Met een ambitieus project rond ondernemerschap en via loopbaanateliers biedt Stebo vluchtelingen stevige fundamenten om aan hun toekomst te timmeren. De drive achter die projecten: talenten van nieuwkomers zien, ontwikkelen en inzetten. De nieuwe begeleidingsprojecten worden uitgevoerd in stevige partnerschappen. Door deskundigheid te verbinden, hoopt Stebo dat honderden vluchtelingen snel en op niveau van hun aspiraties tot hun recht komen op de arbeidsmarkt.

Het is essentieel voor onze economie en samenleving dat vluchtelingen snel het spoor naar opleiding, werk of ondernemerschap vinden. Een spoor dat past bij hun kwaliteiten en interesses is de meest duurzame optie. Daardoor ontwikkelen ze een toekomstperspectief voor hun gezin, creëren ze meerwaarde en – erg belangrijk – verhoogt de druk op jobs voor laaggeschoolden niet verder. Stebo pakt die ambitie aan op twee sporen waarmee de organisatie al bijna drie decennia vertrouwd is: de begeleiding van kandidaat-ondernemers en coaching van mensen die als werknemer aan de slag willen.

Ondernemerschap overwegen, voorbereiden en waarmaken.

Om de mogelijkheid van zelfstandig ondernemerschap tot in het vizier van vluchtelingen te brengen, zette Stebo, op vraag van VDAB en met steun van het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Cofinancieringsfonds een nooit eerder gezien partnerschap op. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, UNIZO, Microstart, !DROPS, Zenitor, Starterslabo, Exchange, SYNTRA Vlaanderen, Smart en VDAB engageren zich om vluchtelingen te bereiken, te screenen op ondernemerskwaliteiten, coaching te bieden, te verwelkomen in ondernemersnetwerken en microkredieten te verschaffen.

Het partnerschap wil 2000 vluchtelingen sensibiliseren, 1150 van hen informeren over ondernemen in Vlaanderen, waarna naar schatting een 600-tal een screening op randvoorwaarden doormaken. Men hoopt uiteindelijk een 400-tal kandidaat-ondernemers te kunnen begeleiden naar de opstart van een eigen zaak of – wanneer dat niet lukt – naar inschakeling op de arbeidsmarkt op maat van hun interesses en capaciteiten. ‘Gedurende het hele traject kan de kandidaat-ondernemer opleiding volgen, zich informeren bij en laten bijstaan door experts. Daarnaast krijgen ze een vertrouwde coach die hun steunt tijdens het volledige traject,’ zegt ondernemerscoach Vanessa Becker.

Loopbaanatelier plus aanvullende workshops

Om de stap naar werken in loondienst gemakkelijker te maken, organiseert Stebo sinds juli 2016 loopbaanateliers voor vluchtelingen. In groepssessies worden de nieuwkomers zich bewuster van hun capaciteiten en toekomstperspectieven. Ze leren de Vlaamse arbeidsmarkt kennen, krijgen informatie over solliciteren en leren hun dossier beheren bij VDAB. ‘We willen vooral dat mensen zich bewust worden van hun sterkten, waardoor ze op zoek kunnen naar opleiding of werk dat past bij hun capaciteiten’, zegt projectmedewerker An Kempeneers. Het project loopt minstens nog tot einde 2017 en wil in totaal 60 loopbaanateliers organiseren met minimaal 10 deelnemers per groep.

Vanaf 2017 organiseert het team Werken van Stebo ook ‘Loopbaanateliers met aanvullende workshops’. Waar de oorspronkelijke Loopbaanateliers vooral een eerste kennismaking zijn met werken in Vlaanderen, zullen de extra workshops de nieuwkomers diepgaand oriënteren en voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het eerste uitgebreide loopbaanatelier loopt in samenwerking met gemeentebestuur en OCMW van Heusden-Zolder. Het aanbod is bedoeld voor vluchtelingen die erkend of subsidiair beschermd zijn en in de gemeente wonen.

Snel op een passend spoor naar de toekomst

Of ze nu werk zoeken of hun eigen tewerkstelling willen creëren, Stebo vindt dat vluchtelingen de beste toekomstkansen hebben wanneer ze een snelle en goede match vinden tussen hun capaciteiten en de mogelijkheden/behoeften op de markt.

An Kempeneers: ‘Zonder die zorgvuldige match is de kans groot dat ook geschoolde en breed getalenteerde nieuwkomers in jobs voor laaggeschoolden terecht komen. We moeten een nog verdere verdringing  van de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt absoluut proberen te vermijden.’

Een gelijkaardige redenering geldt voor de begeleiding naar ondernemerschap. Vanessa Becker:  ‘We willen aspirant ondernemers aanmoedigen om niet te kiezen voor laag rendabele activiteiten die weinig economische meerwaarde bieden. We willen hen stimuleren voor ondernemersconcepten die een meerwaarde betekenen op de markt. Oog voor innovatie en aandacht voor hedendaagse consumenteninteresses zit daarom stevig ingebakken in het traject.’

Info:

Wil je meer informatie, contacteer:

 

Door Griet Bouwen, Nieuwmakers, voor Stebo. Wilt u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Stebo en opname van een link naar deze pagina.

 

 

 

 

 

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test