VOORBEREIDING OP PENSIOEN

Waarom deze opleiding?

Vandaag gaat op de werkvloer veel aandacht uit naar het werven en aan boord houden van werknemers. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is dit een terechte keuze.  

Ook wie met pensioen gaat en het bedrijf dus verlaat verdient uw aandacht.  

Door het programma ‘Voorbereiding op pensioen’ aan te bieden geeft u concreet vorm aan het eindeloopbaanbeleid in uw organisatie of bedrijf. U geeft een blijk van waardering voor zijn inzet. 

Deze investering zal u en hem geen windeieren leggen. Hij is beter voorbereid en u heeft er een ambassadeur voor uw organisatie of bedrijf bij. En, misschien overweegt hij wel om nog actief te blijven voor u, in een minder intensief tijdskader of op vrijwillige basis. 

 

Wat leert uw werknemer in deze opleiding?

Met pensioen gaan. Voor de ene is het ‘la dolce far niente’ of ‘alleen doen waar ik zin in heb’. Voor een ander is het ‘een onbestemde periode, of een zwart gat’. Voor iedereen is met pensioen gaan: ‘het vertrouwde loslaten’. Bijvoorbeeld: een job met taken die een concrete invulling geven aan de dag. Maar ook: netwerkcontacten met collega’s en klanten, gespreksstof, een luisterend oor. En ook: regelmaat in het leven, zingeving, status, er bij horen, bijblijven.

Met pensioen gaan is dus meer dan ‘geen wekker meer, geen stress meer, geen bazen meer’. Velen beseffen dit pas als ze al een tijdje met pensioen zijn. Dit programma is een unieke kans om in gesprek te gaan over vragen en twijfels rond een nieuwe levensfase, waarin werken nog wel kan, maar niet meer moet.

Uw medewerker maakt letterlijk ‘een pas op de plaats’. Hij kijkt achteruit naar de loopbaan die achter hem ligt, hij staat stil bij het pensioenmoment, hij bereidt zich voor op een levensfase met nieuwe kansen en mogelijkheden.

Voor wie

Elke werknemer die 1 à 2 jaar voor zijn pensioen staat. Een groep bestaat uit minimum 12 deelnemers, om een kwalitatief groepsproces te kunnen garanderen

Geplande groepen

Voorjaar: 05/06 – 12/06 – 19/06 – 26/06

Najaar: 06/11 – 13/11 – 20/11 – 28/11

Kostprijs

U betaalt voor de dag-formule 800 € per persoon voor de volledige opleiding. Indien u kiest voor de weekeindformule in Alden Biesen dan maken wij een offerte op maat.

Deze vorming komt in aanmerking voor de KMO portefeuille. De activiteiten van Stebo vzw zijn vrijgesteld van BTW (artikel 44 §2, WB BTW).

Inschrijven zonder KMO-portefeuille

Contact


Ann Engelen
ann.engelen@stebo.be

tel: 089 32 95 30
mobiel: 0479 60 52 87

Programma – aantal dagen

Het programma is een mix van informatie en vorming in groep en loopt over vier dagen, telkens van 10:00u-16:00u.

Dag 1

We zetten de bedoeling op een rijtje, overlopen het programma en maken praktische afspraken. Daarna maken we kennis met elkaar.

Pensioenwetgeving door pensioendeskundige RVP, Benny Lieben.
Uw medewerker krijgt inzicht in de pensioenpijlers, de pensioenberekening, de toegelaten activiteit, pensioen en scheiding, het overlevingspensioen en ‘My pension’

Dag 2

Omgaan met bezit en nalatenschap door Paul Nijs, jurist.
Huwelijksgoederenrecht, erfrecht, schenkingen … .
Uw medewerker maakt kennis met de highlights uit de wetgeving. Hij gaat naar huis met slimme weetjes en praktische tips.

Afscheid van Arbeid
Leven we om te werken of werken we om te leven? Wat zijn winst- en verliespunten van ‘stoppen met werken’? Hoe kijkt uw medewerker naar de laatste werkdag?

Dag 3

Verwachtingen/toekomstbeelden voor de pensioentijd.
Welk beeld heeft uw medewerker bij de nieuwe levensfase? Wat verwacht hij van die tijd?
Met pensioen gaan is een proces, dat verloopt in zes fasen. Hij leert deze fasen kennen en herkennen. Hij leert hoe hij zich daarop maximaal kan voorbereiden.

Omgaan met territoria.  Rollen in het huishouden: m/vr.
Taakverdeling in en rond de woning is ook nodig tijdens de pensioentijd. Het kan nu anders, omdat er meer tijd is. Wilt uw medewerker het anders aanpakken? Hoe dan? Wat als hij alleen komt te staan?

Een gezonde pensioentijd door medewerkster Logo Limburg.
Uw medewerker krijgt aandachtspunten en tips mee. Hij leert vooral wat hij zelf in de hand heeft voor een langer en gezond leven.

Dag 4

Rollen in de samenleving. Het beroepsactieve leven van uw medewerker stopt als hij met pensioen gaat. Actief blijven kan nog op vele manieren in deze nieuwe levensfase. Wat is zijn talent en bezieling en hoe kan hij beide inzetten in de nieuwe levensfase?

Welke invulling geeft hij aan zijn rol als ouder en als grootouder? En, als partner?
Hoe wil hij zich maatschappelijk engageren? Welke plek geeft hij aan nieuwe uitdagingen, zoals vrije tijd, vrijwillige inzet bij vrienden en kennissen, vrijwilligerswerk, een betaalde job, … ?

Korte evaluatie en afronding van het programma ‘Voorbereiding op pensioen’ .

Vraag een inhouse-opleiding aan

U kunt deze opleiding inhouse organiseren voor een groep werknemers uit uw organisatie of bedrijf. In dat geval kunt u kiezen voor een dag-formule in een accommodatie naar uw keuze of een weekeindformule in de Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen. U beslist ook of u de partner van uw werknemer al dan niet laat deelnemen. We maken een programma en prijsofferte op maat.