stad op te tillen naar duurzaam en kwaliteitsvol wonen. De Stad, Nieuw Dak, Stebo en het OCMW nodigden professionals en vertegenwoordigers van bewonersgroepen uit voor een dag van leren en brainstormen. En wat blijkt: ‘Veel mensen, bewoners en professionals, zijn oprecht bekommerd om duurzame ontwikkeling en eerlijk zoekend hoe ze dat in hun werk en gemeenschap kunnen vorm geven.’ Dat concluderen Joke Quintens en Erwin De bruyn. Zij is schepen van leefmilieu in Genk, hij is directeur van Stebo en beide zijn ze mede-inspirator van de ontwerpdag ‘Samen Bouwen aan Duurzaam Wonen in Genk.’

 

Tachtig mensen van lokale besturen, onderzoeksinstellingen, studiebureaus, onderwijs, woonorganisaties, energieleveranciers, architectenbureaus, Vlaamse overheidsinstellingen, sociale huisvesting, lokale adviesraden en verenigingen gaan in op de uitnodiging. Dat is hoopvol, want de Stad Genk wil dat lokale actoren meer slagkracht krijgen om de klimaatambities waar te maken. Krachten bundelen betekent samenwerken aan concrete experimenten die echt het verschil maken. Met de organisatie van dit seminarie wil Genk alle mogelijke partners kansen bieden om elkaar te ontmoeten en nieuwe samenwerkingen op het spoor te zetten.

 

De toon gezet

Geert Schmitz, strateeg in de Nederlandse gemeente Peel en Maas doet nadenken over de rol van de overheid en de creatie van open partnerschappen tussen bewoners en lokale overheid. Architect en docent Luk Eeckhout zet de toon voor duurzaamheid en trekt het thema wonen ver open, want duurzaam wonen heeft net zoveel te maken met de kwaliteit van woonomgeving als met de duurzaamheid van bouwconcepten.

 

Ideeën stromen vanzelf

En daarna is het aan de deelnemers zelf. Wat betekent voor hen ‘duurzaam wonen’? Hoe kijken zij naar samenwerking met elkaar en met de stad? Welke ideeën hebben ze en wat is er nodig om die waar te maken? In verschillende gespreksrondes tast men die vragen af, ontdekt men waar de eigen bekommernissen en ideeën raken aan die van anderen. Ideeën drijven boven, en goesting om eraan te werken groeit.

Het werkt. Aan het einde van de dag liggen negen experimentele sporen klaar. Negen ideeën van evenveel groepen die zich engageren om ‘hun’ idee ook na het seminarie een fase verder te dragen.

168 - 2016.04.21 Summit SamenDuurzaamWonenGenk@1024px
Dit zijn ze, in een notendop:

 • Activering van leegstand: Een creatieve vorm van ondersteuning van eigenaars, zodat die constructieve dingen doen met hun leegstaande eigendom.
 • Genk Ecopolis: Accent op ecologie en energie bij nieuwbouw en renovatie, ook in het centrum van Genk.
 • Starterswoning: Ontwikkelen van een woonconcept voor starters op de woningmarkt.
 • Wooncampus: Eén plek waar bouwer en verbouwers informatie, advies, ondersteuning en complete begeleiding vinden.
 • Co-housing: Stimulansen bieden aan mensen die samen willen bouwen en wonen.
 • lokaal buurt-punt: Een kloppend hart en plaats van ontmoeting voor een buurt en de versterking van gemeenschapsvorming
 • Tinder- Match: Een digitaal platform waar bewoners, verbouwers, ondernemers elkaar kunnen vinden, tips uitwisselen, samenwerking aangaan.
 • Genk-centrum CO2-neutraal: Spreekt voor zich? De groep denkt aan duurzame mobiliteit, aandacht voor kleinschalige bedrijfjes, en zo meer. ‘Dit kan Genk een ziel geven’, zeggen ze.
 • Ecologische demowijk: Eerste uitdaging van deze groep is een site, wijk of buurt te vinden en partners verzamelen.

Het is natuurlijk niet gezegd dat het hierbij zal blijven. Het ene idee brengt het andere voort. Een sterk idee blijkt soms te vroeg te komen. Een ander idee zal transformeren van zodra een groep ermee aan de slag gaat. Maar dat is niet erg, zo gaat dat met innovatie.

 

Vlaamse Klimaattop weerklinkt in Genk

‘De ideeën stroken opvallend met thema’s die enkele dagen eerder in de Vlaamse klimaattop kwamen bovendrijven’, zegt Erwin De bruyn. ‘Dat we het niet alleen over ‘wonen’, maar ook over woonomgeving hebben: ik vind het heel bemoedigend. Bovendien – en dat is écht wat we wilden zien gebeuren – de deelnemers kijken niet louter in de richting van de overheid om stappen vooruit te zetten. Initiatief kan wel degelijk vanuit partnerschappen groeien. Mensen denken vaak al in de richting van duurzaamheid. Het is die aanmoediging om echt iets te gaan doen die nu belangrijk is.’

 

Twintig-Tien

De toon is gezet. De eerste aanzet tot actie is uitgetekend. Waar het nu op aankomt is in gang schieten. Op 20 oktober, ‘Twintig-Tien’, komt de groep weer samen. Dan stellen alle werkgroepen hun acties en plannen voor. ‘We gaan er samen aan werken, steen voor steen’, zegt burgemeester Wim Dries. ‘Ons engagement, van Stad Genk, heb je. Want samen kunnen we een flinke stap verder zetten.’

Twintig-Tien dus, een dag om vanaf nu naar uit te kijken.

 

Meer weten over dit seminarie?

 • Heel veel informatie, tips en inzichten vind je op www.stebo.be/samenduurzaamwonengenk.
 • Je kan er ook de key-note bijdragen bekijken van Geert Schmitz en Luk Eeckhout
 • Contact:
  o   Stebo: Hilde Van Ransbeke, coördinator Wonen 089/32 95 30
  o   Stad Genk: Tim Vanbrabant, diensthoofd Woonbeleid 089/65.45.71
 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test