wonenLokale besturen hebben de verantwoordelijkheid om regie te voeren over hun lokale woonbeleid. Via projecten van intergemeentelijke samenwerking biedt Stebo Wonen hen daarin ondersteuning. Vanaf 2014 zullen twee Haspengouwse gemeenten samenwerken in het project ‘Aangenaam wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden’. Bovendien is beslist dat  ‘Woonfocus’, het al lopende samenwerkingsverband tussen Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen, met drie jaar verlengd wordt. 

 

De gemeenten Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen hebben al een langere traditie van intergemeentelijk samenwerken rond woonbeleid. Voor Nieuwerkerken en Sint-Truiden is dit een belangrijke nieuwe stap. Beide samenwerkingsverbanden worden door de Vlaamse overheid gesubsidieerd tot einde 2016. Ook de deelnemende gemeenten en de Provincie Limburg dragen bij in de financiering. Voor Woonfocus is hiermee een totaal budget van 980 000 euro gemoeid en voor Aangenaam wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden is dat  636 000 euro. Investeren in lokaal woonbeleid is in alle deelnemende gemeenten een beleidsprioriteit.

 

Stebo Wonen coördineert beide intergemeentelijke projecten. Het team biedt deskundigheid en extra capaciteit aan de lokale besturen om hun autonome regiefunctie op vlak van woonbeleid waar te maken. Medewerkers van Stebo en van de gemeentelijke diensten zullen in een stevig partnerschap samenwerken.

 

Een zestal inhoudelijke activiteiten vormen de ruggengraat van het partnerschap tussen Stebo en de gemeenten.

 • Burgers krijgen via spreekuren in de gemeenten informatie en advies over hun woonvragen. Waar nodig worden ze begeleid bij het aanvragen van premies.
 • Gemeenten worden ondersteund in de organisatie van lokaal woonoverleg tussen de woonactoren. Doel is een goede onderlinge afstemming en een samenhangend beleid.
 • Heel wat belanghebbende actoren worden betrokken bij de ontwikkeling van een lokale woonbeleidsvisie, op basis van een grondige analyse en participatieve methoden. De gemeenten kunnen deze analyses gebruiken om beleidskeuzes te maken rond bijvoorbeeld lokalisatie van woonprojecten, vaststellen van draagkracht van woonkernen voor sociaal wonen en het voorzien van woonvormen voor doelgroepen.
 • Via samen nadenken en samenwerken tussen actoren zal ook gewerkt worden aan het verbeteren van de woonkwaliteit. Dat kan gaan over een algemene benadering met bijvoorbeeld een sterkere inzet van decretale middelen. Ook een specifieke aanpak van bepaalde woningtypologieën zoals kamerwonen en tuinwijken behoort tot de doelstellingen.
 • Leegstand wordt systematisch aangepakt om betaalbaar wonen te kunnen waarmaken en voldoende sociale woongelegenheid te voorzien, zoals voorzien in het grond- en pandendecreet.
 • Mensen die duurzaam en energiebewust willen renoveren, krijgen intensieve begeleiding om hun woonkwaliteit te verbeteren en hun woning ‘levensloopbestendig’ te maken. Dat wordt zowel individueel als collectief aangepakt, altijd met oog voor de leef-en woonomgeving.

 

Woonbeleid speelt zich af op een kruispunt van beleidsdomeinen als ruimtelijke ordening, duurzaamheid, mobiliteit, zorg en leefbaarheid.  De komende drie jaar wordt de betrokkenheid en het samenspel tussen deze verschillende domeinen en actoren een speerpunt. Een duurzaam en gedragen woonbeleid is het streefdoel.

 

De uitbreiding van het werkveld naar Sint-Truiden en Nieuwerkerken betekent ook een uitbreiding van het personeelskader van Stebo Wonen. Een advertentie voor de aanwerving van een beleidsmedewerker Wonen verschijnt in het weekend van 15 december 2013. Vanaf dan kunnen kandidaten het profiel en de procedure raadplegen op stebo.huizeharmonie.be

 

Informatie bij Hilde.vanransbeke@stebo.be – 0478/597 391 en via stebo.huizeharmonie.be/wonen/

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test