Mijn Cité

mijncite_cover1Met de uitgave ‘Mijn-Cité’ gaat het Infocentrum Wonen van Stebo terug naar de plek waar het ontstaan is: de oude mijnwerkerswijken van de zeven verschillende steenkoolmijnen die Limburg rijk was. Deze beeldrijke uitgave is echter niet zomaar de zoveelste historische beschouwing over dit merkwaardige erfgoed, maar wil vooral ingaan op het heden en de toekomst.

De mijnen zijn verdwenen, maar de cités blijven voortbestaan. Terwijl ze gedurende vijftig jaren, onder streng toezicht van de Regie van de mijn, nauwelijks veranderd zijn, is er sinds de verkoop van de woningen vanaf de jaren 60 verwoed gerenoveerd, verbouwd en uitgebreid om de nieuw verworven woningen aan te passen aan de eigen smaak en behoeften. Deze ingrepen zijn niet altijd even geslaagd of hielden vaak weinig rekening met de harmonische samenhang van huizenblokken, buurten en straten. De overheid doet er thans al het mogelijke aan om de wildgroei halt te roepen, en de kwaliteiten waar mogelijk te bewaren of te herstellen.

 

Natuurlijk moeten deze woningen worden aangepast worden aan de hedendaagse normen van comfort en woonkwaliteit, en aan de nieuwe uitdagingen van de 21ste eeuw. Om tegelijkertijd zorgzaam en respectvol om te gaan met dit erfgoed, dat de drager is van de identiteit van deze wijken, moeten we de kwaliteiten, waarden en betekenissen ervan kennen en begrijpen, en deze zijn velerlei. Naast de historische betekenis, zijn er ondermeer de uitzonderlijke stedenbouwkundige en beeldkwaliteiten van met name de oudste tuinwijken. Maar ook de sociale betekenissen en de multiculturele eigenheid spelen een rol, om de persoonlijke herinneringen en verhalen van de oud-mijnwerkers en hun nazaten niet te vergeten.

 

Het boek ‘Mijn-Cité’ gaat in op deze betekenissen, die samen het kader bepalen waarin ingrepen in het beeld van deze wijken kunnen worden toegelaten of zelfs gestimuleerd, op een manier waarop het unieke karakter kan worden bewaard of hersteld. Het reikt geen pasklare oplossingen, maar biedt aandachtspunten en denksporen voor bewoners, verbouwers, ontwerpers, beleidsmakers en –uitvoerders. Maar ook voor al wie begaan is met het Limburgs erfgoed, en met de mijncités in het bijzonder is het een aangename kijk- en leeservaring met verrijkende inzichten op dit unieke patrimonium.

 

Het boek, 92 rijk geïllustreerde pagina’s, is uitgegeven door Stebo vzw in samenwerking met de verschillende mijngemeenten en de Provincie Limburg. Het is gratis hier te downoaden. 

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test