flowleren‘Flow’, dat is bewegen, bloeien, werken vanuit het beste van jezelf. Wie in flow is, heeft fun, vergeet de tijd en zet mooie resultaten neer. Dat is de manier waarop ze bij Stebo willen leren. Geen luchtfietserij, maar leren dat tot vernieuwing leidt. Nieuwe diensten en producten gaan ontstaan uit flowleercirkels. Die zijn gevormd tijdens een tweedaagse leer-, werk- en speelsessie voor alle 75 medewerkers.

Leren om iets te creëren
Bij Stebo ligt voortdurende ontwikkeling van de medewerkers in de bovenste lade. Leren wordt er gezien als een voorwaarde om te kunnen blijven ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren. ‘Met het project Flowleren willen we elkaars leren aanmoedigen in functie van een concrete uitdaging. Het leren is gefocust op iets dat we samen willen ‘maken’ dus. Daaruit ontstaat de drive om op zoek te gaan naar nieuwe informatie, naar talenten en kennis bij elkaar, waardoor nieuwe producten, diensten of toepassingen ontstaan. Die ideeën gaan we ook toetsen aan de markt,’ zegt Stebo-coördinator Academie Lut Brenard

Leercirkels
Elke medewerker is betrokken in een leercirkel. De cirkels worden ondersteund door een leercoach. ‘Die leercoaches zijn ook allemaal interne mensen, die na een stevige opleiding hun collega’s gaan begeleiden in brainstorming en creatie-activiteiten. We werken in dit project samen met verschillende deskundigen zoals Niel Van Meeuwen, Kessels & Smit, The Learning Company en Luc De Schryver, o2c2 Consulting Group, die zijn mosterd haalde bij de Universiteit van Buffalo voor creativiteit en innovatie,’ zegt Lut Brenard. In de leercirkels zullen medewerkers al doende leren en stilstaan bij hun leerproces. De ontdekkingen in de leercirkels worden organisatiebreed gedeeld op een digitaal leerplatform.

Zes thema’s
Zes leercirkels werden zopas gevormd in een tweedaagse bijeenkomst voor alle medewerkers. Projectverantwoordelijke Ann Engelen: ‘Een eerste leercirkel wil nog meer draagvlak voor onze strategie en missie. Een tweede wil Stebo als sterk merk op de wereldkaart zetten. Een derde, vierde en vijfde cirkel gaan voor kruisbestuiving van ideeën en ervaringen, het versterken van de interne communicatie en het doorzetten van de digitalisering als middel tot efficiënter werken. Een zesde cirkel wil een Stebo-lab ontwerpen, waar tijd en ruimte is voor creativiteit.’

Innovatie in het vooruitzicht
Academie-medewerker Leen Van de Wouwer geniet nog na van de tweedaagse bijeenkomst. ‘Zoveel energie kwam er vrij, zoveel goesting om te leren en te spelen. Voor de toekomst hoop ik dat de leercirkels een goed evenwicht gaan vinden tussen leren en ook echt tot innovatie komen. Het zou mooi zijn als de medewerkers hun concrete ideeën voor nieuwe producten en diensten in de praktijk kunnen omzetten.’

Dit project kadert is de ESF-oproep ‘Mensgericht Ondernemen’ en loopt nog tot einde 2014.
Meer informatie bij
Lut Brenard.

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test