Ruim twintig jaar ondersteunt Stebo lokale besturen in hun lokaal woonbeleid. In de jaren ’80 en ’90 pionierden de mijngemeenten en Stebo in de mijncité’s. In 2005 ging het een eerste project in Haspengouw van start. Vandaag coördineert het team Wonen drie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarbij in totaal 14 Limburgse gemeenten betrokken zijn. Voor twee van die projecten liep de driejarige Vlaamse financiering in 2016 af, op een moment dat de Vlaamse Regering tegen 2020 werkt aan een nieuw subsidiekader voor intergemeentelijke woonprojecten. Om te voorkomen dat de lopende projecten in een vacuüm zouden terechtkomen, werkte de Vlaamse overheid een tijdelijk subsidiekader uit. De opluchting is groot. We praten erover met coördinator Wonen van Stebo Hilde Van Ransbeke en schepen van Wonen/voorzitter van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Woonfocus Georges Lenssen uit Maasmechelen.

Hoe nodig zijn die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden?

Hilde Van Ransbeke: ‘Gemeenten die betrokken zijn in een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond huisvesting, blijken veel actiever in hun lokaal woonbeleid. Dat concludeert het Steunpunt Wonen in een onderzoeksrapport. Daarnaast is er natuurlijk de praktijk. Samen zetten lokale besturen grote stappen voorwaarts op terreinen als woningkwaliteit, leegstand, energiebeheersende renovaties en een doelgroepgericht woonbeleid.’

Georges Lenssen: ‘Voor lokale besturen komt het erop neer dat we niet allemaal zelf de mosterd moeten zoeken. Wij kunnen beroep doen op deskundige mensen die voortdurend inspelen op nieuwe noden. Neem nu kamerwonen, een actueel thema in Maasmechelen. Er is nieuwe Vlaamse reglementering en wij moeten die implementeren. Daarvoor kunnen wij beroep doen op het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Hetzelfde geldt voor energiebeheersende renovaties, samenaankoop van isolatiemateriaal en – al twintig jaar – advisering van renovaties in onze mijncité’s.’

Het komt er dus op neer dat je kennis en ervaring bundelt en beschikbaar maakt voor een groter werkgebied?

Georges Lenssen: ‘De medewerkers van het team Wonen van Stebo kunnen kennis en ervaring opbouwen waarvoor wij in onze gemeenten afzonderlijk geen ruimte hebben. Ik verwijs opnieuw naar de problematiek van het kamerwonen. Als wij dat op ons eentje zouden aanpakken, moeten wij iemand aanwerven die zich daar tijdelijk op concentreert. Dan moet die medewerker eerst kennis opbouwen, en dat kost tijd. Als het project dan klaar is, zitten we met een personeelslid waarvoor we nieuwe taken moeten vinden of weer moeten laten afvloeien. Daarom besteden we dat liever uit aan een team dat over meerdere gemeenten werkt. We spreken concrete doelstellingen en prestaties af, en dat maakt opvolging en evaluatie wel zeer helder.’

Hilde Van Ransbeke: ‘Om je een idee te geven van het team Woonfocus: het gaat over vijf fulltime equivalenten voor de gemeenten Maasmechelen, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Hoeselt. Het team verenigt verschillende expertises: van beleidsondersteuning, tot technisch advies en premie-expertise. Stebo staat in voor de projectuitvoering, maar dat kan niet zonder de medewerkers van de gemeenten. Er wordt dus stevig samengewerkt op het terrein.’

Wat zijn de thema’s en doelstellingen voor Woonfocus in de nieuwe projectperiode?

Hilde Van Ransbeke: ‘De Vlaamse betoelaging valt uiteen in twee delen: een basissubsidie en aanvullende budgetten voor specifieke opdrachten.  Basis in elke gemeente is werken aan een divers en betaalbaar woningaanbod, aan kwaliteit van woningen en woonomgeving, advies verstrekken aan inwoners met woonvragen en ondersteuning bieden aan private verhuurders.  Onder die doelen zitten concrete activiteiten zoals premieadvies, inventarisatie van leegstand en een heffingenbeleid uitvoeren, een doelgroepenbeleid uittekenen, advies geven aan eigenaars die hun woning willen verbeteren, acties doen om energiebeheersende renovaties te bevorderen.  Als aanvullende thema’s gaan we onder andere werken aan de woonsituatie van arbeidsmigranten.’

Georges Lenssen: ‘Concreet voor Maasmechelen ligt de focus de komende jaren bij kwaliteitsverbetering in het kamerwonen en een aanpak van energiebeheersing in particuliere woningen. We zullen woningisolatie promoten en begeleiden, en ook samenaankoop van isolatiematerialen mogelijk maken.’

De Vlaamse regering werkt aan een duurzaam subsidiekader tegen 2020. Hoe kijk je naar de lange termijn?

Hilde Van Ransbeke: ‘In de huidige regeling kunnen we doorwerken tot en met 2019. Voor het project in Nieuwerkerken en Sint-Truiden geldt, weliswaar nog in het ‘oude’ subsidiekader, hetzelfde. Het Project in Haspengouw willen we dit jaar verlengen tot en met 2019. Vanaf 2020 hopen we dan eindelijk in een definitief subsidiekader terecht te komen. Dan kunnen we ook herbekijken wat de best mogelijke partnerschappen zijn tussen gemeenten. Volgens de Vlaamse overheid is een samenwerking tussen drie tot vijf gemeenten ideaal.  Op termijn hopen we dat we daardoor samenwerkingsverbanden voor langere termijn kunnen opzetten.’

Georges Lenssen: ‘In de jaren ’80 en ‘90 vormden we een partnerschap met alle mijngemeenten. Dat werkte goed, omdat we met gelijkaardige uitdagingen worden geconfronteerd. We hebben allemaal tuinwijken op ons grondgebied en vanuit onze gedeelde geschiedenis ook sociale kenmerken die gelijklopend zijn. Als ik eerlijk ben, had ik gehoopt dat we die samenstelling weer konden waarmaken voor deze projectperiode. Om vele redenen is dat niet gelukt. Ik zou graag zien dat we dat in de toekomst alsnog mogelijk kunnen maken. Maar laat ons nu vooral eerst het programma voor de komende drie jaren afwerken en dan kijken waar we staan.’

Info:

 • Het team Wonen van Stebo ondersteunt drie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Woonfocus werkt in Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen en Hoeselt.  Het project Haspengouw is actief in Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Riemst, Voeren en Wellen. Het jongste project is een samenwerkingsverband tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden.
 • Het recent goedgekeurde project Woonfocus 2017-2019 omvat een betoelaging vanuit Vlaanderen van 146.000 euro per jaar. De gemeenten dragen samen 191.000 euro per jaar bij. Het provinciebestuur draagt eveneens bij, en keurde daarvoor zopas een nieuw subsidiereglement goed. Het project stelt 5,09 vte medewerkers tewerk.  Maasmechelen draagt in 2017 59.000 euro bij voor de inzet van 1,57 vte medewerkers.
 • Het onderzoeksrapport van Steunpunt Wonen waarvan sprake in de tekst kan u hier downloaden
 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test