Verhuurders die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren aan hun opbrengstwoning kunnen nu genieten van extra hoge premies. Voor private huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders zorgt de Vlaamse overheid samen met de netbeheerder Infrax voor een stevig duwtje in de rug door het aanbieden van begeleiding en het geven van een extra hoge premies. Infrax voorziet namelijk verhoogde premies voor de investering in dakisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas.

 

Extra hoge premie voor verhuurders

Als je een woning verhuurt aan personen uit bepaalde doelgroepen of aan een bepaalde maximale huurprijs, kan je beroep doen op deze extra hoge premie.

Afhankelijk van de investering krijgt de verhuurder een tussenkomst van:

 • Dakisolatie: 20 euro per m² (i.p.v. 6€/m²) als je het dak of de zoldervloer van je woning laat isoleren. De verhuurder betaalt enkel het restbedrag.
 • Spouwmuurisolatie: 12 euro per m² (i.p.v. 6€/m²) als je de muur van je woning laat isoleren. De verhuurder betaalt enkel het restbedrag.
 • Hoogrendementsbeglazing: 85 euro per m² (i.p.v. 10€/m²) als je de ramen van je woning vervangt door hoogrendementsbeglazing. De verhuurder betaalt enkel het restbedrag.

Bijkomend heeft de eigenaar recht op een combi-premie van 1.250€ indien hij de 3 maatregelen combineert en hierdoor de volledige gebouwschil isoleert.

Om van deze premie te genieten, begeleidt een projectpromotor het hele proces. Die promotor zorgt voor alles: afspraken maken met de huurder, het aanstellen van een vakbekwame aannemer, kwaliteitscontrole van offerte en uitvoering, het aanvragen en uitbetalen van de premie enz. In jouw gemeente neemt Stebo vzw de rol van projectpromotor op.

 

In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij :

 • de huurprijs niet verhoogt omdat er energiebesparende werken worden uitgevoerd;
 • het lopend huurcontract niet voortijdig opzegt conform de bepalingen van de geldende huurwetgeving;
 • het restbedrag voor de investeringen betaalt.

 

 

Wie komt in aanmerking?

De premie is van toepassing voor woningen op de private huurmarkt als:

 • De niet-geïndexeerde huurprijs van de woning zonder kosten niet meer is dan 462,74 euro per maand (of 512,74 euro per maand voor Hasselt/Genk).
 • De huurprijs hoger is, maar de huurder voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:
  • De woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, OCMW of lokaal bestuur;
  • De huurder heeft een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas;
  • De huurder heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en/of aardgas (beschermde afnemers);
  • De huurder beschikt over een verhoogde tegemoetkoming, een laag inkomen, is in schudbemiddeling of wordt door het OCMW sociaal of budgettair begeleid;
  • Er werd voor de huurder een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit ingediend bij de Lokale Adviescommissie.

 

Stebo vzw gaat voor jou na of de huurder aan één van deze voorwaarden voldoet.

 

Dakisolatie verplicht

Wacht niet te lang om het dak van jouw huurwoning te isoleren! Sinds 1 januari 2015 is dakisolatie wettelijk verplicht. Huurwoningen waarvan het dak onvoldoende of niet geïsoleerd is krijgen voorlopig een beperkt aantal strafpunten en een waarschuwing bij een onderzoek van de woningkwaliteit. Vanaf 2020 krijgt dergelijke woningen evenwel meteen 15 strafpunten en zullen ze dus niet meer verhuurd kunnen worden.

 

Hoogrendementsbeglazing verplicht

Vanaf 1 januari 2020 moeten ook alle ramen in een huurwoning voorzien zijn van hoogrendementsbeglazing. Als dit tegen uiterlijk 1 januari 2023 nog niet het geval is, zal de huurwoning meteen 15 strafpunten krijgen, waardoor ze dus niet verhuurd kan worden.

 

 

Duwolim en DuwolimPlus

Bovenstaande werken kunnen uiteraard wel wat geld kosten. Om dit te bekostigen heeft de Vlaamse overheid een Energielening in het leven geroepen. In Limburg heet dit de Duwolimlening. Dit houdt de lening in:

 

 • Vlaamse energielening
 • voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders
 • maximaal € 15.000
 • de looptijd van de lening bedraagt maximum 8 jaar en 10 jaar voor beschermde afnemers
 • voor energiebesparende investeringen
 • de intrest bedraagt 2% en zelfs 0% voor personen met een beperkt inkomen of verhoogde tegemoetkoming voor de ziektekosten
 • vervroegde terugbetaling zonder meerkost is mogelijk (bv bij ontvangst premies)
 • begeleiding en advies aan huis
 • geen dossierkosten

 

Maar voor Limburgers zijn er dankzij geld van de provincie Limburg nog interessantere voorwaarden met de DuwolimPluslening.

 • uitgebreide energie- en renovatielening voor wie in Limburg woont
 • voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders
 • maximaal € 25.000
 • looptijd maximum 10 jaar
 • min. 50% van het ontleende bedrag dient voor energiebesparende maatregelen
 • de intrest bedraagt 2% en zelfs 0% voor personen met een beperkt inkomen of verhoogde tegemoetkoming voor de ziektekosten
 • vervroegde terugbetaling zonder meerkost is mogelijk (bv bij ontvangst premies)
 • begeleiding en advies aan huis
 • geen dossierkosten

 

Voor meer info of aanvragen: www.duwolim.be

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test