Brochure Renoveren in Haspengouw

renoveren-haspengouw

In deze beeldrijke brochure wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten van renovatie van panden in het buitengebied, op de sterke kwaliteiten die Haspengouw zijn unieke karakter geven, en hoe daar mee kan worden omgegaan om dit karakter voor de toekomst te verzekeren. Zij is in de eerste plaats bedoeld voor eigenaars en kopers van oudere gebouwen in het buitengebied, om deze met nieuwe ogen te helpen kijken naar hun pand en er de waarde, kwaliteiten en mogelijkheden van te ontdekken. Inzicht in de waarde en de betekenis van zijn pand draagt bij tot trots en de motivatie om zijn renovatieplannen tot een goed einde te brengen. Maar ook voor ontwerpers en overheden wil de brochure een werkinstrument zijn om het landelijk erfgoed te benaderen.

Om de streekidentiteit van Zuid-Limburg te helpen behouden en zo mogelijk versterken, worden in deze brochure richtsnoeren aangereikt hoe met dit patrimonium van woningen en boerderijen kan worden omgegaan. Zo kunnen deze ook in de 21ste eeuw een volwaardige toekomst tegemoet gaan. Belangrijk is dat dit erfgoed niet onder een glazen stolp wordt geplaatst, maar middels doordachte aanpassingen een hernieuwd leven vindt, aangepast aan hedendaagse gebruiks- en comfortnormen.

Deze richtsnoeren zijn een stapsgewijze leidraad om het verhaal van het gebouw te ontdekken en te begrijpen. Ze helpen zoeken naar de ruimtelijke en historische betekenissen van het gebouw en zijn omgeving, zodat de werkelijke kwaliteiten kunnen worden ontdekt. Het blootleggen van de ziel van het gebouw geeft het kwalitatieve kader voor een weldoordachte renovatie, die een nieuw hoofdstuk schrijft aan het verhaal van ons erfgoed.

Voorts wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en beperkingen voor herbestemmingen van gebouwen, aan de inrichting van de buitenruimte, zoals tuinen en binnenkoeren, aan wettelijke voorschriften, aan principes van duurzaam (ver) bouwen, met bovendien tal van nuttige tips en wetenswaardigheden die bij een renovatie van pas kunnen komen.

Deze brochure kan je gratis hier downloaden. Voor meer informatie kan u ons bereiken op het nummer 089 32 95 30 of per e-mail naar onthaal@stebo.be .

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test