Nieuwe normen voor woningen en huurwoningen

Dakisolatie en rookmelders worden verplicht in 2020. Dat heeft de Vlaamse Overheid in 2019 vastgelegd in de Vlaamse Wooncode in de vorm van een aantal nieuwe normen.

Woonnormen in 2020

Wat is de Vlaamse Wooncode?

De Vlaamse Wooncode beschrijft het woonbeleid in Vlaanderen en wil daarmee kwalitatieve huisvesting garanderen voor elke inwoner. Dakisolatie is één van de belangrijkste hoekstenen van het woonbeleid.

Ben jij ook verplicht om je dak te isoleren?

Volgens de Vlaamse Wooncode is dakisolatie verplicht voor woningen (en huurwoningen) in het Vlaams Gewest waarvan de aansluiting op het elektriciteitsnet dateert van voor 01/01/2006. De verplichte isolatie is nu ook voor appartementen van kracht.

Nieuwbouwwoningen met een aansluiting na 01/01/2006 die voldoen aan de energieprestatie regelgeving (EPB)  zijn ook meteen in orde met de Vlaamse dakisolatie norm.

Er zijn een aantal uitzonderingen op de regel. De wetgeving op dakisolatie tegen 2020 is bij voorbeeld niet van toepassing op kamers (bv. studentenkamers), maar enkel op zelfstandige woningen (appartement, studio of eengezinswoning). Zo geldt de wetgeving ook niet voor daken met een oppervlakte van minder dan 2m².

Welke minimumnorm geldt voor dakisolatie?

De minimale dikte van het isolatiemateriaal hangt af van zijn isolatiewaarde (U-waarde). Gemiddeld genomen, moet het isolatiemateriaal zo’n 3 à 4 cm dik zijn om aan de dakisolatienorm te voldoen. Vanaf die dikte kan je de zogenaamde R-waarde voor dakisolatie halen, nl. 0.75m2K/W.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wist je dat je vanaf een R-waarde van 4.5m2K/W recht hebt op premies om de werken te bekostigen?

Wij geven je hierover graag meer uitleg via onze woonenergieloketten.

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be