De afdeling wonen ondersteunt gemeenten bij het opmaken van een woonbeleidsvisie. In deze zoektocht wordt onder andere nagegaan waar er best nieuwe woonprojecten komen en voor welk doelpubliek. Tijdens verschillende overlegmomenten worden relevante cijfers die met wonen te maken hebben onderzocht en besproken. Zo kan er gefundeerd een beslissing genomen worden.

Onlangs bekeken we zo de bevolkingspiramides van enkele wijken in een gemeente. Wat ons opviel was dat er in sommige wijken een opvallend groot aandeel 24- tot 29-jarigen woont. Uiteraard werden er verklaringen gezocht, waarbij de ene uitleg al logischer klonk dan de andere.

huissleutel

Dat jongvolwassenen langer thuis blijven wonen, bleek al enkele jaren geleden uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel en de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Het zijn blijkbaar vooral mannen die genieten van “Hotel mama“. Vaak heeft dit te maken met financiële overwegingen. De krant “De Tijd” berekende dat een ‘nestklever’ ongeveer 1000 euro per maand bespaart aan huur, vaste kosten, voeding en andere uitgaven. Alleen gaan wonen blijkt te duur. Maar ook andere redenen spelen mee. Zo is het comfort dat hiermee gepaard gaat een drijfveer. Het is namelijk veel gemakkelijker om thuis te wonen dan om zelf te koken en voor de was en de plas te zorgen.

Een Gentse psychologe deed onderzoek naar deze thuiswoners en gaf aan dat “de langer thuiswonenden wat trager evolueren in hun groei naar volwassenheid”. Maar daarom zijn deze thuiswoners niet ongelukkiger: zolang ze zelf kunnen kiezen en niet gedwongen thuis blijven wonen – om welke reden dan ook – zijn zij best tevreden met de situatie.

Terug naar ons overlegmoment. Daar werd geopperd dat deze “nestklevers” misschien thuis bleven wonen omdat ze nog geen stabiele relatie hadden kunnen bewerkstelligen. En dat zou dan weer het gevolg zijn van uiterlijke kenmerken. Het hoge aandeel twintigers in deze wijk kwam dus omdat zij  minder aantrekkelijk zouden zijn dan in de andere wijken

Een vrolijk moment tijdens het overleg. En dan hadden we nog enkel koffie gehad. Maar misschien had het overlegmoment op dat moment gewoon te lang geduurd…

En we meenden het niet echt natuurlijk.

Vreemd genoeg zijn er wel andere opvallende gevolgen van het lang thuis blijven wonen. Uit wikipedia: De Scandinavische landen en Groot-Brittannië kenden al scheidingsprocedures van ouders die hun kinderen niet vrijwillig de deur uit krijgen. Ouders (en niet de thuisblijvers) worden er dus misschien wel ongelukkig van… Al zijn jonge mannen erg bedreven om hun moeder rond hun  vinger te draaien! Een Brits onderzoek wees namelijk uit dat moeders liever hebben dat zonen terug thuis komen wonen, dan dochters. Omdat zonen meer hulp bieden in het huishouden, huur betalen én beter het advies van mama opvolgen.

Alle gekheid op een stokje: de meest relevante reden waarom jongeren langer thuis blijven wonen is natuurlijk, zoals hierboven vermeld, de financiële kant van de zaak. Het voorzien van en investeren in kleine, betaalbare wooneenheden voor deze starters is dan ook een belangrijk aandachtspunt bij het voeren van een goed lokaal woonbeleid.

Foto’s: boven: Ryan Hyde, CC BY-SA 2.0, midden: woodleywonderworks , CC BY 2.0

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test