Kolenspoor:

met de tuinwijken en bewoners naar 2050!

Kolenspoor

met de tuinwijken en bewoners naar 2050!

Het is niet de eerste keer dat tuinwijken op de beleidsagenda verschijnen. Waar vroeger de focus vooral lag op het behoud van erfgoedwaarden, zijn er nu meer en verscheiden insteken bijgekomen die om een strategische aanpak vragen. Klimaatdoelstellingen, woningkwaliteit, beeldwaarde en landschap zijn daar enkele van.

Waar leg je als lokaal bestuur de focus om hierrond beleid te maken? Hoe laat je het renovatie-, handhavings- en stimulerend proces in al zijn techniciteit hand in hand gaan met de uniciteit van en leefkwaliteit in de tuinwijken?

Hierover denken we samen na in een drieledig traject voor medewerkers van lokale besturen:

tuinwijk

Casino Modern, Waterschei, Genk

In deze workshop wordt dieper ingegaan op het potentieel van tuinwijken voor energetische renovatie, mét behoud van beeldkwaliteit.

Programma

9.00 - Onthaal

9.30 - Inleiding (Ina Metalidis, Afdelingscoördinator Energie - Stebo)

9.45 - Inspirerende keynotes

  • Technische uitdagingen en mogelijkheden voor historisch erfgoed

(Harold Janssen, Directeur Satijnplus+ Architecten (Nl.))

  • EPC-EPB-energieconcepten : specifieke uitdagingen voor de tuinwijken

(Geert De bruyn, Consulting & Engineering, Energy - Sustainability - Zero Energy Building)

11.00 - Pauze

11.15 - Ervaringstafels ronde 1

  • Tafel 1: Scenario's voor energetisch renoveren in tuinwijken? Wat kan? (Stebo afdeling Energie)
  • Tafel 2: Vanuit de bril woonkwaliteit naar tuinwijken kijken. Wat zijn specifieke uitdagingen? (Stebo afdeling Wonen)
  • Tafel 3: Energiegemeenschappen en Positive Energy Neighbourhoods. Welke mogelijkheden bestaan vandaag? (VITO)

12.30 Lunch & Wandeling (Klimaatwijk Waterschei/bezoek Karekietstraat - 'clublokaal' oPEN Lab)

14.00 - Ervaringstafels ronde 2 (zelfde tafels, switchen)

15.15 - Pauze

15.25 - Debat en vooruitblik naar workshop 2

  • Inventaris Bouwkundig Erfgoed, vrijstelling eisen 2050 voor tuinwijken?
  • Noden en behoeften: open vragen na deze workshop?
  • Workshop 2 - Verwachtingen

16.30 - Einde

Locatie en programma te bepalen

Een tuinwijkcontext is bijzonder. Je vraagt er als overheid meer van je bewoners dan in andere woonomgevingen. Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen regulerende maatregelen, handhaving en stimulansen (zogenaamde ‘wortel en stok’).

In deze workshop gaan we dieper in op welke stappen je als lokaal bestuur kan nemen om deze kaders vorm te geven. Bestaande instrumenten in de gemeenten vormen de basis voor de uitwisseling. We verkennen in deze workshop ook het nieuwe regulerende en stimulerende Vlaamse instrumentarium.

  • Stok (bv. verordening, BPA/RUP, beschermd dorpsgezicht/monument, inventaris bouwkundig erfgoed,...): hoe werken deze kaders? Waartoe zijn ze initieel opgesteld (comfort + behoud architecturale waarde) en hoe kunnen ze bijgesteld worden? Hoe kan je de ‘stokken’ vanuit een nieuw verhaal naar de bewoners toe kaderen?
  • Wortel (bv. premies, campagnes, subsidies, wijkloketten…): hoe ontwikkel je stimulansen voor bewoners die in verhouding staan tot de uitgestippelde regulering?

Locatie en programma te bepalen

Een tuinwijk bestaat uit meer dan de individuele woningen. Het parklandschap en de vele verbindingsstructuren (pleinen, stegen,…) bepalen evenzeer de identiteit van deze woonomgevingen. De invulling van die publieke ruimte biedt vaak stof tot discussie, maar biedt evenzeer mogelijkheden voor acties rond ontmoeting, verbinding, biodiversiteit en waterbeheer.

We gaan dieper in op deze mogelijkheden aan de hand van bestaande initiatieven. Vanuit deze basis onderzoeken we samen hoe deze verder te ontwikkelen vanuit ruimtelijk- en bewonersperspectief. In deze workshop worden we ondersteund door de IOED Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Kolenspoor: met de tuinwijken en bewoners naar 2050!

Kolenspoor: met de tuinwijken en bewoners naar 2050!

Voornaam
Familienaam
Ik schrijf me in voor:
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 2
Ronde 2
Ik schrijf me in voor:
Ik schrijf me in voor:
GDPR *

logo-stebo-01
limburg

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be