‘Een groot succes, en er zat meer in.’

Met haar ‘Energierenovatieprogramma’ wil de Vlaamse overheid dat tegen 2020 alle daken van woningen geïsoleerd zijn, dat isolerend glas de plaats inneemt van enkel glas en dat verouderde verwarmingsketels vervangen zijn. Wanneer particuliere eigenaars zich verenigen en laten begeleiden, komt die doelstelling sneller en goedkoper in zicht. Energie-adviseurs van Stebo begeleiden daarom collectieve renovatieprojecten. De provincie Limburg steunt hen daarbij. Eén van die projecten liep in Kolderbos (Genk) en is bijna afgerond. 265 woningen kwamen in aanmerking. 59 eigenaars sprongen op de kar. Dat is meer dan 22%, een opvallend sterk resultaat. Buurtwerker van Kolderbos Femke Croux (RIMO ) blikt er – constructief kritisch – op terug. ‘Een goed project, met knappe resultaten. En toch denk ik soms: hier zat nog meer in!’

Het collectieve isolatieproject in Kolderbos is een verlengde van de stedelijke campagne rond dakisolatie Genk Isoleert. Genkenaars krijgen advies en ondersteuning bij de uitvoering van hun isolatieproject en het aanvragen van premies. In Kolderbos schakelde de stad een versnelling hoger: via Genk Isoleert Samen konden particuliere eigenaars intekenen op een collectieve aanpak. Doel: méér woningen energiezuinig renoveren aan een lagere investeringskost per woning. Resultaat: 59 eigenaars deden mee. 86% isoleerde de spouwmuren. 82% isoleerde of renoveerde het dak. Daarnaast investeerden 7 eigenaars in schrijnwerk en 5 in een nieuwe verwarmingsketel. In totaal investeerden bewoners samen om en bij de 270.000 euro of gemiddeld 4576 euro per woning.

Wat kunnen we leren van de aanpak in Kolderbos? Welke succesfactoren nemen we mee naar nieuwe collectieve renovatieprojecten? Met die vraag stapten naar in het wijkcentrum van Kolderbos.

Steun op contacten in het buurtnetwerk

Buurtwerker Femke Croux en wijkmanager Jo Cops werken al lang in Kolderbos. De meeste bewoners kennen en vertrouwen hen. Nogal wiedes dus, dat hen werd gevraagd om mee hun schouders onder het project te zetten. Femke: ‘Al hebben we over die vraag rustig nagedacht. Net omdat wij vertrouwenspersonen zijn in de wijk, en wat wij wel of niet doen heeft daar effect op. Maar van dit project dachten we: dit komt wel goed.’

Informele babbels rond de vuurkorf

In volle winterperiode 2015 organiseerden Femke en Jo straatbabbels met koffie en koekjes, samen met eigenaars rond de vuurkorf. ‘We wilden niemand pushen. Het werden open gesprekken. Over renovaties die bewoners al deden, hun plannen voor de toekomst, de kosten van energie. In putje winter voelen de mensen dat het slim is om over energie na te denken.’

Uit die babbels groeide een beeld van wie interesse had in samen renoveren.  Bij die mensen gingen adviseurs van Stebo langs. De stad Genk en Stebo organiseerden een tweetal infosessies voor geïnteresseerden.

Goed nieuws spreekt zichzelf wel verder

Femke&Johan (Medium)

Woningeigenaar Johan Teelen en buurtwerkster Femke Croux

Bewoner Johan Teelen: ‘In eerste instantie zag het ernaar uit dat 23 eigenaars zouden meedoen. Dat is snel opgelopen tot 50 en later 59. Hoe dat komt? De mensen spreken erover in de wijk, en de ene eigenaar maakt de andere enthousiast. Dat was trouwens ook goed te merken op de informatievergaderingen. De tweede vergadering was er meer belangstelling, omdat de mensen intussen nieuwsgierig geworden waren.’

Het collectieve aspect helpt veel mensen over de streep, denkt Femke. ‘De mensen praten erover met elkaar. Ook tijdens samenkomsten van bewoners werd de renovatie heel vaak een spontaan gespreksonderwerp. De mensen vertellen elkaar over de werken die ze wel of niet willen uitvoeren, over de kosten en de subsidies. De ene maakt de andere warm. Die subsidies waren trouwens een belangrijk argument. Als buurtwerker ben je natuurlijk blij met wat er evolueert in de wijk. We willen dat onze bewoners vooruit kunnen in ’t leven, dat ze de juiste keuzes kunnen maken. En dat is met dit project zeker gelukt.’

Proces van korte duur

‘Uiteindelijk is het allemaal heel snel gegaan’, zegt Femke. ‘Als je bedenkt dat we in de winter van 2015 met de eerste straatbabbels startten en nu, nog voor de zomer 2016, de werken klaar zijn en de mensen hun premies beginnen te ontvangen, dan is dat een mooi resultaat.’

Als we ’t nog eens zouden doen…

En toch, er had méér ingezeten, vermoedt de buurtwerkster. ‘Als ik erop terugkijk dan werkten we wel intens met Stebo en de stad samen in de fase van bekendmaken van het project. Na de straatbabbels ebde dat wat weg. Als de informatie tussen Stebo, de stad en het buurtwerk beter was blijven doorstromen, dan hadden we wellicht enkele twijfelaars wat extra vertrouwen kunnen geven.’

Bovendien kan zo’n wijkrenovatieproject extra meerwaarde bieden in de buurt. ‘Want in ons werk zijn we toch grotendeels gefocust op mensen die het moeilijk hebben. Dit project had ons – als buurtwerkers –intensere contacten met eigenaars kunnen opleveren. En dat maakt het voor ons dan weer makkelijker om hen te betrekken bij onze andere projecten en activiteiten’, zegt Femke. Ofwel: zie zo’n collectief renovatieproject niet louter als een tijdelijk komen en weer gaan van een project in een buurt. Het kan véél meer losmaken, waar het samenleven ook na het project baat bij kan hebben.

Informatie:

 • Over de collectieve renovatieprojecten: Joachim de Wijs, coördinator Energie Stebo | joachim.dewijs@stebo.be
 • Over Genk Isoleert en Genk Isoleert Samen: Mart Grommen, Dienst Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling | duurzaam@genk.be | www.genk.be
 • Over de wijkwerking in Kolderbos: femke.croux@rimo.be en www.rimo.be/kolderbos

 

Door Griet Bouwen, Nieuwmakers, voor Stebo. Wilt u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Stebo en opname van een link naar deze pagina.

Foto bovenaan: copyright Robin Reynders, Provinciebestuur Limburg

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test