WAARDEREND COACHEN VAN TEAMS EN MEDEWERKERS

Waarom deze opleiding?

Wanneer wil iemand ergens echt goed in worden? Wat prikkelt ons om onze talenten in te zetten in ons werk? Hoe komen we erachter wat ons in beweging brengt, bezielt en gelukkig maakt? De meeste aanpakken op het gebied van individuele of teamcoaching vertrekken vanuit een probleemgerichte insteek.

Appreciative Inquiry biedt een alternatief: je kunt ook leren op basis van successen, groeien door datgene te versterken wat al werkt. Gericht op het ontwikkelen van de toekomst die je graag zou willen zien. Het is een manier van leren en veranderen door dialoog en onderzoek, die zich kenmerkt door een focus op sterktes en kracht. Wij vertaalden AI naar een individuele coachingsaanpak, toepasbaar binnen de eigen bedrijfscontext.

Voor wie

Iedereen die zich in zijn organisatie of bedrijf wenst te verdiepen in het coachen of begeleiden van mensen vanuit een waarderende benadering. Zowel interne coaches, begeleiders als leidinggevenden, HR-managers en HR-medewerkers.

Aantal dagen

2,5 dagen

Geplande groepen

Voorjaar: 19/03 – 26/03 – Terugkomdag in najaar (met de groep af te spreken)

Najaar: 7/10 – 14/10  – Terugkomdag in voorjaar 2020 (met de groep af te spreken)

Kostprijs

U betaalt 450€ per persoon voor de volledige opleiding. Daar komt 20€ per deelnemer bij voor het handboek. Opteert u voor een inhouse-formule dan komen daar verplaatsingsonkosten voor de lesgever bij.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO portefeuille. De activiteiten van Stebo vzw zijn vrijgesteld van BTW (artikel 44 §2, WB BTW).

Inschrijven zonder KMO-portefeuille

Contact


Ann Engelen
ann.engelen@stebo.be

tel: 089 32 95 30
mobiel: 0479 60 52 87

Wat leert U in deze opleiding?

U leert wat de principes zijn van waarderend coachen. U leert Vuurwerktgewijs werken met uw medewerkers in uw werkcontext. Wij maken u wegwijs in de principes, het perspectief, het interview, de basishouding, de methode van het waarderend coachen. U leert het beste in de werkelijkheid om u heen herkennen, in mensen en organisaties.

U gaat aan de slag met een compleet uitgewerkt stappenplan, hulpvragen, gespreksleidraad, praktische tips en schema’s.

Vereiste voorkennis

Geen

Programma

Theorie wordt afgewisseld met interactieve oefeningen en reflectie. De waarderende benadering (Appreciative Inquiry) is de rode draad verweven in de aanpak van de begeleider én in de inhoud. U neemt actief deel. Aan de hand van verschillende oefeningen doet u zelf ervaringen op die direct toepasbaar zijn in uw praktijk als coach of als begeleider van mensen in hun ontwikkeling.

We zoomen dieper in op de basisvaardigheden van de waarderende coach. We reiken concrete tools en tips aan om het coachinggesprek vorm te geven. We bekijken hoe de leidinggevende de methode van waarderend benaderen pragmatisch kan toepassen op de werkvloer.

 
 
Dag 1:
 • Wat is waarderend coachen?
 • Drie bewegingen: appreciative inquiry – denken over talen en bezieling – positieve psychologie
 • Het waarderend perspectief: principes en kompas
 • Het waarderend interview:
  • Vaardigheden
  • Principes en model van gespreksvoering
  • Relationele praktijk van hoge kwaliteit
  • Omgaan met weerstand
 • Waarderend coachen in uw werkcontext.
 
 
Dag 2
 • Basishouding en technieken van de waarderende coach
 • De Vuurplaats aanleggen
 • Vaardigheden van de waarderend onderzoekende coach in de 4 Vuurwerkt fasen: Ontdekken/dromen/plannen en onderzoeken/waarmaken
  • Co-constructie: relationele gelijkwaardigheid
  • Het formuleren van de juiste vragen
  • Het stellen van positieve vragen
  • Nieuwsgierigheid en het zoeken naar verborgen schatten
  • Het denken in beelden
 • Methodische aanpak: inspiratieleidraad en werkbladen

 

 
Dag 3 (halve dag):

Ervaringen delen over toepassingen van waarderend coachen:

 • Planning- en evaluatiegesprekken
 • Functioneringsgesprekken
 • Het ontwikkelen van competenties én preferenties
 • Feedback geven

Bespreking van een concrete case via het waarderend intervisiegesprek. Afronding en evaluatie van het geleerde via een ‘waarderende evaluatietechniek’