Het innovatief project ‘Werfgoed’ zet een ambitie neer die op zijn minst ongewoon te noemen is. Eigenaars van particuliere woningen krijgen binnenkort de kans om gezamenlijk – en stevig begeleid door deskundigen – een grondige renovatie van hun woning aan te pakken. Zelfs als die woningen niet eens in dezelfde straat of gemeente liggen. Dubo-Limburg coördineert het project. Stebo stapt samen met twaalf andere partners in het samenwerkingsverband. ‘Werfgoed’ is één van acht Vlaamse proeftuinen in de bouwsector die zopas door Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten aan de pers zijn voorgesteld. Financiering komt vanuit Vlaanderen en het Limburgplan.

Minder energieverbruik in woningen, meer jobs in Limburg
Minister Lieten hoopt op een versnelling van innovatieve praktijken die bijdragen aan twee Vlaamse beleidsdoelen: minder energieverbruik en meer jobs. Wat dat laatste betreft: de bouwsector blijkt een belangrijke werkgever. De sector en toeleveranciers zijn samen verantwoordelijk voor 13% van de Limburgse tewerkstelling, aldus Marc Dillen, administrateur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw. Hij voegt eraan toe: ‘En één van de grote uitdagingen is de omschakeling naar hernieuwbare energie. Nu is dat aandeel in de woningen nog 3%. We moeten evolueren naar 13%.’

Hefboom ligt bij particuliere eigenaars
Drie op vier Vlamingen is eigenaar van zijn woning. De grootste inspanningen om het woningpatrimonium energiezuinig te maken, zullen dus van particulieren moeten komen. Tegelijk is de complexiteit – vooral door de techniciteit van installaties en ingrepen voor energiebeheersing – enorm toegenomen. ‘De particuliere eigenaars zijn bovendien een moeilijk te mobiliseren groep’, zegt Dubo-directeur Kris Asnong, ‘een grote groep ook, met dus veel potentieel om het patrimonium energiezuiger te maken. Mits begeleiding kunnen we heel wat juridische, financiële en organisatorische drempels verlagen om toch tot renovatie over te gaan. ’

Samen renoveren, ’t is echt wat anders
‘Het innovatieproject Werfgoed wil doorgedreven energiebewuste renovaties van particuliere woningen haalbaar maken. Door een collectieve aanpak van meerdere woningen, een integrale begeleiding van bouwheren en een gecoördineerde samenwerking tussen professionals in een bouwteam’, aldus Kris Asnong. Onderlinge samenwerking maakt renoveren efficiënter en goedkoper. Al brengt een collectieve benadering van particuliere belangen unieke uitdagingen mee, zegt Stebo-directeur Erwin de Bruyn: ‘Het vraagt een andere kijk van deskundigen, en ook van de eigenaars zelf. Erop vertrouwen dat samenwerken, informatie delen en water bij de wijn doen tot betere resultaten zal leiden bijvoorbeeld. En er vrede mee hebben dat het proces precies daardoor net wat langer kan duren.’

Veel voorkomende woningtypes clusteren
Werfgoed zal woningen groeperen op basis van woningtypologie. In de partnergemeenten Houthalen-Helchteren en Maasmechelen worden enkele woninggroepen aangeduid. Daarenboven doet men binnenkort een open oproep aan eigenaars die hun woning bijna energieneutraal willen maken. ‘We zoeken Limburgse eigenaars die doorgedreven willen renoveren en goesting hebben om actief in dit groepstraject te stappen. We mikken op woningen die een voor Vlaanderen herkenbare typologie hebben en zullen clusters van gelijkaardige woningen samenstellen’, aldus nog Kris Asnong.

Leertraject, ook voor de deskundige partners.
De proeftuin Werfgoed is een samenwerkingsverband van dertien partners, gecoördineerd door Dubo-Limburg. Stebo brengt haar kennis en ervaring in omtrent individuele en collectieve begeleiding van renovatie en energiebeheersing. Andere partners zijn onder meer PXL, UHasselt, Onesto, Knauff, Viesmann, KULeuven, provincie Limburg, de gemeenten Houthalen-Helchteren en Maasmechelen. Werfgoed is één van de acht Vlaamse proeftuinen in de bouwsector. In Limburg gaan nog twee andere projecten van start. Eén ervan is gericht op energetische groepsrenovatie van sociale huurwoningen. Een derde project streeft naar levensloopbestendig renoveren van sociale huurwoningen. Initiatiefnemers en partners van de verschillende projecten zullen ervaringen uitwisselen en leren van elkaar. Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om die samenwerking te coördineren.

 

Door Griet Bouwen, Axiomnieuws, voor Stebo. Wil je reageren op dit bericht of heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Contacteer onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Samen maken we er nieuws van.

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test