Elke Limburgse eigenaar doet er goed aan nu al na te denken hoe hij zijn woning op energiedieet kan zetten. Wie in de toekomst denkt aan renoveren, kan zich eraan verwachten dat de overheid bijkomende eisen zal stellen naar energiebeheersing. ‘De samenleving is volop bezig zich daarop te organiseren’, zegt Patrick Boucneau, coördinator Duurzame Ontwikkeling bij de Provincie Limburg.

Energiebeheersing wordt prioriteit
Een derde tot de helft van de CO2 uitstoot is gelinkt aan wonen. Daarom is energiebeheersing in woningen een prioriteit. Tegen 2020 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal worden. Energiebeheersing in bestaande woningen is een stuk complexer dan bij nieuwbouw, en Europa vraagt de regio’s om daar werk van te maken. ‘Zo gauw mensen iets aan hun woning willen doen, zal de overheid hen in de toekomst proberen te verplichten om bijkomend energie te besparen’, zegt Patrick.

Regels worden strenger
Voor grondige renovaties van woningen gelden nu al bepaalde regels.  Vanaf 2015 zullen ook nieuwe spelregels gelden voor eigenaars die hun technische installaties vervangen. Maar er volgen ongetwijfeld nog meer verplichtingen. De technieken zullen complexer worden, het renovatieproces zal veel beter afgestemd moeten worden. Energiebeheersing gaat immers over een hele set van maatregelen die elkaar onderling beïnvloeden: isolatie, technische installaties, keuze van duurzame energiebronnen. ‘Die geïntegreerde oplossingen moeten deels nog ontstaan. En er zal veel meer samenwerking tussen aannemers nodig worden’, zegt Patrick.

Zoeken naar financieringsmodellen
Blijft het voor eigenaars nog betaalbaar om in hun woning te investeren? ‘We moeten ervoor zorgen dat de mensen meekunnen. Met subsidies worden hier en daar al inspanningen mogelijk gemaakt, maar dat is niet voldoende. Er zijn andere modellen nodig die de mensen helpen om die investeringen te doen.’ Het ESCO-model is daar een goed voorbeeld van, vindt Patrick. Kortweg gaat het erom dat de investering verschuift naar de energieleverancier. In dat model zou de eigenaar zijn oorspronkelijke energietarieven blijven betalen tot de kosten zijn terugbetaald. ‘Of en hoe dat kan, moet allemaal nog uitgezocht worden, maar buitenlandse voorbeelden hiervan bestaan al’, zegt de provinciale duurzaamheidscoördinator.

Lenen in vertrouwen
Duwolim is een interessante speler om de klimaatdoelstellingen van de provincie Limburg mee waar te maken, vindt Patrick. Het gaat om een betaalbaar krediet en een intensieve begeleiding van de verbouwers. De adviseurs begeleiden de mensen stap voor stap in hun beslissingen, in de uitvoering, de financiering en het papierwerk. ‘Dat creëert vertrouwen. Duwolim is niet gericht op winst. De ontleners geloven in die organisatie. En dat leidt er volgens mij toe dat Duwolim tot nu toe geen enkel dossier heeft waarin de terugbetaling van de lening problematisch is.’

Samenwerking is basis voor toekomstige uitdagingen
Duwolim is een partnerschap van verschillende organisaties die hun deskundigheid bijeen hebben gelegd om het energieverbruik in bestaande woningen terug te dringen. Die samenwerking is belangrijk, vindt Patrick. ‘Overheidssteun in de vorm van subsidies blijft immers beperkt. Het zal in samenwerking tussen deskundige partners zijn dat het vooruit kan gaan. Onder andere de geplande collectieve renovatieprojecten in Limburgse gemeenten leggen die klemtoon op ketensamenwerking. Collectief werken vangt ook veel praktische zorgen op van individuele verbouwers. ‘Ontzorging’ noemen we dat. Die projecten kunnen belangrijke hefbomen worden om de klimaatambities waar te maken. ’

Meer info:

 

Foto: Provincie Limburg

Door Griet Bouwen, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Duwolim & Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Duwolim/Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Duwolim/Stebo en opname van een link naar deze pagina.

 

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test