“Ik voel me als een vogel. De ene vleugel is de begeleiding bij het OCMW, de andere vleugel is mijn POP-traject. Beiden heb ik nodig om te kunnen vliegen”. (bron: citaat van een deelnemer aan het Pop-up project)

Is het concept van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) zinvol en bruikbaar in de begeleiding van mensen in armoede? Op die vraag zocht Stebo met het project pop-UP een antwoord. De afdeling Tewerkstelling ontwikkelde een methodiek, testte de POP-begeleiding uit bij 50 cliënten en bundelde de inzichten op popup.stebo.be.  Een sterk partnerschap ondersteunde hen bij die uitdaging. In een recent seminarie stelde Stebo de resultaten en bevindingen voor aan meer dan 65 deelnemers uit een veertigtal organisaties.

dartsboardWerk als hefboom
Werk hebben én houden is een noodzaak om niet in armoede te verglijden. Voor mensen in armoede kan werk een belangrijke hefboom zijn om de situatie van armoede te ontgroeien. Maar dat is niet altijd een gemakkelijk verhaal. Anders dan vroeger is een loopbaan vandaag heel beweeglijk. Om daarin als werkzoekende of werknemer je eigen koers te kunnen bepalen, is een POP een hulpmiddel.

Beleid wil POP voor elke burger
Het Pact 2020 van de Vlaamse overheid, de sociale partners en het middenveld, stelt dat iedere burger recht heeft op een POP. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) gaf middelen vrij om te onderzoeken of er een POP-concept kan ontwikkeld worden dat toepasbaar is voor iedereen. In dat kader kreeg Stebo de opdracht om te onderzoeken op welke manier een POP kan werken voor mensen in armoede.

Vijftig mensen begeleid
Een Persoonlijk ontwikkelplan moet ertoe bijdragen dat burgers sterker worden op de arbeidsmarkt. Stebo testte dat in de praktijk uit. Vijftig mensen in armoede doorliepen een POP-begeleiding met een coach. De toeleiding werd verzorgd door mensen van Stebo en door collega’s van CAW Sonar, OCMW Hasselt, OCMW Houthalen-Helchteren, OCMW Heusden-Zolder, OCMW Genk en driehoek vzw. Een ervaringsdeskundige van TAO Limburg doorliep zelf een POP-begeleiding om daarna feedback en verbetertips te geven over de aanpak.

Betekenis van POP verruimd
Vanaf het begin was het duidelijk dat de inhoud van het concept ‘POP’ niet eenduidig is. Er bestaan nogal wat verschillende interpretaties over. HIVA deed daarover een onderzoek om meer duidelijkheid te scheppen.  Stebo sluit zich bij die definitie aan en verruimt ze ook. ‘We zien een pop als hulpmiddel om competenties te ontwikkelen of inzicht te brengen, met als doel dat mensen hun leven en loopbaan in eigen handen nemen. Het ondersteunt mensen bij het omgaan met veranderingen,’ zegt Stebo-coördinator Tewerkstelling Nicole Meeusen. ‘Naast het formuleren van een eigen visie op wat een POP betekent, hebben we ook het algemene POP-concept afgestemd op de doelgroep,’ zegt ze.

Mini-POP’s
Binnen het project POP-up werd ook gewerkt met mini-POP’s. Een mini-POP richt zich op één zeer specifieke vraag in functie van werk op korte of lange termijn. Projectmedewerker Sylvia Caputo: ‘In die mini-POP’s kwamen verschillende thema’s aan bod. Voorbeelden zijn oriëntering, attitude, competenties en persoonlijkheid. De mensen kunnen verschillende mini-POP’s na elkaar doorlopen. Het voordeel van deze mini-POP is dat mensen leren om zelf zeer kleine en haalbare stappen te zetten, hierin succeservaringen opbouwen en zo meer zelfvertrouwen krijgen.’ In de POP-begeleidingen hanteerden de coaches steeds de principes van de waarderende benadering en het oplossingsgericht coachen. Die methodies blijken zeer effectief om de cliënten tot nieuwe inzichten te brengen.

Alles op popup.stebo.be
In de praktijk stelde Stebo vast dat het welslagen van een POP aan voorwaarden gebonden is: bij de cliënt en zijn context, bij de begeleider en bij de organisatie. Meer informatie over die inzichten vind je uitgebreid terug op de website. Daarnaast vind je er tips over hoe je zelf aan de slag kunt met een POP en kan je er aanbevelingen voor de implementatie binnen je organisatie raadplegen.

 

Meer weten? popup.stebo.be  of contacteer nicole.meeusen@stebo.be

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test