Terugblik op een metamorfose

Bijna twaalf jaar geleden gingen Lies Kohlbacher en Mieke Maes aan de slag bij het team Wonen van Stebo. In één decennium onderging de inhoud van hun job een geleidelijke maar diepgaande metamorfose. ‘In de beginjaren ging 80% van onze tijd naar individueel advies bij bewoners die de kwaliteit van hun woning wilden verbeteren. De overige 20% besteedden we aan woonbeleidstaken. Nu is die verhouding haast omgekeerd. En we werken veel intenser samen met de lokale besturen.’

 

Die omslag kwam er in 2009, toen het nieuwe Grond- en Pandenbeleid de gemeentebesturen verplichtte werk te maken van een doorgedreven lokaal woonbeleid. Vanaf toen werd van de lokale besturen verwacht dat ze een woonplan opmaakten, woonoverleg organiseerden en een beleid ontwikkelden op vlak van sociale huisvesting, leegstand en wonen voor senioren. ‘Dat bracht een pak gespecialiseerde taken met zich mee waarvoor vele gemeenten noch de mankracht, noch de kennis in huis hadden’, zeggen Mieke en Lies. ‘In intergemeentelijke samenwerkingsverbanden konden we die deskundigheid samen ontwikkelen.’

 

Woonspecialisten van Stebo en gemeenten werken in partnerschap

In intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werken lokale ambtenaren en medewerkers van Stebo-wonen als team aan de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid. Stebo coördineert drie samenwerkingsverbanden: Wonen Haspengouw, Woonfocus en Aangenaam wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden. ‘Daar delen wij vanuit Stebo de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het lokale woonbeleid met de lokale besturen. Samen beschikken we over meer mankracht en alle nodige specialisatie’, zegt Mieke.

‘We ontwikkelden ons dus gaandeweg van adviseurs van particulieren tot specialisten op vlak van woonbeleid’, blikt Lies terug. Mieke: ‘En dat doen we op onze eigen, specifieke Stebo-manier. We werken participatief en waarderend. Dat wil zeggen dat we alle partijen willen betrekken in het woonbeleid, op een positieve manier.’

 

Waarderend participatief werken

‘Wij maken geen woonplannen door alleen aan onze bureau te studeren en cijfers te verzamelen’, zegt Mieke. ‘We gaan in gesprek met bewoners, adviesraden en mensen die professioneel met huisvesting bezig zijn.’ Het team van Stebo-wonen pakt die participatieprocessen op een waarderende manier aan. Ze focussen de gesprekken op wat al goed is en wat nog beter kan.

‘We gebruiken daarvoor heel visuele oefeningen’, zegt Lies. ‘Zo doen we bijvoorbeeld de postkaartoefening: we laten mensen op een luchtfoto de plekjes aanduiden in hun omgeving die zo op een postkaart zouden kunnen. En we vragen naar concrete verbeterideeën voor dingen die hen storen.’ Mieke: ‘Samen met de lokale besturen maken ook dorpsfoto’s: daarin trekken we de aandacht open naar alle aspecten die de kwaliteit van het wonen beïnvloeden, zoals mobiliteit, bereikbaarheid, scholen, bevoorrading en voorzieningen voor senioren.’

 

Draagvlak bouwen

Mieke: ‘We kiezen een aanpak die ervoor zorgt dat iedereen rond de tafel mee invloed kan nemen op de gesprekken en de conclusies. Als mensen goed geïnformeerd zijn en zich gehoord voelen, dan wordt het immers een pak eenvoudiger om de regels die daaruit komen ook te laten respecteren.’ Lies: ‘En dan voorkomen we ook dat regels maar vanuit één realiteit benaderd worden. Het is bij bijvoorbeeld bouwvoorschriften of een pandenbeleid immers belangrijk dat maatschappelijke belangen vanuit verschillende perspectieven meegenomen worden. Niet in het minst vanuit het standpunt van de bewoners zelf.’

 

Team van specialisten

Mieke en Lies kijken terug op meer dan tien jaar van geleidelijke ontwikkeling en specialisatie in het team Wonen van Stebo.  Lies: ‘We hebben er in ons team voor gekozen om de opdrachten te verdelen op basis van ieders talenten en interesses. Dat maakt dat alle collega’s in de mate van het mogelijke kunnen doen wat ze liefst doen en best kunnen.’

Bovendien investeerde het team niet alleen in technische deskundigheid, maar net zo goed in de ontwikkeling van vaardigheden om participatieprocessen te begeleiden. Enkele medewerkers zijn gecertificeerd in ‘Appreciative Inquiry’, een manier van werken om grote groepen mensen vanuit een waarderende insteek te betrekken bij uitdagingen en vraagstukken. Vanuit die kennis ontwikkelde het team methodieken om doorgedreven participatief te werken aan lokaal woonbeleid. Daarmee pakken ze ook specifieke uitdagingen aan op vlak van leegstand, herbestemming van patrimonium, actualisatie van bouwvoorschriften in de mijncités, versterken van leefbaarheid in sociale woonwijken.

‘Door al die ontwikkelingen zijn we nu in een heel andere context aan het werk. Ons werk van twaalf jaar terug is niet meer vergelijkbaar met wat we nu doen. Ja, het is veel complexer en uitdagender geworden. Maar we mogen blijven leren en uitproberen hoe we een positief verschil kunnen maken. Dat maakt het ongelooflijk boeiend.’

 

Meer weten over het werk van Stebo-Wonen? Dat kan hier.

 

Door Griet Bouwen, Nieuwmakers, voor Stebo. Wilt u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Stebo en opname van een link naar deze pagina.

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test