Tijdlijn Stebo

1987

20 Juni 1987 ontstaat
STEBO = STEunpunt Buurt Opbouwwerk

Woelige tijden met de mijnwerkersstrijd voorop.

Locatie: Kunstlaan Hasselt.

1987

1988

Stebo strijdt mee!
Stebo zet haar schouders onder diverse protestacties.
Er wordt geijverd voor migrantenstemrecht, huurders strijden voor betere woningen, de protestbeweging voor een leefbare wijk Texas is in volle gang...

Op de foto onze bezieler Jef Ulburghs in actie.

Start van onze tewerkstellingsprojecten:

JOHARA beroepsopleidin meisjes en vrouwen

(Meulenberg).

1988

1989

Eerste ESF dossier:
Tewerkstelling breidt uit met projecten In Winterslag en Eisden.

Prins Filip komt op bezoek.

1989

1990

"Vrouwen naar Werk ijvert voor haar bestaan.

Locaties te Winterslag, Eisden, Sledderlo, Waterschei, Meulenberg en Heusden-Zolder.

1990

1991

Administratieve zetel wordt Genk.

Paul Boutsen en Ingrid Vannitsen aan het roer.

1991

1992


Huurderssyndicaat wordt aparte vzw.

Het woonlnformatiecentrum (WIC) ontstaat.

Stebo opent een kantoor in Beringen Stationstraat.

1992

1993

WIC op volle toeren met financiering van de Limburgse sociale Investeringsmaatschapij.

Collectieve dakrenovatie in Beringen.

Eerste aankoop van een eigen pand te Waterschei.

1993

1994

 

Vrouwen naar werk stopt: Werkoriënteringsproject (WOP) ontstaat.

Moeilijke periode Stebo: tewerkstellingsprojecten onder druk.

ABCD nota van de voorzltter = kritische zelfanalyse.

1994

1995

Eerste Europese project rond etnisch ondernemerschap 'Horizon'.

Uitstap uit het decreet maatschappelijk opbouwwerk.

Het begrip 'trajectbegeleiding' doet zijn intrede.

Aanstelling crisiscomité.

1995

1996

Crisis overwonnen.

Groot RECHAR project: uitbreiding WIC naar alle mijngemeenten.

Reorganisatie bestuur: van vertegenwoordigers uit buurten naar kleine groep bestuurders ten persoonlijke titel.

ESF project 'Sporen naar werk':

koekjesatelier + herstelatelier + trajectbegeleiding.

Koning Albert bezoekt Sledderlo.

Bouwrichtlijnen in alle mijncités.

Jac Debruyn: voorzittter.

Jean Poelmans: afgevaardigd bestuurder.

Ludo Peeters: directeur.

 

1996

1997

 

10 jaar Stebo.

Eerste projecten rond "Buurtzaken" op de Vennestraat In het kader van het Europees project "LIA".

Joop Hofman coördineert het opbouwwerk.

Stebo heeft nu volgende inhoudelijke domeinen: Opbouwwerk, Werken, Wonen en Ondememen.

Alex Cosemans is directeur.

 

1997

1998

Aankoop Spoorwegstraat Winterslag,

Slebo wordt een "matrix" organisatie.

Erwin De bruyn is onze nieuwe directeur.

 

1998

1999

Opening kantoor te Heusden-Zolder, naar aanleiding van het eerste winkelstraatproject.

Vorming directieteam:

directeur + 3 afdelingscoördinatoren.

 

1999

2000

We zijn ondertussen met 31 medewerkers.

Sloop 'eerste aankoop' Waterschei.

Start omkaderde cursussen bedrijfsbeheer voor etnische ondememers.

Nleuwe projecten en methodieken blnnen afdeling werken:

- Activering en toeleiding

- Buurtwerkmarkten

- Home-info's

-TIPS

- Eerste innovatleprojecten ESF (K@ns, St@rt, .... )

Opening werkwinkels VDAB .

 

2000

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be