Nieuwe coördinator ‘Werken’ over werkgoesting, rechtvaardigheid en toekomstplannen

Jan Smits (30), coördineert sinds kort het team van loopbaancoaches, job- en taalcoaches en arbeidsbemiddelaars van Stebo. Hoe kijkt hij naar de kracht en uitdagingen van zijn team? En wat brengt hij als jonge leider mee naar Stebo? ‘Ik leerde hoe belangrijk het is om af en toe afstand te nemen en mijn keuzes en acties te overdenken. Dat zie ik ook als kern van team werken: wij helpen mensen op schakelmomenten in hun loopbaan helderheid krijgen in wat écht van tel is in hun leven.’

 

Wie is Jan Smits? Wat drijft je, wat geeft je energie?

‘Rechtvaardigheid vind ik belangrijk. Ik kan kwaad worden als mensen onrecht wordt aangedaan. Er zijn nog teveel mensen die willen werken en geen kansen krijgen. Er zijn ook teveel werkenden die  de eindjes amper aan mekaar kunnen knopen. Wij slagen er als samenleving niet in om iedereen kansen op een goed leven te bieden, en dat voelt voor mij heel onrechtvaardig.’

Welke zandkorrels zitten er volgens jou in de tandwielen van het systeem? Waar moeten we dan aan werken?

‘Ik ga heel open zijn. Voor ik bij Stebo begon, was ik zes maanden werkzoekend. Ik moest naar de hulpkas voor mijn werkloosheidsvergoeding. Donker gebouw, lange gangen en een onpersoonlijke benadering. Ik werd er neerslachtig van. Zo’n ervaringen tasten je zelfvertrouwen en veerkracht aan. Onderschat ook niet de destructieve kracht van teleurstelling. Als je vaak afwijzing ervaart, krijg je mentale klappen. Dat tast ook je relaties met andere mensen aan. Voor je ’t weet raak je geïsoleerd, en dat is een gevaarlijke spiraal.

Bij Stebo werken we vanuit een waarderende benadering, kijken naar wat er wél goed gaat, herontdekken talenten. Ik vind dat een hele sterke troef. Ik wil geloven in mensen, geduldig en herhaaldelijk nieuwe kansen geven. Zolang mensen leren is er ontwikkeling mogelijk.’

Je spreekt uit ervaring?

‘Ik was een overactief kind, en dat heeft mijn parcours stevig beïnvloed. Mijn ouders hebben dat geweldig opgevangen. Ze benaderden mijn anders zijn als kracht. Daardoor leerde ik gaandeweg mijn overactief brein zien als iets positief. Uit mijn opvoeding leerde ik trouwens hoe belangrijk het is dat je mensen rond je hebt die in je geloven. Ik oefende mijn geest door regelmatig momenten van reflectie in te bouwen: kijken naar mezelf, mijn acties, mijn keuzes en daaruit leren. Die dingen zie ik als essentie van wat Team Werken kan betekenen voor werkenden en werkzoekenden: een stukje meelopen, waarderen, aanmoedigen, mee reflecteren en helpen keuzes maken. Op een positieve manier.’

Welke nieuwe inspiratie wil jij graag zien wortelen in de benadering van loopbaanbegeleiding en begeleiding van werkzoekenden bij Stebo?

‘Wij begeleiden mensen bij transities in hun loopbaan. Mensen zeggen ‘Ik heb een probleem’, en komen daarmee naar een coach. Neem nu loopbaanbegeleiding: de meeste mensen zoeken pas hulp als ze op een probleem botsen. Ik denk dat je niet op probleemsituaties moet op wachten voor je nadenkt over je loopbaan. We kunnen ook vooruit kijken en in alle rust bedenken hoe we met ontwikkelingen in ons leven willen omgaan. Want problemen vragen veel energie, en die besteed je beter aan andere dingen in het leven, vind ik.’

Met welke momenten in het leven kunnen we volgens jou dan beter pro-actief omgaan?

‘Momenten waarvan je vooraf al weet dat je voor keuzes komt te staan. Neem nu studiekeuze: dat is iets heel ingewikkeld. Ik merk dat jongeren zich vooral laten sturen door externe informatie – een studieaanbod bijvoorbeeld – maar minder stilstaan bij wat hen zelf drijft. Jonge mensen moeten de tijd en begeleiding krijgen om te ontdekken waar ze vrolijk van worden, van gaan groeien, waar ze kansen zien.

Een volgende moment is de start van je loopbaan. En dan volgen fasen waarin belangrijke dingen in je leven veranderen: een relatie, alleen wonen, kinderen opvoeden die dan volwassen worden, zelf ouder worden en toch actief willen blijven. We kunnen in rustigere momenten nadenken over die overgangen en hoe we daarmee willen omgaan. Hoe ze dat bij DOP (Dienst Ondersteuningsplan voor mensen met een beperking) aanpakken vind ik zeer inspirerend. Wij doen gelijkaardige dingen met ex-werknemers van Ford en binnenkort ook met vluchtelingen.’

En waartoe leidt dat volgens jou, als we meer reflecteren over de toekomst van ons werk, ons leven?

‘Onze kijk op werken is naar boven gericht: als je goed bent, kan je hoger op de ladder. Daardoor ervaren jonge mensen veel druk: ze willen vooruit en hogerop in hun werk, en dat in een periode waarin het gezin veel energie vraagt. Voor je veertigste is de druk groot. Na je vijftigste kom je vaak opnieuw in een moeilijk verhaal. Je moet tempo en ontwikkelingen volhouden, je wordt af en toe al eens ziek en vaak komt er ook zorg voor de oudere generatie bij.

De reden dat wij het zo moeilijk hebben om het vol te houden tot we 65 zijn, zit volgens mij in de manier waarop we arbeid vormgeven. Altijd maar presteren, groeien, pieken terwijl er in ons privé-leven ook zoveel verandert. Als we leren pro-actief te reflecteren, komt er meer rust. Dan houden we voeling met de essentie van het leven en kunnen we ook van het werk genieten. Misschien geraken we dan af van die focus op verticale loopbaanontwikkeling, hogerop geraken in de hiërarchie. Ik hoop dat er meer waardering komt voor zijwaartse loopbaanstappen.’

Waar wil jij met het Team Werken aan bouwen in de komende tijd?

‘Ons team bestaat uit twaalf mensen. Binnen het team werken verschillende projectgroepen met elk een eigen focus: loopbaanbegeleiding, job- en taalcoaching, arbeidsbemiddeling. Onze medewerkers zijn – terecht – erg gefocust op de doelen van hun project. Soms verliezen we daardoor onze gezamenlijke kracht uit het oog. Maar we hebben veel ervaring, sterke tools, doorleefde waarden en een groot netwerk. Door die op nieuwe manieren te combineren, kunnen we op eigentijdse manieren inspelen op actuele behoeften van werkenden, werkgevers en werkzoekenden.

Wordt dat dan niet moeilijk, in een landschap waar veel – en nu ook commerciële – spelers op het veld van loopbaancoaching en werkzoekendenbegeleiding gekomen zijn?

‘Ik merk bij Stebo vooral een grote drive vanuit waarden. We geloven in de kracht van mensen, we kiezen voor een waarderende aanpak. Als je dat uitdraagt, ga je partners aantrekken die zich in die waarden herkennen.  Bovendien kiezen wij voor duurzame jobs in eigen huis. We willen niet rap-rap insteken op projecten, mensen aanwerven en later weer laten gaan. Sociale rust en jobzekerheid zijn belangrijk bij Stebo, want alleen daardoor kunnen we onze mensen een context bieden waarin ze ervaring kunnen opbouwen en hun werk met de grootst mogelijke zorg doen. En daar wordt uiteindelijk die werkgever, werknemer of werkzoekende aan het eind beter van.’


Door
Griet Bouwen,
Nieuwmakers, voor Stebo. Wilt u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Stebo en opname van een link naar deze pagina.

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test