Kerken in de toekomst

graethempoort3aPublieksmoment

Een toekomst voor onze kerken …

Donderdag 26 juni om 14 u. in de Begijnhofkerk, Begijnhof te Sint-Truiden

Met de nota van minister Bourgeois is een proces dat reeds langer aan de gang was in de omringende buurlanden, ook in Vlaanderen in een versnelling gebracht. De confrontatie tussen de gebruiksfrequentie en de kostprijs verbonden aan de instandhouding en het onderhoud van de kerkgebouwen roept diverse vragen op. De gemeenten en de kerkelijke overheden moeten nadenken over een strategische visie op de toekomst van de lokale parochiekerken.

De provincie Limburg, Stebo vzw en UHasselt organiseren op donderdag 26 juni om 14 u. een toonmoment van een fictieve oefening op drie kerken in Haspengouw. De Sint-Jan-De-Doperkerk in Kuttekoven, de Sint-Quintinuskerk in Guigoven en de Hospitaal- en Begijnhofkerk in Borgloon werden door de derdejaarsstudenten Interieurarchitectuur onderzocht. Zij creëerden mogelijkheden voor toekomstig gebruik, zowel naar herbestemming en/of nevengebruik.

De bestemmingssimulaties van deze kerken hebben als doel de gesprekken in de gemeenten tussen de kerkbesturen en de lokale besturen te inspireren, aan te moedigen en open te trekken.

Door een visuele voorstelling van theoretische toekomstbeelden worden er concrete alternatieven of ideeën aangereikt.

 

De oefening werd begeleid door een stuurgroep met vertegenwoordigers uit de provincie Limburg -PCCE, Zolad+, het CRKC, de Erfgoedcel Haspengouw, het Bisdom en de werkgroep (UHasselt, Arck en Stebo).

Programma:

13.30 u.            Onthaal met koffie en fris

14.00 u.            Inleiding door Igor Philtjens, gedeputeerde van de provincie Limburg en bevoegd voor Erfgoed en
                         Monumentenzorg

14.15 u.            Aanpak en totstandkoming van de oefening door UHasselt en Stebo

15.00 u.            Projectenmarkt door studenten 3IAR

16.00 u.            Reflectiemoment

16.20 u.            Afsluiting door Bisdom Hasselt

16.30 u.            Napraten met een drankje

 

Gratis parkeren kan op het parkeerterrein Speelhof en Begijnhof Sint-Truiden.

Per vereniging kunnen maximaal twee personen deelnemen. Inschrijven voor dit publieksmoment doe je door een mail te sturen naar pcce@limburg.be of te bellen naar 011 23 75 75 vóór 23 juni.

 

                             

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test