TAALCOACHING

Waarom een taalcoach inschakelen

U bent werkgever en u heeft een geschikte kandidaat gevonden voor een openstaande vacature. Hij/zij moet nog sterker worden in zijn taalkundige vaardigheden en attitudes die vandaag nodig zijn op de werkplek.

Een goede opvang en begeleiding vanaf het eerste uur maken het verschil. Voor de starter én ook voor zijn collega’s die al helemaal ingeburgerd zijn. U krijgt sneller een ingewerkte medewerker, die zich helemaal geeft voor de job. Met een taalcoach gaat u voor duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling. De kracht van een sterk en divers team en een open personeelsbeleid houden uw rendement hoog.

 

Iets voor mij?

De taalcoach begeleidt een nieuwe werknemer met lage taal- en communicatievaardigheden, in uw bedrijf en in zijn of haar job. We leveren maatwerk. Deze coaching is afgestemd op specifieke werksituaties en noden in uw onderneming én bij de kandidaat zelf. We geven de coaching daarom steeds vorm in een overleg met u én met de kandidaat. We werken rond specifiek vakjargon of communicatie met collega’s en klanten.

U kunt een taalcoach inschakelen vanaf het moment dat u een nieuwe werknemer, met lage taal- en communicatievaardigheden, tewerkstelt. Wanneer de nieuwe werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze coaching kosteloos. Van u als werkgever wordt enkel een tijdsinvestering verwacht, de begeleiding vindt immers plaats tijdens de werkuren. De coaching zelf wordt gefinancierd door de overheid.

De taalcoach toetst het taalniveau af bij de VDAB. Als de werknemer voldoet aan de startvereisten, stemt de coach het traject af op het taalniveau van uw werknemer. 

 

Voorwaarden voor gratis taalcoaching

Uw nieuwe medewerker komt in aanmerking als hij in Vlaanderen werkt en aan een van de volgende voorwaarden beantwoordt.

Hij/zij:

 • is van niet EU afkomst, of
 • 55 jaar of ouder, of
 • heeft een arbeidsbeperking, of
 • is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs).

Het moet in principe gaan om een job met een permanente tewerkstelling als uitgangspunt (contract onbepaalde duur). Tijdelijke contracten met het oog op een vaste aanwerving komen eveneens in aanmerking. Een interim contract komt enkel in aanmerking als het gaat om een contract van minimum 3 maanden met uitzicht op een contract van onbepaalde duur. Seizoensarbeid komt niet in aanmerking.

Als uw medewerker hiervoor in aanmerking komt, dan investeert u enkel ‘tijd’. De coaching vindt immers altijd plaats op de werkvloer tijdens de werkuren. Dat is nodig, want de coaching heeft precies dan meer effect.

Niet zeker of uw nieuwe medewerker voldoet aan de voorwaarden voor gratis taalcoaching? Contacteer een van onze taalcoaches op 089 30 83 03. Zij zoeken het voor u uit en bekijken de mogelijkheden.

Inschrijven zonder KMO-portefeuille

Taalcoaching op de werkvloer

Onze taalcoaching vertrekt vanuit reële situaties op uw werkvloer. Het gaat dus niet om traditionele lessen Nederlands, maar wel om meteen toepasbare communicatieve vaardigheden. Dankzij jarenlange expertise is de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd.

De coach betrekt ook het team in het coachingsproces: collega’s krijgen tips om hun collega te ondersteunen bij het leren van het Nederlands. Bovendien helpt de coach u om een taalbeleid binnen uw onderneming uit te werken.

De bedrijfsexterne taalcoach is tevens ook een jobcoach. Hij/zij begeleidt zowel u als uw werknemer op de werkvloer. Hij/zij biedt  begeleiding op het vlak van:

 • Vlot onthaal en inwerking
 • Communicatieve vaardigheden toegepast op de werkcontext
 • Juiste werkhouding
 • Functioneren in een team
 • Introductie in uw bedrijfscultuur
 • Arbeidsinhoud
 • Verbeteren van randvoorwaarden

De neutrale positie van de coach is een meerwaarde. De werkgever en werknemer zijn evenwaardige partijen in de coaching.

 

Voor wie

U kunt voor iedere nieuwe werknemer, die het Nederlands niet als moedertaal heeft én het onvoldoende beheerst, een taalcoach inschakelen. Behoort uw werknemer tot een bepaalde doelgroep, dan is het coaching traject kosteloos voor u. Behoort uw werknemer niet tot een van deze doelgroepen, dan kan taalcoaching tegen betaling.

Duurtijd

Taalcoaching kan tot één jaar na aanwerving opstarten en duurt maximaal 12 maanden. U bepaalt zelf met welke frequentie de coaching plaatsvindt. Ieder coaching traject is namelijk maatwerk.

Kostprijs indien uw medewerker niet in aanmerking komt voor gratis taalcoaching

Vraag ons een prijsofferte op maat. Deze dienstverlening komt in aanmerking voor de KMO portefeuille. De activiteiten van Stebo vzw zijn vrijgesteld van BTW (artikel 44 §2, WB BTW).

Contact


Ayse Demirci
ayse.demirci@stebo.be

tel: 089 30 83 03
mobiel: 0474 23 08 02