Kolenspoor:

met de tuinwijken en bewoners naar 2050!

Kolenspoor

met de tuinwijken en bewoners naar 2050!

Het is niet de eerste keer dat tuinwijken op de beleidsagenda verschijnen. Waar vroeger de focus vooral lag op het behoud van erfgoedwaarden, zijn er nu meer en verscheiden insteken bijgekomen die om een strategische aanpak vragen. Klimaatdoelstellingen, woningkwaliteit, beeldwaarde en landschap zijn daar enkele van.

Waar leg je als lokaal bestuur de focus om hierrond beleid te maken? Hoe laat je het renovatie-, handhavings- en stimulerend proces in al zijn techniciteit hand in hand gaan met de uniciteit van en leefkwaliteit in de tuinwijken?

Hierover denken we samen na in een drieledig traject voor medewerkers van lokale besturen:

tuinwijk

Casino Modern, Waterschei, Genk

In deze workshop wordt dieper ingegaan op het potentieel van tuinwijken voor energetische renovatie, mét behoud van beeldkwaliteit.

Programma

9.00 - Onthaal

9.30 - Inleiding (Ina Metalidis, Afdelingscoördinator Energie - Stebo)

9.45 - Inspirerende keynotes

 • Technische uitdagingen en mogelijkheden voor historisch erfgoed

(Harold Janssen, Directeur Satijnplus+ Architecten (Nl.))

 • EPC-EPB-energieconcepten : specifieke uitdagingen voor de tuinwijken

(Geert De bruyn, Consulting & Engineering, Energy - Sustainability - Zero Energy Building)

11.00 - Pauze

11.15 - Ervaringstafels ronde 1

 • Tafel 1: Scenario's voor energetisch renoveren in tuinwijken? Wat kan? (Stebo afdeling Energie)
 • Tafel 2: Vanuit de bril woonkwaliteit naar tuinwijken kijken. Wat zijn specifieke uitdagingen? (Stebo afdeling Wonen)
 • Tafel 3: Energiegemeenschappen en Positive Energy Neighbourhoods. Welke mogelijkheden bestaan vandaag? (VITO)

12.30 Lunch & Wandeling (Klimaatwijk Waterschei/bezoek Karekietstraat - 'clublokaal' oPEN Lab)

14.00 - Ervaringstafels ronde 2 (zelfde tafels, switchen)

15.15 - Pauze

15.25 - Debat en vooruitblik naar workshop 2

 • Inventaris Bouwkundig Erfgoed, vrijstelling eisen 2050 voor tuinwijken?
 • Noden en behoeften: open vragen na deze workshop?
 • Workshop 2 - Verwachtingen

16.30 - Einde

Regina Mundi site, Alfred Habetslaan 17, Beringen 

Een tuinwijkcontext is bijzonder. Je vraagt er als overheid meer van je bewoners dan in andere woonomgevingen. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen regulerende maatregelen, handhaving en stimulansen (zogenaamde ‘wortel en stok’). In deze workshop gaan we dieper in op welke stappen je als lokaal bestuur kan nemen om deze kaders vorm te geven. Bestaande instrumenten in de gemeenten vormen de basis voor de uitwisseling. We verkennen in deze workshop ook het nieuwe regulerende en stimulerende Vlaamse instrumentarium.

Programma

8.30 - Onthaal

9.00 - Inleiding (Ina Metalidis, Afdelingscoördinator Energie - Stebo)

9.15 - Pitch gemeenten (plenum)

Stavaza bestaande instrumenten regelgeving en handhaving

10.15 - Ervaringstafel ronde 1 (werkgroepen met ondersteuning experten)

Analyse & Evaluatie bestaande instrumenten rond regelgeving en handhaving

11.00  Pauze

11.15 - Ervaringstafels ronde 2 (werkgroepen met ondersteuning experten)

Analyse & Evaluatie Stimuli - snijvlak burger en overheid

12.10 - Inspiratie & Visie

Uitwisseling - samenwerking gemeenten? Waar liggen kansen?

Reflectie op voormiddag & vooruitblik naar workshop 3 (Greetje Vandekerckhove, IOED-RLKM)

12.30 - Lunch

13.00 - Wandeling in cité Beringen (einde voorzien om 14.00u)

Cultureel Centrum, Koninginnelaan 42, Maasmechelen

Een tuinwijk bestaat uit meer dan de individuele woningen. Het parklandschap en de vele verbindingsstructuren (pleinen, stegen,…) bepalen evenzeer de identiteit van deze woonomgevingen. De invulling van die publieke ruimte biedt vaak stof tot discussie, maar biedt evenzeer mogelijkheden voor acties rond ontmoeting, verbinding, biodiversiteit en waterbeheer.

We gaan dieper in op deze mogelijkheden aan de hand van bestaande initiatieven. Vanuit deze basis onderzoeken we samen hoe deze verder te ontwikkelen vanuit ruimtelijk- en bewonersperspectief. In deze workshop worden we ondersteund door de IOED Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Programma

8.30 - Onthaal

9.00 - Welkom (Ina Metalidis, Stebo & Heidi Frederix, Provincie Limburg)

9.15 - Inleiding (Greetje Vandekerckhove, IOED Regionaal Landschap Kempen en Maasland)

9.30 - Het Lokaal Energie en Klimaatpact: kansen voor de ontwikkeling van de Limburgse tuinwijken. (Elise Steyaert (kabinet Vlaams Minister Bart Somers)

 • Wat zijn de krachtlijnen/werven van het pact?
 • Welke kansen liggen daarin voor de tuinwijken? Met nadruk op de groene en grijze publieke ruimte?
 • Hoe neem je bewoners mee in dit verhaal?

9.50 - Q&A Elise Steyaert

10.05 - Ervaringstafel ronde 1: als lokale overheid aan zet in de grijze en groene publieke ruimte

 • Hoe ontwikkel je acties in kader van het verduurzamen van de tuinwijken in de publieke ruimte?
 • Hoe introduceer je hier als overheid een eerste kader waarbinnen je samen met de bewoners verder kan werken?
 • Waar ligt de snijlijn tussen initiatief-beslissingskaders-participatie? Hoe verken je die snijlijn?

10.50 - Pauze

11.00 - Ervaringstafel ronde 2: case bespreking

 • Aan de hand van een aantal fictieve cases bekijken we hands-on hoe de grijze en groene publieke ruimte vanuit lokaal engagement en visie ontwikkeld kan worden, en welke verbindingen hier de nodige aandacht verdienen.

11.50 - UNESCO Werelderfgoedkandidatuur - Stavaza en verkennen nieuwe dynamieken en USPs van de tuinwijken (Johan Van Den Bosch, Regionaal Landschap Kempen en Maasland)

12.30 - Lunch

13.00 - Wandeling in de tuinwijk van Eisden

Kolenspoor: met de tuinwijken en bewoners naar 2050!

Kolenspoor: met de tuinwijken en bewoners naar 2050!

Voornaam
Familienaam
Ik schrijf me in voor:
Ik neem deel aan:
GDPR *

logo-stebo-01
limburg

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be