STEBO vzw

JAARVERSLAG 2019

ENERGIE

Energiescans

waarvan 1.815 basisscans en 418 opvolgscans

Energieleningen

Vlaamse energielening –  447 kredieten

Limburgse renovatielening – 347 kredieten

Totaal kredietbedrag voor 8.705.685 €

76 %  prioritaire doelgroepen

Collectieve renovatieprojecten

 

16 wijken opgestart in 6 Limburgse gemeenten

66 maatregelen bij 40 gezinnen

voor een totale investering van  471.659 €,

gemiddeld 11.792 €

76% prioritaire doelgroep.

CO2-besparing van +/- 121 ton per jaar

Huur- en isolatiepremie

 

In 104 huurwoningen voor medewerkers van defensie (CDSCA) 

90 woningen voor 5 sociale verhuurkantoren

199 particuliere woningen

Renocoach Genk

 

152 huisbezoeken bij  88 bewoners die elektrisch verwarmen
en 64 bewoners met vragen rond renovatie.

130 bewoners behoren tot de prioritaire doelgroep van VEA.

Investering van  486.402 €,

totaal  83 maatregelen met een CO2-besparing van  92 ton.

ONDERNEMEN

Nieuwkomers begeleid naar zelfstandig ondernemerschap

waarvan 76 in Limburg

Handelskernen waar Buurtzaken actief is

Haalbaarheidsadviezen

Boxen

Ondernemers testten hun ondernemersidee

Vlaamse steden

Gent, Brugge, Genk, Turnhout

Ondernemers startten definitieve zaak in handelskern

Klanten actief in Starterslabo Limburg

waarvan er 37 zijn uitgestroomd en 22 opgestart als zelfstandig ondernemer

Startleningen+ van PMV

Microkredieten

Transnationaal project

OPBOUWWERK

bewoners bereikt in 2 gemeenten: Genk en Houthalen-Helchteren

bewoners bereikt in 2 gemeenten: Genk en Houthalen-Helchteren

sociaal-artistiek project

project circulaire economie

activiteiten in 6 buurten

Repair Café

Meer dan 130 kg afval vermeden

edities

bezoekers

InduCCI

Culture – Creativity – Industry

Europese landen

partners

WERKEN

werkzoekenden

Positieve wijkactivering 31

Werkzoekende jongeren 22

werkenden

Job- en taalcoaching 59  

Loopbaanbegeleiding 101

Opleidingen “voorbereiding op pensioen” 44

Readinessprocessen Plai2.0 125

Opleidingen Waarderend leiderschap 19

plai 2.0

 

 

Loopbaanbegeleiding:

uren

loopbaanpakketten

aanmeldingen

opgestarte trajecten

Europese projecten

WONEN

woonvragen

advies energiemaatregelen en -premies

advies renovatiepremies

technisch advies

andere woonadviesvragen

infosessies met 622 aanwezigen

woningkwaliteitsonderzoeken

Veldonderzoeken leegstand

Nieuwe gemeentelijke reglementen woonbeleid

Bijeenkomsten lokaal woonoverleg

Werking in 15 Limburgse gemeenten

CENTRALE DIENSTEN

financierings contracten

verwerkte facturen

bank-verrichtingen

STEBO

medewerkers

vrijwilligers

deeltijds werkenden-lerenden

stagiairs

facebookvolgers

gefietste kilometers

vennootschappen

vestigingen

omzet

balanstotaal