Wij zijn een groep betrokken en enthousiaste mensen
die werken aan een samenleving waarin ieder mens
evenwaardig van tel is. Wij zijn coaches, adviseurs,
procesbegeleiders, projectontwikkelaars, opbouwwerkers.

W I J

Onze deskundigheid zit ‘m in samenlevingsopbouw, buurtontwikkeling, wonen, werken, ondernemen, educatie en energiebeheer en getalenteerd in communicatie, coaching, procesbegeleiding, netwerking en projectwerk. We verbinden onze talenten altijd op nieuwe manieren om te kunnen inspelen op nieuwe behoeften

Daarom stimuleren wij mensen om hun leven in handen te nemen. We gaan met hen op zoek naar sterkten en toekomstverwachtingen. We ontwikkelen en verbinden de krachten tussen mensen, groepen, regio’s en organisaties. We pakken problemen aan door onze acties scherp te stellen op de oplossingen.

Limburg is onze biotoop, al staat ons raam ook open naar Vlaanderen, Europa en elders in de wereld. Waar we kunnen, willen we inspireren en geïnspireerd worden.

Wij werken aan een leefomgeving die het talent en de bezieling van alle mensen prikkelt en ontwikkelt. We schenken extra aandacht aan mensen die vandaag minder mogelijkheden of kansen hebben. In een gezonde samenleving dragen alle inwoners bij tot het floreren van het geheel: werkend of werkzoekend, ondernemer of medewerker, jong of ouder, man of vrouw, hier of elders geboren.

Wij zoeken in ons werk altijd de samenwerking op over de grenzen van organisaties, functies en overtuigingen heen, in alle vrijheid en in gedeelde verantwoordelijkheid. We gaan ook het gesprek aan met beleidsverantwoordelijken en voorzieningen. We willen dat ons werk duurzaam is, tot blijvende resultaten leidt en bijdraagt tot een leefbare omgeving, ook voor de mensen die na ons komen.

INITIATIEVEN

 

 

T W E E T S

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test