Visietekst stages Stebo

“Stages binnen Stebo”

Maatschappelijke opdracht
Een stage is een middel om geleerde theorie om te zetten in de praktijk van een werkomgeving.
Een stage kan ook een middel zijn om te observeren hoe theorie omgezet wordt naar de praktijk.
Stebo heeft de maatschappelijke opdracht om haar werkomgeving hiervoor open te stellen.
Enerzijds vanuit onze algemene ‘Stebo’ visie: “wij werken aan een leefomgeving die het talent en de bezieling van alle mensen prikkelt en ontwikkelt”. Anderzijds omdat we werk als een belangrijke hefboom zien voor maatschappelijke integratie.

We willen tijdens de stageperiode de stagiaire voldoende handvaten meegeven om doordachte loopbaankeuzes te kunnen maken. Deze loopbaankeuzes omhelzen naast het volgen van de juiste opleiding/studie, ook de keuze van sector, bedrijfscultuur, arbeidsregime enz., … 

Stages bij Stebo
We onderscheiden 2 mogelijke types stage binnen Stebo: de stage in kader van de inhoudelijke verdieping en de stage om werkervaring op te doen in administratieve ondersteuning.

Werkervaring in administratieve ondersteuning
Dit type kleuren we bij Stebo in via ons werkervaringsproject en de samenwerking met het Sint Jan Berghmans college.
Als interne promotor begeleiden we jaarlijks 7 onthaalbedienden (6 fte) in WEP + statuut.
Daarnaast hebben we 6 externe klanten (3.6 fte) in WEP + statuut in begeleiding bij externe promotoren. 
Elk jaar nemen we 1 stagiaire van het Sint Jan Berghmans college op in het kader van een administratieve stage.

Inhoudelijke verdieping
Er is een procedure uitgewerkt om stagiaires te selecteren voor dit type stage bij Stebo.
De procedure verloopt via onze website stebo.huizeharmonie.be en is duidelijk en transparant.
De stagiaires kunnen zelf het initiatief nemen via de stagesollicitatie of het initiatief kan vanuit Stebo komen via de stagevacature.

De stages kunnen een oriëntatiestage zijn , waarbij de stagiaire vooral een beeld van de functie/sector wil bekomen. De stage is dan niet gericht op het verwerven van beroepsbekwaamheden maar op het nemen van een doordachte loopbaankeuze.

 Naast de oriënterende stages zijn er de stages gericht op het verwerven van beroepsbekwaamheden.
De stagiaire kan een observatiestage doorlopen, waarbij hij/zij niet zelf meewerkt maar het werk observeert.

Tijdens de participatiestage voert de stagiaire, onder begeleiding, zelf al beroepsspecifieke taken uit.  Deze stage past precies bij de opleiding van de stagiaire en bij de gekozen sector. De stagiaire kan nu zijn kennis omzetten naar de praktijk.

Kwaliteitsbewaking
We opteren er voor om een beperkt aantal stagiaires tegelijk op te nemen. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van onze begeleiding waarborgen.
We garanderen een kwaliteitsvolle stage door het opzetten van een transparante procedure, de correcte administratieve afhandeling van de stage en de focus op de kwaliteit van de stagebegeleiding binnen Stebo.

Meerwaarde voor de stagiaire
De stage moet een duidelijke meerwaarde voor de stagiaire inhouden.
De leerdoelen van de stagiaire moeten overeenkomen met de geboden leerkansen.

De stagiaire krijgt de kans om in een zeer diverse organisatie een stage te doorlopen.
De stagiaire maakt kennis met zowel een uitvoerende dienstverlening als met innovatie en ontwikkelingsprojecten.

De stagiaires kunnen feedback geven aan hun opleidingsverstrekker/school om zo de opleiding/studie nog beter te laten aansluiten op de praktijk.  

De stagebegeleiders zijn gescreend op hun begeleidersvaardigheden en kunnen de stagiaire optimaal ondersteunen tijdens de stage.

De stagiairs worden gestimuleerd om zelf initiatief te nemen, zij krijgen op maat de nodige vrijheden om ervaring op te doen en te leren.

De waarderende benadering typeert de bedrijfscultuur binnen Stebo. Er wordt gefocust op wat goed loopt, op sterktes van mensen en op de verdere ontwikkeling ervan.

Hierdoor vergroot het zelfvertrouwen van de stagiaires en wordt de basis gelegd voor groei en ontwikkeling.

Meerwaarde voor Stebo
Stagiaires die tevreden zijn over hun stage, zijn ambassadeurs van Stebo.
Misschien zijn het wel toekomstige medewerkers of komen we hen tegen als partners in ons werkveld.
Via het aanbieden van kwaliteitsvolle stages, vergroten we het aanbod van gekwalificeerde werknemers in onze sector.

Stagiaires opnemen betekent ook een frisse kijk krijgen op de eigen organisatie. Stagebegeleiders krijgen de gelegenheid om kritisch naar hun eigen werk te kijken. In dialoog met de stagiaires, vanuit feedback en input, kan de kwaliteit van onze eigen dienstverlening zo verbeterd worden.

In het kader van de eigen tewerkstellingsprojecten worden ook stage vragen gesteld aan andere organisaties en bedrijven. Door zelf open te staan voor stagiaires vergroot onze geloofwaardigheid naar het werkveld toe. Bovendien kunnen we vanuit onze ervaring sneller anticiperen op vragen en knelpunten bij stage-aanvragen.

Tenslotte betekent de inzet van stagiaires ook capaciteitsverruiming: medewerkers investeren tijd in de stagiaires, maar krijgen ook ondersteuning en hulp van de stagiaires in ruil.    

Maatschappelijke meerwaarde
Het opnemen van stagiaires in onze organisatie heeft een maatschappelijke meerwaarde.
Werk is een belangrijke hefboom voor maatschappelijke integratie. Een goede stage is een eerste werkervaring, stagiaires kunnen dit uitspelen als troef op hun CV en op de arbeidsmarkt.

We dragen bij aan het zelfsturend vermogen van onze stagiaires, zodat ze weloverwogen, duurzame loopbaankeuzes kunnen maken op een heel veranderlijke arbeidsmarkt.
Ook de economische meerwaarde van goed opgeleide, nieuwe kandidaten op de arbeidsmarkt is groot. Het betekent tijd – en geldwinst voor toekomstige werkgevers.

Door het talent en de bezieling van onze stagiaires mee te ontdekken en hen te stimuleren om verder te groeien en zichzelf te ontwikkelen, dragen we bij tot een sterkere samenleving.

 “Ik heb zelf destijds de kans gehad om een bijzonder leerrijke stage te lopen als laatstejaarsstudent. Een stage is immers de eerste grondige verkenning van een praktijkveld dat in de directe interessesfeer van de student ligt, en waarbij de geleerde  theoretische kaders uit de cursussen en colleges aan een realiteitsproef worden onderworpen. Ik heb toen mijn oren en ogen maximaal de kost gegeven, heel veel geleerd en geabsorbeerd, en er een aantal belangrijke professionele levenslessen uit getrokken. Vandaar dat ik me ook als organisatieverantwoordelijke aangesproken voel op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om elke jaar aan enkele studenten ook zo’n leerkans te bieden.”

Erwin De bruyn, directeur Stebo.

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test