ondernemerspasNa einde vorig jaar al de ESF Best Practice Award in de wacht te slepen, mag de Ondernemerspas nu de validatiestempel van ESF op zijn naam schrijven. Een opsteker voor Stebo , die  het product  ontwikkelde en uittestte in samenwerking met Ondernemersatelier en de andere Vlaamse activiteitencoöperaties. De Ondernemerspas  is een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) voor kandidaat-ondernemers die hun zelfstandige zaak voorbereiden binnen een Activiteitencoöperatie.

POP draagt bij tot loopbaanzekerheid
De Ondernemerspas past in de Vlaamse beleidskeuze om tegen 2020 een POP voor elke burger te realiseren. Een POP moet bijdragen tot meer loopbaanzekerheid voor mensen. ‘Bewustzijn van de eigen competenties en professionele ontwikkeling helpt mensen om weerbaar en zelfsturend te zijn op de arbeidsmarkt.’ aldus Stebo-coördinator Ondernemen Frank Maleszka. De Ondernemerspas helpt mensen vanuit dat groeiend zelfbewustzijn een passende oriëntatie maken. Dat kan een eigen zaak zijn, maar net zo goed de keuze voor tewerkstelling bij een werkgever.

Twaalf ondernemerscompetenties
De Ondernemerspas is opgevat als een reisgids voor mensen die dromen van een eigen zaak. Rode draad doorheen het reistraject zijn twaalf ondernemerscompetenties: leren, plannen, overtuigen, netwerken, zelfstandigheid, kansen zien, zicht op de markt, besef van rendement, besluitvaardigheid, doorzettingsvermogen, zelfkennis en solidair en milieubewust handelen. Met behulp van workshops en de Ondernemerspas reflecteren kandidaat-ondernemers op die competenties en stellen zich leerdoelen en -acties.

Aanvulling op ondernemingsplan
‘De begeleiding van de activiteitencoöperaties focust zowel op de ondernemer als op de onderneming. Tot voor kort kreeg de kandidaat-ondernemers vooral een ondernemersplan opgeleverd. De Ondernemerspas  is daar een mooie aanvulling op, omdat die ook het aspect van  persoonlijke ontwikkeling duidelijk in kaart brengt. De kandidaat krijgt nu én een ondernemingsplan, én een POP mee naar huis,’ zegt Frank Maleszka. Een belangrijke aanvulling, want ondernemerscompetenties en de bereidheid daarin te ontwikkelen blijken cruciaal om het als zelfstandige waar te kunnen maken.

Zelfreflectie wordt gesmaakt door coaches en ondernemers
De ondernemerscoaches in de activiteitencoöperaties stellen vast dat het zelfbewustzijn van de kandidaten opvallend groter is in groepen waar mét de Ondernemerspas gewerkt wordt. Er komen inzichten aan de oppervlakte die anders onder de waterlijn zouden blijven. Het instrument geeft hen en de ondernemers een gemeenschappelijke taal, vinden de coaches. ‘Ik herinner mij dat er in het begin nog wel wat weerstand was tegen weer een nieuw instrument. Tijdens de testfase zagen we het enthousiasme groeien, omdat ze merkten dat het hun coaching veel rijker maakte,’ zegt Frank Maleszka.

De kandidaat-ondernemers onthalen de ondernemerspas enthousiast. Het dwingt hen om dieper na te denken over zichzelf en om concreet te zijn in hun reflecties. Ook het feit dat het instrument is opgevat als een persoonlijk werkboekje met een leuk formaat, wordt geapprecieerd.

De Ondernemerspas is ontwikkeld binnen het project ‘Iedere kandidaat-ondernemer gePOPt’ van Ondernemersatelier, in samenwerking met Co-Actief, Co&Go, Gusto, Startpunt en Stebo. Het project is mee gefinancierd door ESF en de Vlaamse overheid. Stebo nam het initiatief de Ondernemerspas voor validering voor te leggen aan ESF. Het label ‘gevalideerd’ is gebaseerd op criteria als toegankelijkheid, overdraagbaarheid, diversiteit, empowerment en bruikbaarheid. De succesvolle validering is een opsteker voor de methodiekontwikkelaars. Meer informatie: Frank Maleszka, 0484/168.444

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test