Stel je voor: een werkomgeving waarin iedere medewerker met plezier, een positieve houding, bezieling en energie elke dag aan het werk gaat. Bij Stebo werken we daar elke dag aan. Doorheen het werk, het teamoverleg en op personeelsbijeenkomsten bijvoorbeeld.Afgelopen week hadden we de eerste personeelsvergadering van het nieuwe werkjaar. Bij wijze van opwarming startten we met een film “Fish” over visverkopers in Seattle, die ervoor kiezen om elke dag met energie, passie en plezier te komen werken. Jaren geleden leerde ik de visfilosofie van Philosophy Network ChartHouse Learning en het verhaal van Pike Place Fish Market kennen via mijn toenmalige job bij het OCMW van Genk. Ik vond het zo’n inspirerend verhaal, dat ik het graag wilde tonen aan mijn nieuwe collega’s bij Stebo. Wat me vooral aanspreekt in de film, is de houding die je aanneemt en de taal die je spreekt met collega’s en klanten. Het gaat hier over een taal die nieuwe mogelijkheden creëert in organisaties. Hoewel niet iedereen altijd gelukkig is, worden er wel keuzes gemaakt. We vragen mekaar: ‘hoe wil je dat onze werkplek is?’ De visverkopers in de film waren eerst stomverbaasd over zo’n vraag… tot ze begonnen te dromen, en meteen tot actie overgingen. De principes van de –inmiddels onwezenlijk succesvolle – viswinkel zijn positief: spelen, erbij zijn, ze blij maken en je houding kiezen. Wat bedoelen ze daarmee? Wat is spelen? Als je ‘spelen’ ziet als leren, experimenteren of interactie, wordt het duidelijker. Mensen worden aangetrokken door het leuke deel van spelen. Een strikt zakelijke aanpak werkt niet inspirerend. Indien iemand je blij maakt, wil je hetzelfde doen. Dit kan op verschillende manieren: bedankbriefjes, een waarderend woord, een compliment, enz. Er echt bijzijn voor een ander, een collega, een klant, een vriend heeft een krachtig effect. Als je mensen ontmoet, kijk je ze aan en hou je je gedachten erbij. Je houding kiezen gaat niet over een glimlach die je op je gezicht plakt. Je maakt een keuze en schuift deze niet af op iets of iemand anders. Er zijn dingen die gebeuren waarop je geen invloed hebt zoals het weer, andere mensen, verkeer, beleidsbeslissingen. Waar je wel invloed op hebt, is je reactie op deze en andere uitdagingen. Als je je realiseert dat jij alleen verantwoordelijk bent voor je houding, verrijk je je persoonlijke kracht. Appreciative Inquiry Ik zie de  principes van de ‘visfilosofie’ als een verlengstuk van de Appreciative Inquiry-benadering. Appreciative Inquiry gaat uit van de kracht die in de mens en organisatie aanwezig is. Bij het waarderend onderzoek wordt vanuit de positieve connectie met het verleden een voorstelling gemaakt van wat mogelijk is. Aan de hand van welgekozen vragen die het verschil maken, stappen mensen met elkaar in een open dialoog die perspectief creëert. Tijdens het Appreciative Inquiry Lerend netwerk “talent en bezieling” leerden we dat de focus op sterkten van je medewerkers en het ontwikkelen van talent en bezieling op vele manieren kan.. De waarderende dialoog vanuit talent en bezieling is voor mij de “smeerolie” van een organisatie. De manier hoe medewerkers op een open en constructieve manier communiceren samenwerken en zich engageren, bepaalt grotendeels de het resultaat van projecten en gedrag van mensen. Personeelsvergadering Stebo Tijdens de personeelsvergadering ondervonden we dat een speelse, waarderende aanpak, met aandacht voor elkaar en een positieve houding écht werkt. Omdat volgend jaar onze organisatie haar 25ste verjaardag viert, brainstormden we er met z’n allen (we zijn met een 75-tal medewerkers trouwens!) over de feestelijkheden. De groep van medewerkers werd ingedeeld in een mix van kleinere groepen op basis van een dans. De vijf langst werkende Stebo-medewerkers kozen minder lang werkenden ten dans. Na één dans, kozen op hun beurt de vijf jongere Stebo -medewerkers weer vijf langer werkenden ten dans. Dit bleef doorgaan totdat ieder een dansje had gedaan en aldus in een groep terecht kwam. Deze werkgroepen kregen de opdracht om na te denken hoe zij 25 jaar Stebo vorm wilden geven ten aanzien van het maatschappelijk veld, de bewoners en klanten, Stebo-intern en ten aanzien van onze partners. Dit leidde op het einde van de dag tot heel wat inspirerende en fijne ideeën, gaande van een festival voor de buurtbewoners, een film voor het maatschappelijk veld, een kalender/postkaarten van Stebo-activiteiten, een colloqium-congres voor onze partners, enz. De top 3 van elke werkgroep werd weerhouden via een dottingsysteem. Iedere medewerker kon met behulp van een rond gekleurd plakkertje zijn twee top voorkeuren geven.  Wordt vervolgd….! 

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test