Stebo neemt deel aan Europees project rond Industrie Cultuur

Uitgangspunt van het Centraal Europees project ‘InduCult2.0’, is de gelijkaardige ontwikkeling die Europese industrieregio’s vandaag doormaken, namelijk de  overgang naar een creatieve en/of  kennis gestuurde maakindustrie. Er wordt ingezet op de kansen die deze omwenteling met zich meebrengt, en dit door het promoten van het concept ‘Industrie Cultuur’.

Het concept is vernieuwend omdat het verder gaat dan het beschermen en herbestemmen van het cultureel erfgoed. Doorheen de jaren ontwikkelde zich immers een industrieel-culturele, creatieve community en spirit binnen het Europese landschap. In dit project bundelen tien partners hun krachten om die gedeelde spirit, die mee de identiteit van elk van de deelnemende regio’s gevormd heeft, in al zijn aspecten te verkennen, te versterken en te profileren als hefboom voor streekontwikkeling. Industrieregio’s  en hun inwoners krijgen zo een sterkere stem, om vanuit hun eigenheid een bijdragen te leveren aan de economische onwtikkeling. Het promoten van Industrie Cultuur maakt een streek met andere woorden meer ‘toekomstbestendig’.

Stebo werkt als niet Centraal-Europese partner mee aan de opzet van een gezamenlijke visie en voert de komende drie jaar nieuwe acties uit met Industrie Cultuur als insteek. Want ook de organisatie zelf is het product van die cultuur en zet er bovendien dagelijks op in. Naast onze roots in het buurtopbouwwerk in de cités, wordt er ook in talrijke andere werkdomeinen – wonen, werken en ondernemen – nagedacht over industriële transitie en haar impact op en kansen voor de samenleving.

Er worden dan ook talrijke pilootacties op het terrein ontwikkeld, startend vanuit de huidige werking én vanuit het met de partners opgestelde begrippenkader rond Industrie Cultuur. Zo zal in zogenaamde Living Labs en onder het motto ‘Ondernemer meets Industry’ het thema Industrie Cultuur onder de aandacht gebracht worden van lokale (startende) ondernemers.  De nodige inspiratie, goede voorbeelden en ondersteuning zullen leiden tot een aantal succesvolle business-start ups. Ook de begeleidingstrajecten bij loopbaantransities spelen een belangrijke rol binnen InduCult2.0. Onder de noemer ‘profielmatching’ gaan we met kwetsbare jongeren aan de slag –  op zoek naar job-opportuniteiten in de voor hen moeilijk bereikbaar geworden industriële arbeidsmarkt.  Last but not least speelt ook The Box een belangrijke rol. Dit plug-and-play handelspand wordt door de Centraal-Europese partners beschouwd als een succesvolle hub voor creatieve ondernemers, en geldt daardoor als voorbeeld voor gelijkaardig te ontwikkelen initiatieven.

Stebo staat ook in voor de communicatie van het project en stelt daarin ‘on the spot’ communicatie en generative journalism centraal. Daarnaast delen we onze expertise omtrent Appreciative Inquiry en Lerende Netwerken binnen het InduCult2.0 project, methodieken die nog grotendeels onbekend zijn in Centraal-Europa. Deze methodes zijn immers geschikt om de maximale input van alle stakeholders te verzekeren in het definiëren en  uitdragen van het concept Industrie Cultuur. In functie van deze laatste doelstelling werkt Stebo bovendien een overkoepelende en reizende creatieve activiteit uit die de door de partners georganiseerde streekevents verbindt.

Projecttitel: InduCult2.0. “Industrial heritage, cultural resources of current industries and creative pioneers – utilizing Industrial Culture in Central Europe.”

Looptijd: 2016 – 2019

Partners: 8 Europese regio’s en 2 wetenschappelijke partners

EU-Programma: Central Europe

Aanspreekpunt: Ina Metalidis (ina.metalidis@stebo.be)

 

Meer info vind je op de InduCult2.0 projectwebsite (Engels).

INITIATIEVEN

 

 

T W E E T S

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test