Zes leercirkels broeden op nieuwe methodieken en praktijken die het innovatievermogen bij Stebo verder zullen verankeren. Elke leercirkel wordt begeleid door een interne leercoach. De link tussen de leergroep en de organisatieleiding wordt gelegd door een lid van het directieteam. Hilde Van Ransbeke neemt die rol waar in de groep ‘Kruisbestuiving’. ‘Voornaamste doel is meer inzicht krijgen in hoe we samen leren, om van daaruit nieuwe dingen te creëren’, benadrukt ze.

Wijsheid opbouwen
De leercirkels kaderen in het project Flowleren, een ESF-gesubsidieerd project dat het interne innovatievermogen wil versterken. ‘Wat mij betreft heeft het project vooral tot doel om te kijken hoe wij bij Stebo leren. Vanuit die gedeelde leerervaringen kunnen we wijsheid opbouwen over onze manier van creëren’, vindt Hilde. Stebo-medewerkers zijn bij uitstek doeners: in de actie zit de vooruitgang. ‘Ik vind het belangrijk dat we ook leren stilstaan, kijken naar hoe we leren, zodat we ons meer en meer bewust worden van wat er werkt en wat niet.’

Al lerend de focus verschuiven: van doen naar visie ontwikkelen
De leercirkel waarvan Hilde deel uitmaakt, zoekt naar manieren om de onderlinge uitwisseling tussen medewerkers en afdelingen te stimuleren. ‘Zodat we elkaar kunnen inspireren en ook methodieken van elkaar kunnen oppikken. Een Stebo-café kan daarvoor bijvoorbeeld een leuke werkvorm zijn. Wat wij in de leercirkel doen, is een inspiratiewijzer uitwerken: een hulpmiddel voor collega’s die op een aantrekkelijke, inspirerende en relevante manier iets willen delen in de organisatie. Die inspiratiewijzer is gebaseerd op wat we zelf leerden in de leercirkel, toen we voor onszelf kernaspecten formuleerden van waar we naartoe wilden.’ Hilde zag daarmee de focus van de leercirkel verschuiven van iets gaan doen, naar visie ontwikkelen om later dingen mogelijk te maken.

Interne medewerkers opgeleid tot leercoach
De leercirkels worden begeleid door leercoaches. Die interne medewerkers zijn op hun taak voorbereid via een opleiding in ‘Creative Problem Solving (CPS)’, een methodiek om problemen of uitdagingen op een innovatieve manier aan te pakken. De drie stappen van CPS zijn: de uitdaging helder formuleren, creatief brainstormen over oplossingssporen en keuzes maken en tenslotte acties voorbereiden. Naast de leercoach, werkt in elke groep ook een zogenaamde ‘probleemeigenaar’ mee: een lid van het directieteam dat linken legt tussen het werk van de leercirkel en het breder organisatiebelang. Hilde neemt in haar leercirkel die rol op.

What’s in a word?
‘Ik ben van in het begin gestruikeld over het woord probleemeigenaar, het ligt ver af van wie ik ben’, bekent Hilde. Hilde wilde vooral meedenken, nieuwsgierig naar het leerproces kijken en de resultaten alle kansen geven. ‘Eén keer ben ik in de rol van directielid gekropen, op het moment dat we in de leercirkel voor keuzes stonden. Ik heb de groepsleden toen aangemoedigd hun keuzes te toetsen aan enkele kerngegevens en aan de context van Stebo. Dat bewaken, en hogerop beslissingen vooruit laten gaan, zie ik wel als mijn rol.’

Methodieken moeten resoneren met organisatiewaarden
Creative Problem Solving is een innovatiemethodiek naast vele andere mogelijke werkvormen. Belangrijkst bij de keuze van methodieken is welk waardenkader erachter schuil gaat, en of dat waardenkader klopt met waar je als organisatie in gelooft, denkt Hilde. ‘Onze methodische keuzes moeten congruent zijn met onze waarden. Ik denk dat we bij sommige keuzes, zoals de keuze voor CPS, veel grondiger moeten stilstaan vooraf. Als we ergens voor kiezen, moet dat wat mij betreft ten gronde en van harte zijn.’

Interne leercoaches: groot potentieel
‘De grootste innovatie van het project Flowleren tot nog toe vind ik dat we nu medewerkers hebben die interne denk- en leeroefeningen kunnen faciliteren.’ De leercoaches, vijf in totaal, doen nu ervaring op met begeleidingsvaardigheden, methodieken, het bieden van structuur en tijdsplan. ‘Daarin zit het innovatieve van Flowleren: ontdekken dat we bij Stebo vernieuwing kunnen stimuleren door te investeren in vaardige interne procesbegeleiders. Daar ga ik met mijn team Wonen in de toekomst zeker nog gebruik van kunnen maken.’

 

Door Griet Bouwen, Axiomnieuws, voor Stebo. Wilt u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Stebo en opname van een link naar deze pagina.

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test