IGS Lokaal Woonbeleid Haspengouw staat
aan de vooravond van een nieuwe projectperiode

kanne-1

Sinds 2006 werken 8 Haspengouwse gemeenten samen binnen een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond wonen met vzw Stebo. De subsidiekaders ondergingen grondige wijzigingen doorheen de jaren. Hierdoor kwamen diverse (andere) facetten rond het wonen aan bod.

Medio 2016 onderging het subsidiekader voor de ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid, een grondige wijziging. De nieuwe financieringsformule wordt gekoppeld aan een onderhandelde resultaatsverbintenis tussen de gemeenten en Vlaanderen.  De inhoudelijke activiteiten bestrijken nog steeds het divers en betaalbaar woonaanbod, de kwaliteit van de woning en de woonomgeving en de dienstverlening aan de burgers. Nieuw zijn de activiteiten rond de ondersteuning van de private huurmarkt.

Eind 2016 werden de besprekingen met de gemeentebesturen over een vervolgtraject aangevat.  Deze resulteerden midden 2017 in een door de 7 gemeenten (Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Riemst, Voeren en Wellen) goedgekeurd projectplan, waarin gemeenten naast het verplichte pakket ook eigen accenten konden leggen via aanvullende activiteiten. Op 6 oktober gaf minister Homans haar goedkeuring aan het projectplan 2018-2019.

In de loop van 2018 voorziet de minister in een evaluatie van het BVR.  Op basis hiervan wordt een nieuw subsidiekader uitgewerkt voor een periode van 6 jaar, gelijklopend aan de beheers -en beleidscyclus van de gemeenten.

Meer weten?

Hilde Van Ransbeke, coördinator afdeling Wonen, 089 32 95 30, hilde.vanransbeke@stebo.be

In de loop van 2018 voorziet de minister in een evaluatie van het BVR.  Op basis hiervan wordt een nieuw subsidiekader uitgewerkt voor een periode van 6 jaar, gelijklopend aan de beheers -en beleidscyclus van de gemeenten.

Meer weten?

Hilde Van Ransbeke, coördinator afdeling Wonen, 089 32 95 30, hilde.vanransbeke@stebo.be

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be