JOB- EN TEAMCRAFTING

Waarom?

Werk en beroepen veranderen steeds sneller. Individuen en organisaties willen hier slim en snel op anticiperen. Ben je overtuigd van het talentenverhaal waarbij medewerkers meer realiseren als ze werken in overeenstemming met hun kracht? Jobcrafting kan veel betekenen voor de duurzame inzetbaarheid van mensen in hun job en de teams waarin ze werken.

Medewerkers die hun jobcraften zijn niet alleen gelukkiger in hun werk, maar ook meer geëngageerd, presteren beter, zijn meer in flow en minder vaak ziek of afwezig. Klanten zijn tevredener over de dienstverlening. De teamleden stralen trots uit en de bevlogenheid waarmee ze hun werk doen valt op. Vaak heeft dit een olievlek-effect op de rest van de organisatie en volgen andere teams de aanpak op.

 

Voor wie

Alle HR-verantwoordelijken, leidinggevenden, medewerkers, teams die werk willen maken van op een andere manier te kijken naar (team)werk. Die in logische stappen willen verkennen hoe je talenten kunt inzetten zodat werk goed blijft passen bij medewerkers en teams. Zodat mensen langer, meer bevlogen en gezond aan het werk kunnen blijven in de organisatie of het bedrijf.

Kostprijs

Een prijsofferte wordt op maat van de klant opgemaakt. U moet rekenen op 100€ per uur. Verplaatsingsonkosten aan 0.38 € /kilometer. Dit advies komt in aanmerking voor de KMO portefeuille. De activiteiten van Stebo vzw zijn vrijgesteld van BTW (artikel 44 §2, WB BTW).

U kunt geen beroep doen op de KMO-portefeuille? Klik dan hier

Contact


Jacqueline Jansen
Jacqueline.jansen@stebo.be

tel: 089 32 95 30
mobiel: 0478 45 12 88

Wat is het precies?

Jobcrafting:

Jobcraften (op individueel niveau) betekent dat je je werk passender maakt. Ontwikkeling richt zich op het uitbouwen wat er al is, je talenten. Je gaat op zoek naar waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. Het gaat vaak over kleine veranderingen, die redelijk makkelijk door te voeren zijn.

Teamcrafting:

Bij teamcrafting doe je dit op teamniveau. Je gaat samen met collega’s aan de slag om het werk zo te verdelen dat het beter aansluit bij de aanwezige talenten. Het team ontwikkelt een andere / nieuwe manier van samenwerken en houdt de werkprocessen tegen het licht. Er komt nieuwe energie vrij en het werkplezier neemt toe.

Hoe gaat het in zijn werk?

Jobcrafting gaat uit van een positieve benadering: inzetten van zoveel mogelijk persoonlijke talenten in relatie tot een goed daarbij passend takenpakket. Dit is ook de kern van onze Vuurwerkt methodiek, een waarderend coachende benadering die we hierbij inzetten. Een beproefde en succesvolle begeleidingsaanpak waarin we achtereenvolgens gaan: 1. ontdekken (wat kan ik en hoe ziet mijn job er vandaag uit), 2. dromen (wat wil ik en hoe vertaal ik dat naar een gewenste jobsituatie) 3.ontwerpen (wat en wie heb ik nodig om het gewenste anders te realiseren) en 4. waarmaken (met behulp van een actieplan concrete stappen zetten). Het goede dat al aanwezig is wordt versterkt en verder uitgebouwd. In het traject staat het individu centraal maar altijd in relatie met de team- en organisatiedoelen en rekening houdend met de regelruimte die er binnen de organisatie is.

Een gemiddeld traject duurt 4-8 uur.

Ons traject bestaat uit 8 stappen:

 • Stap 1 een intake met de werkgever: doel komen tot concrete en haalbare afspraken voor het individueel begeleidingstraject.
 • Stap 2 een intake met de individuele werknemer: doel aftoetsen bereidheid werknemer en formuleren startvraag/werkdoel van het jobcraftingstraject
 • Stap 3 gaat de werknemer op ontdekking naar zijn talenten, drijfveren… én schept hij een helder beeld van zijn job vandaag: wat houdt de job feitelijk in, wat geeft en wat vraagt energie. We onderzoeken dit op basis van 4 invalshoeken : taken, relaties, context en perceptie.
 • Stap 4 bekijkt de werknemer met behulp van specifieke jobcrafttechnieken  waaraan en hoe hij concreet anders kan gaan  werken en maken we een persoonlijk actieplan op.
 • Stap 5: Terugkoppelen actieplan met de werkgever go/no go
 • Stap 6: Voorbereiding gesprek werknemer met werkgever
 • Stap 7: De werknemer gaat aan de slag met de veranderingen.
 • Stap 8. Afronding met een evaluatiemoment met de werknemer  waarin we terugblikken en de resultaten borgen.
 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test