Vooruitgang begint bij relaties tussen mensen en organisaties. En relaties opbouwen is een proces dat zorgvuldig gefaciliteerd kan worden. Door opbouwwerkers onder andere, wiens taak het is om ontwikkeling van wijk en regio te ondersteunen. De opbouwwerker als netwerkontwikkelaar, hoe doet die het goed? ‘Open, respectvol, fijngevoelig, geduldig en pragmatisch’: die principes schragen de rol van ‘sociaal makelaar’, die opbouwwerker Simon Ashworth voor zichzelf ziet weggelegd.

Simon groeide op in een moeilijke buurt in Manchester en verkaste – om de liefde – als jonge gast naar Limburg. Hij werkte in de mijn in Zolder en keerde na de sluiting weer naar Engeland om er politieke wetenschappen te studeren. In 1995 werd hij opbouwwerker bij Stebo. Hij werkte in Sledderlo , coördineerde een tijd lang het opbouwwerkteam in Genk, en daarna de herinrichting van het woonwagenterrein in Hasselt. Na een tijdlang de Hasseltse wijkwerking gecoördineerd te hebben, is hij sinds een jaar of acht weer thuis bij Stebo en aan de slag in Houthalen-Helchteren.

Opbouwwerker nu is wat anders dan 15 jaar geleden
Simon, een nestor in maatschappelijk opbouwwerk, zag zijn rol doorheen die jaren veranderen. ‘De samenleving is veranderd, en daarmee ook mijn rol. De strijd rond basisprioriteiten als huisvesting en sociale voorzieningen in de wijken is grotendeels gestreden . We konden de loopgraven uit. De beleidsmakers van nu zijn niet meer dezelfde als pakweg 20 jaar geleden. Inspraak en partnerschappen zijn nu wél aan de orde. We leerden dat verandering het best lukt als je dat met alle betrokken partners aanpakt.’

Na de incidenten, nu de toekomst
Simon begeleidt de ontwikkeling van een plan van aanpak in opdracht van de gemeente Houthalen-Helchteren– samen met Greet Jaspers (gemeente)  en een team van adviseurs-   om het toekomstperspectief van jongeren te versterken en de veiligheid te verbeteren. Aanleiding voor die opdracht ligt bij de incidenten in Meulenberg van 2013. Hij adviseert de task-force , opgericht en geleid door gouverneur Herman Reynders en  burgemeester Ysermans.

Geen tafelspringer
In de luwte, daar speelt zich het werk van Simon af. In woonkamers, vergaderzaaltjes,  aan cafétafeltjes. Waar relaties tussen mensen opgebouwd worden, waar oud zeer gezien en genezen wordt, waar mensen langzaamaan hun krachten bundelen tot een manier van werken die op alle vlakken stappen vooruit betekent. Simon peilt naar ideeën, gevoeligheden, engagement en mogelijkheden. Bij politiek, politie, welzijnswerk, buurtwerk, onderwijs en bewoners. ‘En dat zijn lang niet altijd leuke gesprekken met mensen die hetzelfde denken over oorzaken en oplossingen.’ In die complexiteit moet je kiezen voor een bemiddelende rol, vindt Simon.

Sociaal makelaar
‘Ik omschrijf mezelf wel eens als makelaar’, zegt Simon. Makelaar van relaties, bedoelt hij, bemiddelaar die zorgvuldig relaties opbouwt met mensen die het verschil kunnen maken. Uit vele zorgvuldige gesprekken ontstaan denkpistes die dan in concrete acties kunnen worden omgezet. Maar daarvoor moet het pad effen genoeg liggen. ‘Soms spelen er ook persoonlijke vetes en historisch gegroeide gevoeligheden. Mensen hebben dikwijls ook fouten gemaakt of herinneren zich de fouten van anderen. Dan zit dat in de weg. Maar ik blijf mensen aanspreken, naar hun verwachtingen luisteren en die langzaamaan op een lijn brengen. Ik probeer iedereen in zijn waarde te laten en de complementariteit te vinden.’

Liever geen bloed op het tapijt
Hoe hij als opbouwwerker in dat spanningsveld vooruitgang kan blijven boeken? Simon: ‘Je betrekt alle actoren die het verschil mee kunnen maken en je doet dat in vertrouwen. Dat wil voor mij zeggen dat je openheid combineert met loyauteit. Ik ben loyaal ten opzichte van de gemeente, die mij de opdracht toevertrouwde, een loyaliteit die samenhangt met de ruimte om kritisch en neutraal te kunnen bewegen binnen de politieke, sociale en ambtelijke netwerken die mijn werkterreinen zijn. En ik ben loyaal ten opzichte van wat mij in vertrouwen is gezegd. Ik sta erop een kat een kat te kunnen blijven noemen als ik zie dat gebeurtenissen of meningen van mensen de boel dreigen te bemoeilijken.’ Snel gaat dat niet. Simon:‘het gaat met een snelheid die maximaal resultaten garandeert. We hebben beter een iets langzamere weg met resultaten dan een snelle spurt die leidt tot bloed op het tapijt.’

 

Door Griet Bouwen, Axiomnieuws, voor Stebo. Wilt u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Stebo en opname van een link naar deze pagina.

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test