JOBCOACHING

Waarom een jobcoach inschakelen

U bent werkgever en u heeft een geschikte kandidaat gevonden voor een openstaande vacature. Hij/zij moet nog sterker worden in vaardigheden en attitudes die vandaag nodig zijn op de werkplek. U zoekt extra ondersteuning bij de inwerking van uw nieuw personeel.

Een goede opvang en begeleiding vanaf het eerste uur maken het verschil. Voor de starter én ook voor zijn collega’s die al helemaal ingeburgerd zijn. U krijgt sneller een ingewerkte medewerker, die zich helemaal geeft voor de job. Met een jobcoach gaat u voor duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling. De kracht van een sterk en divers team en een open personeelsbeleid houden uw rendement hoog.

 

Voor wie

U kunt voor iedere nieuwe werknemer een jobcoach inschakelen. Behoort uw werknemer tot een bepaalde doelgroep, dan is het coaching traject kosteloos voor u. Behoort uw werknemer niet tot een van deze doelgroepen, dan kan jobcoaching tegen betaling.

Voorwaarden voor gratis job- en taalcoaching

Uw nieuwe medewerker komt in aanmerking als hij in Vlaanderen werkt en aan een van de volgende voorwaarden beantwoordt.

Hij/zij:

  • is van niet EU afkomst, of
  • 55 jaar of ouder, of
  • heeft een arbeidsbeperking, of
  • is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs).

Het moet in principe gaan om een job met een permanente tewerkstelling als uitgangspunt (contract onbepaalde duur). Tijdelijke contracten met het oog op een vaste aanwerving komen eveneens in aanmerking. Een interim contract komt enkel in aanmerking als het gaat om een contract van minimum 3 maanden met uitzicht op een contract van onbepaalde duur. Seizoensarbeid komt niet in aanmerking.

Als uw medewerker hiervoor in aanmerking komt, dan investeert u enkel ‘tijd’. De coaching vindt immers altijd plaats op de werkvloer tijdens de werkuren. Dat is nodig, want de coaching heeft precies dan meer effect.

Niet zeker of uw nieuwe medewerker voldoet aan de voorwaarden voor gratis jobcoaching? Contacteer een van onze jobcoaches op 089 30 83 03. Zij zoeken het voor u uit en bekijken de mogelijkheden.

Inschrijven zonder KMO-portefeuille

Contact

Ayse Demirçi
ayse.demirci@stebo.be

tel: 089 30 83 03
mobiel: 0474 23 08 02

Jobcoaching op de werkvloer

De bedrijfsexterne jobcoach begeleidt zowel u als uw werknemer op de werkvloer. Doel? Een tevreden werknemer, die kwaliteit levert in zijn werk, met een blijvende tewerkstelling als resultaat.

De jobcoach richt zich niet op de technische vaardigheden van de werknemer. Hij biedt wel begeleiding op het vlak van:

  • Vlot onthaal en inwerking
  • Juiste werkhouding
  • Functioneren in een team
  • Introductie in uw bedrijfscultuur
  • Arbeidsinhoud
  • Verbeteren van randvoorwaarden

Daarnaast biedt de coach advies over bijvoorbeeld mentorschap en peter- of meterschap, competentiegericht werken in de organisatie of functioneringsgesprekken.

De neutrale positie van de coach is een meerwaarde. De werkgever en werknemer zijn evenwaardige partijen in de coaching.

Iets voor mij?

De jobcoach begeleidt een nieuwe werknemer in uw bedrijf in zijn of haar job. We leveren maatwerk. Deze coaching is afgestemd op specifieke werksituaties en noden in uw onderneming én bij de kandidaat zelf. We geven de coaching daarom steeds vorm in een overleg met u én met de kandidaat. U kunt een jobcoach inschakelen vanaf het moment dat u een nieuwe werknemer tewerkstelt.

De jobcoach zorgt voor een vlotte en snelle integratie op de werkvloer. Voor werknemers met lage taal- en communicatievaardigheden kunt u jobcoaching combineren met taalcoaching (link naar infofiche TC) rond specifiek vakjargon of communicatie met collega’s en klanten.

Wanneer de nieuwe werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze coaching kosteloos. Van u als werkgever wordt enkel een tijdsinvestering verwacht, de begeleiding vindt immers plaats tijdens de werkuren. De coaching zelf wordt gefinancierd door de overheid.

Duurtijd

Jobcoaching kan tot één jaar na aanwerving opstarten en duurt maximaal 6 maanden. U bepaalt zelf met welke frequentie de coaching plaatsvindt. Ieder coaching traject is namelijk maatwerk.

Kostprijs indien uw medewerker niet in aanmerking komt voor gratis jobcoaching

Vraag ons een prijsofferte op maat. Deze dienstverlening komt in aanmerking voor de KMO portefeuille. De activiteiten van Stebo vzw zijn vrijgesteld van BTW (artikel 44 §2, WB BTW).