Een nieuw gezicht bij Stebo: Belgin Ermek!

Een nieuw gezicht bij Stebo: Belgin Ermek. Als adviseur wijkontwikkeling geeft Belgin het beleid rond samenlevingsopbouw mee vorm, en verbindt daarin relevante spelers in Houthalen-Helchteren. Een duo-interview met Jan Smits (coördinator).

buurt_Belgin_102020

Belgin, je bent nieuw bij Stebo. Maar Stebo is geen onbekende voor jou?

Dat klopt, ik volgde hier enkele jaren geleden loopbaanbegeleiding. Dat heeft mijn leven echt veranderd. Het traject deed me besluiten om een job in de social profit sector te zoeken, na 20 jaar lang actief te zijn geweest in de automobielindustrie als quality systems engineer. De afgelopen jaren werkte ik als coördinator bij de Unie van Actieve Verenigingen.

Welke skills neem je mee uit je vorige werkervaring naar je job als adviseur wijkontwikkeling?

Belgin: Adviseur wijkontwikkeling betekent advies geven, faciliteren, inspireren, zoeken naar oplossingen,…een hele uitdaging. Vanuit de industrie neem ik de nodige ervaring mee in het coördineren van zulke processen. Daar was ik al een sleutelfiguur tussen arbeiders en directie. Voor de Unie zette ik het beleid mee uit, een taak die ook binnen het buurtopbouwwerk in Houthalen-Helchteren een belangrijke plaats inneemt. Die vertaalslag maken tussen bewoners en beleid spreekt me enorm aan. Zelf heb ik 40 jaar lang in Sledderlo gewoond. Ik herken situaties op het terrein, en kan me daarin inleven. Dat laat toe om het bredere verhaal te zien, en de impact ervan op de samenleving in te schatten.

 

Jan: We gaan deze skills ook inzetten om de werking van team buurtopbouwwerk verder te professionaliseren. Ik denk bijvoorbeeld aan het omzetten van doelstellingen naar zeer concrete actieplannen. En aan het capteren en bekend maken van de resultaten naar een breder publiek: beleid, wijkactoren & bewoners. Zowel in Houthalen-Helchteren als in de Genkse wijken willen we nog meer toekomstgericht werken. De huidige Corona crisis heeft aangetoond dat we op lange termijn moeten durven nadenken over samenlevingsopbouw.

Tijdens de lockdown brachten jullie 350 actoren uit de welzijnssector samen in de beweging ‘Solidarity Unlocked’. Hoe vertaalt zich dat vandaag in Houthalen-Helchteren?

Jan: We hebben een social response project opgericht met focus op de vraag ‘Wat mogen we nog wel?’ in plaats van ‘Wat mogen we niet meer?’. Een eerste stap was het samenbrengen van veldwerkers op het terrein. Dat team verbindt ook nu nog de bestaande veiligheidscel met sociale actoren, en laat toe om samen doelgericht die problemen aan te pakken die tijdens de Corona crisis nog eens werden uitvergroot. Denk bijvoorbeeld aan armoede, de digitale kloof, onderwijsachterstand,…Stebo heeft de architectuur hiervoor opgezet, en bracht de relevante actoren samen in een triage overleg.

Jij verbindt hierin bewoners, beleid en wijkactoren. Hoe pak je dit aan?

Belgin: Het gaat vooral om het maken van de vertaalslag naar de gemeente van de door vrijwilligers, bewoners en wijkactoren ontwikkelde ideeën en acties. Hoe passen ze in het beleid? Liggen er kansen om nieuwe processen op te zetten? Uiteraard loopt dit ook in de andere richting: welke beleidsbeslissingen hebben impact op de wijken? Hoe neem je bewoners daar in mee?

Kan je daar een concreet voorbeeld van geven?

Belgin: In het najaar organiseren we focusgroepen. Daar geven we de lessons learned van het social response project terug aan de welzijnsactoren. Doel is een 360° graden feedback, met vooruitblik naar de elementen die we kunnen behouden en zelfs structureel verankeren in het beleid en onze werking. Het laat ons toe om een risico analyse te maken als antwoord op sociale vraagstukken in crisissituaties: voor, tijdens en na Corona!

Meer info:

Belgin Ermek

belgin.ermek@stebo.be

Jan Smits

jan.smits@stebo.be

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be