MENTOROPLEIDING

Waarom deze opleiding?

U onthaalt geregeld stagiairs of nieuwe medewerkers op uw werkvloer? In het kader van duaal leren bent u wettelijk verplicht een mentor aan te stellen? U wilt de stages of de inwerkperiode maximaal laten renderen voor de stagiair of nieuwe werknemer, én voor u als werkgever? Een goede opvang en begeleiding vanaf het eerste uur maakt het verschil. Voor de starter én ook voor zijn collega’s die al helemaal ingeburgerd zijn. Met een goed opgeleide mentor krijgt u sneller een ingewerkte medewerker, die zich helemaal geeft voor de job. Of het nu een stagiair is, een leerling of een andere starter.

 

Voor wie

Elke werknemer of leidinggevende die de rol van mentor, peter of meter zal opnemen in zijn team of in zijn bedrijf.

Deze opleiding is erkend in het kader van de doelgroepvermindering voor mentoren : klik hier voor meer informatie.

Aantal dagen

1 dag (8u)

Geplande groepen 2019

Voorjaar: 06/03 – 27/05
Najaar: 16/09 –  29/11

Kostprijs

U betaalt 250€ per persoon.
Opteert u voor een inhouse-formule dan komen daar verplaatsingsonkosten voor de lesgever bij.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO portefeuille.
De activiteiten van Stebo vzw zijn vrijgesteld van BTW (artikel 44 §2, WB BTW).

Inschrijven zonder KMO-portefeuille

Contact


Ann Engelen
ann.engelen@stebo.be

tel: 089 32 95 30
mobiel: 0479 60 52 87

Wat leert U in deze opleiding?

 • U kent de inzet en de uitdagingen die horen bij de rol mentor, en ook succesvoorwaarden en potentiële oplossingen.
 • U beschikt over de nodige coachingvaardigheden en bent in staat om een ontwikkelingsplan en/of opleidingsplan van een mentee in kaart te brengen.
 • U kunt een nieuwkomer/stagiair in het team of de dienst verwelkomen en hem/haar helpen inwerken en integreren.
 • U kunt uw kennis, vaardigheden en ervaring overdragen door gebruik te maken van de juiste begeleidings- en opvolgingsaanpak
 • U kunt informatie en instructies op een duidelijke en rustige manier communiceren en u kent de regels van het geven van een opbouwende feedback.

Vereiste voorkennis

Geen

Programma

Theorie wordt afgewisseld met interactieve oefeningen en reflectie. De waarderende benadering (Appreciative Inquiry) is als een rode draad verweven in de aanpak van de begeleider én in de inhoud.

 

Mijn rol als mentor 

 • Waar ligt mijn focus als mentor? Op de taak/persoon/beide?
 • Is die focus omschreven in het bedrijf?
 • Is er een omschrijving van de rol in het bedrijf?
 • Is mentorship een nieuw gegeven in het bedrijf? En voor mij?
 • Wie doet nog wat in het bedrijf op vlak van onthaal/inwerken/evaluatie van nieuwe medewerkers (vb. personeelsdienst?)
 • Welke mentor wil ik zijn?

Organiseren van het mentorship en mentortraject

 • Tijdlijn met verschillende fasen
 • Een warm onthaal
 • De opmaak van een opleidings- en ontwikkelplan
 • De verschillende fases succesvol afronden

De mentee begeleiden, de vooruitgang opvolgen en evalueren

 • Verschillende leerstijlen van mentees en hoe daarop inspelen
 • Situationeel leiderschap in functie van de mentee
 • Opvolgen en bijsturen van de mentee: hoe een positieve verandering creëren
 • Inzicht in evaluatie-instrumenten en -methodes: een waarderende evaluatie aanpak

Communicatie in verschillende types onthaalgesprekken en opvolgingsgesprekken

 • Basisregels
 • Actief luisteren
 • Feedback geven: het belang van de IK boodschap
 • Kernkwadranten
 • Omgaan met weerstand: handvatten
 • Assertief gedrag versus agressief en sub-assertief gedrag herkennen
 • Omgaan met crisismomenten

Meten van leerrendement

 • Waarom leerrendement meten
 • Hoe kun je leerrendement meten