Solidariteitsprijs Stichting Jef Ulburghs gaat naar Hart boven Hard

 

Wouter Hillaert, initiatiefnemer en woordvoerder van de jonge beweging Hart boven Hard draagt de Solidariteitsprijs op aan de vluchtelingen, die wanhopig en massaal naar bescherming zoeken in Europa. ‘Wegvluchten van je eigen land is een zeer urgente kreet voor een menswaardig bestaan. De vluchtelingenstroom maakt als nooit tevoren tastbaar hoe de mondiale ongelijkheid tot kortsluiting leidt. We staan er niet meer buiten. De gebeurtenissen van deze zomer tonen dat het hoog tijd is dat we ons allemaal engageren’, aldus Wouter.

 

Jac De bruyn

Jac De bruyn

Het vluchtelingendrama zou priester, activist en politicus Jef Ulburghs ontzettend geraakt hebben.  Jac De bruyn, nabije vriend van Jef en nu lid van de Stichting Jef Ulburghs blikt – ter gelegenheid van de herdenking van diens overlijden in 2010 – terug op zijn leven: “Werken aan bevrijding was de essentie van het engagement van Jef. De kwaliteit van de zorg voor de armen is de maatstaf van de kwaliteit van een samenleving. Democratie kan niet zonder actief burgerschap, verbinding tussen mensen en vorming. Jef ging de burgerlijke ongehoorzaamheid niet uit de weg. Zijn hele leven is een uitdrukking van geweldloze weerbaarheid. Hij omarmde de ander, zag in de ontmoeting met de ander, de ‘vreemde’, de kans om te worden wie we in essentie zijn.’

 

Hoop, dialoog en actie

‘Jef zou vandaag helemaal in zijn element zijn, mocht hij er persoonlijk getuige van kunnen zijn hoe in Vlaanderen die nieuwe burgerbeweging Hart boven Hard floreert’, aldus nog Jac. ‘Hij zou hoop en enthousiasme putten uit het signaal dat steeds meer mensen zoeken naar wegen tot samenwerking over sectoren en verschillen heen. Die dialoog, de bereidheid gezamenlijke actie: daar ontstaat de vernieuwing.’

Het is precies in de verbinding dat de kracht van Hart boven Hard ligt. En de tijd is er rijp voor. Wouter: ‘Zoveel mensen beseffen dat het hoog tijd is om vanuit gedeelde waarden tegengewicht te geven aan de tijdsgeest van ‘verdeel en heers’, het discours dat we dag na dag aangereikt krijgen door politiek en economie. Samenwerken is wel degelijk een daad van verzet.’

 

Eerst mensen, dan economie

Wouter Hillaert

Wouter Hillaert

Hart boven hard verzet zich tegen wat Wouter Hillaert de economisering van het menselijk leven noemt. ‘Mensenrechten komen éérst. Economie en politiek zijn een middel om dat doel te verwezenlijken. Maar in werkelijkheid is het net omgekeerd, en het politieke establishment is dat bovendien stevig aan het verankeren. We moeten dat systeem in vraag blijven stellen. We moeten op zoek willen gaan naar alternatieven voor de doorgeschoten focus op economische groei, de vervuiling van onze leefomgeving, de kloof tussen wie heeft en niet heeft, de uitsluiting van groepen mensen. Er zijn alternatieven. We geloven dat het wél mogelijk is om buiten de kaders van de pensée unique te denken.’

 

Investeren in lokale kracht en vorming

Er zijn veel schouders nodig om het tij te keren. Hart boven Hard investeert daarom in de uitbouw en ondersteuning van lokale kernen. Bovendien ziet Wouter Hillaert de noodzaak van kennisopbouw en vorming. ‘We moeten een tegengewicht bieden tegen de informatie die ons via de klassieke media overspoelt. We willen mensen versterken met argumenten en inzichten. Dan kunnen we samen beginnen bouwen aan alternatieve antwoorden.’

De financiële steun van de Solidariteitsprijs – 1000 euro – schuift Wouter Hillaert door naar Hart boven Hard Limburg. Naast de organisatie van een solidariteitswandeling en provinciale ontmoetingen, zal de Limburgse kern de komende tijd investeren in de uitbouw van zelfsturende lokale kernen, zegt kernlid Gerard Aerts.

 

Eigenheid en verscheidenheid koesteren

Op die manier trekt Hart boven Hard het subsidiariteitsbeginsel door in de eigen beweging, een principe dat nauw aan het hart van Jef Ulburghs lag. Het houdt in dat we beslissingen en actie zo dicht mogelijk bij de mensen moeten brengen. Dat we lokaal organiseren wat lokaal kan, en een grotere schaal moeten opzoeken als dat nodig is. Een principe dat geldt voor politiek en sociale bewegingen. ‘En ook voor de economie,’ benadrukt Jac De bruyn. ‘Schumacher zei “hou het klein. Koester eigenheid en verscheidenheid.” Subsidiariteit in de economie zal leiden tot lokale kracht en diversiteit.’

 

Ambitieus

De Hart boven Hard beweging kijkt naar morgen. Naar de verkiezingen van 2018. Wouter: ‘We hopen zowel op lokaal als nationaal vlak een kanteling teweeg te brengen, dat we minstens een stap kunnen zetten in de richting van die alternatieve toekomst.’

 

Jac De bruyn, Gerard Aerts, Wouter Hillaert en Erwin De bruyn

Jac De bruyn, Gerard Aerts, Wouter Hillaert en Erwin De bruyn

 

Meer informatie:

Over leven, werk en publicaties van Jef Ulburghs

De stichting Solidariteit Jef Ulburghs

Over Hart boven Hard

 

Door Griet Bouwen, Nieuwmakers, voor Stebo. Wilt u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Stebo en opname van een link naar deze pagina. 

 

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test