Het derde Appreciative Inquiry (AI) lerend netwerk gaat van start in februari 2014.  Inschrijven kan nog nét. Daarmee beantwoordt initiatiefnemer ‘De Werf’ aan een groeiende behoefte aan samenwerking tussen organisaties en sectoren. ‘Een samenwerking geïnspireerd en gevormd door een waarderend onderzoekende insteek’,   zegt Professor René Bouwen, die mee initiatief neemt tot dit netwerk.

Het netwerk wordt gevormd door mensen die actief zijn in het bedrijfsleven, social profit organisaties, overheid, onderwijs, actiegroepen, burgerinitiatieven en media. René Bouwen, emeritus hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leuven,  stelde het thema voor het AI Lerend Netwerk: Multi-partij en multi-stakeholder samenwerking – verbinden verschillen voor een nieuwe toekomst .

Verder bouwen op traditie
Organisator is ‘De Werf’, een samenwerkingsverband van tien professionals – waaronder mensen van Stebo –  in het veld van organisatieontwikkeling. De initiatiefnemers organiseerden twee eerdere succesvolle edities in 2008 en 2011. De eerste editie, waarin 100 mensen deelnamen, had ‘talent en bezieling’ als thema en was vooral gericht op coaching en begeleidingspraktijken in een werkcontext . Het tweede netwerk telde 80 mensen in verschillende sectoren en concentreerde zich op praktijken van organisatieverandering.

Samenwerken vanuit verschil
De derde editie, die start in 2014, omvat de focus van de vorige twee maar benadrukt het multi-stakeholder karakter dat zo integraal deel uitmaakt van alle verandering, zegt René . ‘Elke belanghebbende heeft een eigen perspectief op uitdagingen en acties’, zegt hij. ‘Erkenning van de onderlinge afhankelijkheid van de actoren en perspectieven, en de interactiviteit tussen alle actoren: dat zijn essentiële ingrediënten van een gezamenlijke nieuwe sociale creatie. Dat wordt de belangrijkste focus bij onze benadering van multi-actor samenwerking.’

Tijd is rijp voor nieuwe vormen van samenwerking
‘Duurzame verandering en voortdurend sociaal leren is alleen mogelijk wanneer ogenschijnlijk niet evidente partners  in dialoog gaan met elkaar, op een manier die de toekomst genereert’, zegt René. De tijd is nu rijp voor een dergelijke aanpak, voegt René eraan toe. In vele contexten groeit het besef dat er fundamenteel nieuwe sociale relatiepatronen moeten ontstaan om te kunnen omgaan met de enorme uitdagingen van onze huidige samenleving. ‘Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke groepen zijn de drie belangrijkste actoren die moeten beginnen aan onderlinge samenwerking .’

Wat AI daarin kan betekenen
Hoewel deze multi-actor-projecten vaak gezien worden als politiek geladen en dus moeilijk, houdt de waarderende benadering de belofte in dat er doorheen samenwerking nieuwe kwaliteit kan ontstaan. ‘Appreciative Inquiry heeft de potentie om elke actor te engageren vanuit zijn sterktes en bereidheid tot samenwerking. Tegelijk houdt het de mogelijkheid in om ook de verschillen te respecteren en toch onderling opportuniteiten af te stemmen. Dat kan, omdat een wederzijds waarderende houding essentieel is in de aanpak’, zegt René .

Gemeenschapsopbouw
Al kan een dergelijke dialoog veeleisend en tijdrovend zijn, ze wordt wel steeds dringender, vervolgt René,  ‘als we willen komen tot een duurzame samenleving en duurzaam bedrijfsleven, zowel op schaal van de lokale gemeenschap als op alle hogere niveaus .’

Voor meer informatie over en deelname aan het AI Netwerk 2014: www.AIlerendnetwerk.be

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test