Stebo geeft al sinds 2009 een gezicht aan Duwolim , de Vlaamse energielening in Limburg.
Stebo doet dat door voorbereidend onderzoek via huisbezoeken en ondersteuning bij de dossieropmaak. Wat een kwalitatieve uitvoering garandeert voor juist gefaseerde werken.
Sinds de start bemiddelde Duwolim 3956 energieleningen, waarmee iets meer dan 1% van de Limburgse woningen bereikt is. Een vijfde van het aantal kredieten werd verstrekt aan bewoners uit prioritaire doelgroepen. In 2017 zal Duwolim meer dan 600 bewoners aan een energiezuiniger woning helpen. Er wordt steeds meer geleend voor hernieuwbare technieken. Toch is nog altijd 60% van de uitgevoerde werken gericht op de meest essentiële maatregelen voor milieu, comfort en portemonnee: een verbeterde gebouwschil door hoogrendementsglas of isolatie.

Sinds 1 oktober 2017 zijn een aantal belangrijke wijzigingen aan de Vlaamse energielening van kracht. Het kredietbedrag werd verhoogd naar 15.000 € met een verlengde looptijd tot 8 jaar. De looptijd voor de renteloze leningen aan prioritaire doelgroepen verdubbelde naar 10 jaar, met een gevoelige verlaging van de maandlast tot gevolg. Een nieuwe doelgroep betreft alle personen met een belastbaar inkomen lager dan 30.060 € (jaarlijks te indexeren bedrag). Dit impliceert een sterk verhoogde toegankelijkheid naar de leningen aan 0% voor onder andere senioren en alleenstaanden. Wie een pand verhuurt via een sociaal verhuurkantoor leent eveneens renteloos.

In Limburg passen 7 gemeenten een rentesubsidie toe, waardoor in principe alle bewoners renteloos kunnen lenen. De recente wijzigingen betekenen voor hen een verdubbeling van de gemiddelde rentelast tot iets meer dan 800 €, desondanks zetten zij hun werkwijze door in 2018. Deze gemeenten zijn:

 Alken (enkel voor specifieke werken)
 Beringen (beperkt tot de inkomensgrenzen van de Vlaamse renovatiepremie)
 Ham (beperkt tot de inkomensgrenzen van de Vlaamse renovatiepremie)
 Heusden-Zolder
 Lanaken
 Leopoldsburg
 Overpelt

Voor lokale besturen is het interessant dat een energielening specifiek gericht naar verenigingen, scholen, vzw’s, burgercoöperaties en maatschappelijke organisaties in het leven werd geroepen. Niet-commerciële instellingen of vennootschappen kunnen onder voorwaarden tot 15.000 € lenen op 10 jaar met een rentevoet van 1%. Dit krediet blijft toegankelijk tot en met 2019. Deze leningen worden bemiddeld door partner Dubolimburg.
Exclusief voor Limburg gaan het provinciebestuur, Dubolimburg en Duwolim een stap verder sinds medio 2015. Voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders is de Duwolim-lening uitgebreid met een unieke energie- en renovatielening met nog interessantere voorwaarden. De DuwolimPlus-lening (eveneens aan 2 of 0 %) biedt de mogelijkheid aansluitend op de Vlaamse energielening 25.000 € te lenen met een looptijd van maximaal 10 jaar. Minimum de helft van het ontleende bedrag dient aangewend te worden voor energiebesparende maatregelen.
Waar de Vlaamse energielening vanaf 2019 wordt voorbehouden voor de prioritaire doelgroepen, blijven de DuwolimPlus-leningen breed beschikbaar. Duwolim bereidt zich als Limburgse entiteit in een Vlaams netwerk van energiehuizen voor op nieuwe takenpakketten rond energiezuinige renovatie.

Heb je interesse in de Duwolim- en/of DuwolimPlus-lening?
Je vindt meer info via www.duwolim.be

 • Werkplekadvies info

  Werkplekadvies info
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test