Woningopsplitsing

woningopsplitsingWoningopsplitsing zit in de lift.

Veel mensen zien er heil in om hun te grote woningen of kavels op te splitsen aangezien de kinderen uit het huis zijn getrokken. De bovenverdieping of een groot gedeelte van de woning staat leeg en wordt niet meer benut.

De brochure ‘Woningopsplitsing’ tracht u te informeren over de mogelijkheden en de knelpunten, die zich kunnen aanbieden bij het opsplitsen van een woning.

Gedurende vele jaren zijn er veel en grote huizen gebouwd in België. Het spreekwoord zegt niet voor niets dat de Belg met een baksteen in zijn maag geboren is. Deze grote huizen hebben zonder twijfel hun nut gehad (en vele hebben het nog). Denken we maar aan de vele boerderijen, die er zijn geweest en die stilaan uitdoven. Denken we maar aan vele grote gezinnen van decennia geleden, die hun huizen naar hun noden bouwden. Denken we maar aan de gouden jaren ’50, waar de welvaart stijgt en we alles groots zien. Zo ook onze bouwpercelen en woningen.

De huidige tijden dwingen ons echter om anders te gaan denken en bouwen. Terwijl grote percelen vroeger heel vaak voorkwamen, worden deze steeds kleiner. De reden hiervoor is te vinden bij het Ruimtelijk Structuurplan en deels bij de stijgende vastgoedprijzen. We gaan ook dichter op elkaar wonen. Open bebouwing ruimt plaats voor halfopen en zelfs gesloten bebouwing. En nooit werden zo veel appartementen gebouwd als nu.

Net omdat veel huizen te groot of te duur zijn voor de eigenaars/bewoners, ziet men de laatste jaren de vraag naar woningopsplitsing alleen maar toenemen.

Het creëren van een woonst bij een bestaande woning kan een oplossing bieden voor zorgbehoevenden, zeker met het oog op de problematiek van plaatsgebrek in rusthuizen. Door de – te groot geworden – woning op te splitsen kunnen kinderen in de nieuwe gecreëerde woonst blijven wonen en de zorgfunctie voor hun ouders eventueel opnemen. De ouders echter kunnen ook hun kinderen verder helpen door het opvangen van de kleinkinderen.

De grote vraag naar kleine woningen, in het bijzonder voor alleenstaanden met kinderen, kan ingevuld worden. De woningen die vandaag de dag op de woonmarkt komen, zijn te duur voor eenoudergezinnen. Op deze manier kan er een alternatief geboden worden dat betaalbaar wonen mogelijk maakt.

Woningopsplitsing biedt ook oplossingen voor de herbestemming van erfgoed en leegstaande hoeves. Door de verkleining van de gezinnen, of het wegvallen van voormalige functies (bv. landbouwfunctie in voormalige boerderij) komen grote delen van het bestaande, vaak historische patrimonium leeg te staan. Vormen van woningopsplitsing kunnen in deze problematiek een mogelijke oplossing vormen.

Om uw woning op een kwalitatieve manier op te splitsen kan deze brochure u verder op weg helpen. Er wordt een licht geworpen op goede praktijksituaties, aanverwante regelgeving maar bovenal worden er richtlijnen voor het opsplitsen van een woning aangeboden.

Deze brochure en bijhorende aanstiplijst kan je gratis downloaden. Voor meer informatie kan u ons bereiken op het nummer 089 32 95 30 of per e-mail naar onthaal@stebo.be .

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test