JOB- EN TEAMCRAFTING

Waarom?

Werk en beroepen veranderen steeds sneller. Individuen en organisaties willen hier slim en snel op anticiperen. Ben je overtuigd van het talentenverhaal waarbij medewerkers meer realiseren als ze werken in overeenstemming met hun kracht? Zit je organisatie op dit moment in een groot veranderingsproces? Job- en teamcrafting kan veel betekenen voor de duurzame inzetbaarheid van mensen in hun job en de teams waarin ze werken.

Door gelijktijdig op individueel en op teamniveau aan de slag te gaan ontstaan er synergetische effecten. Teamleden ondersteunen elkaar in hun ontwikkeling, talenten worden beter benut en de samenwerking wordt geoptimaliseerd.

Je bevordert de veranderingsbereidheid in je team, maak je medewerkers weerbaarder, en zorgt ervoor dat je team vlotter de nieuwe koers vaart. Medewerkers die hun jobcraften zijn niet alleen gelukkiger in hun werk, maar ook meer geëngageerd, presteren beter, zijn meer in flow en minder vaak ziek of afwezig. Klanten zijn tevredener over de dienstverlening. De teamleden stralen trots uit en de bevlogenheid waarmee ze hun werk doen valt op. Vaak heeft dit een olievlek-effect op de rest van de organisatie en volgen andere teams de aanpak op.

Doelgroep

Alle HR-verantwoordelijken, leidinggevenden, medewerkers, teams die werk willen maken van op een andere manier te kijken naar (team)werk. Die in logische stappen willen verkennen hoe je talenten kunt inzetten zodat werk goed blijft passen bij medewerkers en teams. Zodat mensen langer, meer bevlogen en gezond aan het werk kunnen blijven in de organisatie of het bedrijf.

Kostprijs

Een prijsofferte wordt op maat van de klant opgemaakt. U moet rekenen op 100€ per uur. Verplaatsingsonkosten aan 0.35 € /kilometer. Dit advies komt in aanmerking voor de KMO portefeuille. De activiteiten van Stebo vzw zijn vrijgesteld van BTW (artikel 44 §2, WB BTW).

INSCHRIJVEN

individuele aanvraag
 • KMO portefeuille opleiding
 • In house aanvraag
 • Inhouse opleiding

  Wilt u deze opleiding organiseren voor een groep werknemers uit uw organisatie of bedrijf? (minstens 8 personen)
  Gebruik onderstaand formulier en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  Inhouse formulier KMO portefeuille
  Familienaam
  Voornaam

 • Contact


  Jacqueline Jansen
  Jacqueline.jansen@stebo.be

  tel: 089 32 95 30
  mobiel: 0478 45 12 88

  Wat is het precies?

  Jobcrafting:

  Jobcraften (op individueel niveau) betekent dat je je werk passender maakt. Ontwikkeling richt zich op het uitbouwen wat er al is, je talenten. Je gaat op zoek naar waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. Het gaat vaak over kleine veranderingen, die redelijk makkelijk door te voeren zijn.

  Teamcrafting:

  Bij teamcrafting doe je dit op teamniveau. Je gaat samen met collega’s aan de slag om het werk zo te verdelen dat het beter aansluit bij de aanwezige talenten. Het team ontwikkelt een andere / nieuwe manier van samenwerken en houdt de werkprocessen tegen het licht. Er komt nieuwe energie vrij en het werkplezier neemt toe.

  Hoe gaat het in zijn werk?

  Teamcrafting gaat net als jobcrafting uit van een positieve benadering: het ontwikkelen van talenten. Dit is ook de kern van onze Vuurwerkt methodiek die we hierbij inzetten. Een beproefde en succesvolle begeleidingsaanpak waarin we achtereenvolgens gaan: 1. ontdekken (wat kan ik), 2. dromen (wat wil ik) 3.ontwerpen ( wat heb ik nodig om gewenste  veranderingen te realiseren) en 4. waarmaken (met behulp van een actieplan concrete stappen zetten)  Het goede dat al aanwezig is wordt versterkt en verder uitgebouwd. In het traject wordt zowel aan individuele aspecten gewerkt als aan teamaspecten.

  Ons traject bestaat uit 7 stappen:

  • In stap 1 ontdek je waar je sterk in bent, wat belangrijk is voor jou en waar je energie van krijgt.
  • In stap 2 brengen we je concrete werkzaamheden in beeld.
  • In stap 3 ga je talenten en taken samenbrengen en op grond daarvan bekijken of en wat je anders zou willen doen. Veelal gaat het om kleine veranderingen die een positieve impact tot gevolg hebben.
  • In stap 4 ga je individueel bekijken waaraan en hoe je concreet anders kan en maken we een persoonlijk wensen/actieplan op.

  Na stap 4 gaan we concreet afstemmen met teamdoelen, noden, behoeften en wensen van de andere teamleden en geeft de leidinggevende aan welke regelruimte er mogelijk is voor het “gewenste anders”. De focus wordt verlegd en gaan we als gezamenlijk team craften. Na aftoetsen met leidinggevende(n) en individuele teamleden stellen we een gezamenlijk plan van aanpak op. Het team heeft samen met de leidinggevende het concrete doel bepaald. We gaan gezamenlijk op pad, waardoor veel ruimte is voor ideeën en inbreng van het team.


  • Stap 5: elk teamlid brengt aan de hand van tests en gesprekken talenten, drijfveren en energie in kaart. Dit persoonlijke paspoort wordt tijdens het traject met de andere teamleden gedeeld. Op deze manier leren teamleden elkaar op een andere manier kennen. Hierdoor ontstaat begrip voor anderen en inzicht in waar men wel en geen invloed op heeft. Dit vormt de basis voor het nemen van verantwoordelijkheid voor keuzes voor nu en in de toekomst.
  • Stap 6: De aanwezige kwaliteiten worden vergeleken met de benodigde kwaliteiten. Het doel is een goed functionerend team dat levert wat is afgesproken en daarmee bijdraagt aan de vastgestelde organisatiedoelstellingen. Het team beschrijft onder meer waar het onderdeel van uitmaakt, wat het bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen (kwantitatief en kwalitatief) en hun klanten zijn. In overleg met leidinggevenden stelt het team een veranderagenda op. De beoogde veranderingen worden uitgewerkt in een plan van aanpak met concrete acties.
  • Stap 7: Het team gaat aan de slag met de veranderingen. Tussentijds wordt geëvalueerd en bijgesteld. We ronden af met een evaluatiemoment waarin we terugblikken en de resultaten borgen.
 • Werkplekadvies info

  Werkplekadvies info
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test