WERKPLEKADVIES

Waarom?

U bent een werkgever die, ondanks een hoog aantal werkzoekenden op de arbeidsmarkt, zijn vacatures moeilijk ingevuld krijgt? Uw medewerkers slagen er door hoge werkdruk of een personeelsgebrek niet in om hun dagelijkse taken helemaal af te werken? Uw hoger opgeleide medewerkers verliezen kostbare tijd aan eenvoudige(re) taken? U wilt hier iets aan doen, op een maatschappelijk verantwoorde manier?

Onze adviseurs bieden werkgevers die aan de slag willen met een inclusief HR-beleid, de juiste ondersteuning en support. Wij helpen u bij het vinden van realistische en financieel interessante HR-oplossingen. Samen met u ontwikkelen wij een HR-beleid op maat.

Hoe gaat het in zijn werk

Werkplekadviseurs doorlopen samen met de klant een traject doorheen analyse, advies, aanpak en actieplan. Onze werkplekadviseurs brengen diverse HR- noden in kaart voor een werkgever die wil groeien in inclusief ondernemen. Dat kunnen noden zijn over het vinden van nieuwe medewerkers, een groot ziekteverzuim, de re-integratie van een langdurig zieke medewerker of de inschakeling van een anderstalige werknemer.

We zoeken uit met welke problemen u als werkgever worstelt, we verstrekken informatie over tewerkstellingsmaatregelen, brengen de juiste mensen bijeen, creëren draagvlak voor een probleem dat men als adviseur belangrijk vindt, onderzoeken welke alternatieve oplossingen voor u acceptabel zouden zijn.

Na een grondige analyse van de werkplek, maken we een werkplekadviesrapport op met concreet actieplan. Dat zet voor het bedrijf op een rij welke mogelijkheden er concreet zijn (onthaalbeleid, mentorschap,…), hetzij met volledige of gedeeltelijke subsidies, dan wel betalend.

Contact


Ayse Demirci
ayse.demirci@stebo.be

tel: 089 30 83 03
mobiel: 0474 23 08 02

Wat is dat precies, inclusief jobdesign?

Onder inclusief jobdesign verstaan we het anders inrichten van bedrijfs- of werkprocessen door het afsplitsen van ‘elementaire’ of eenvoudige, meer routineuse taken waardoor geschoold personeel efficiënter kan worden ingezet. Deze taken worden samengevoegd tot een nieuwe en minder dure functie, op maat van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We bieden ondersteuning bij werving en selectie en onderzoeken welke vormen van werkplekleren interessant zijn voor u als werkgever. Ook na werving laten we er u niet alleen voor staan. We geven advies i.v.m onthaal- en retentiebeleid of competentie- en talentontwikkeling. We voorzien coaching op de werkvloer waarbij we zowel nieuwe werknemer als direct leidinggevende en team ondersteunen.

Doelgroep

Alle werkgevers, HR-verantwoordelijken of leidinggevenden die werk willen maken van inclusief jobdesign en die daarbij op zoek zijn naar HR-advies op maat.

Kostprijs

Een prijsofferte wordt op maat van de klant opgemaakt. U moet rekenen op 100€ per uur met een minimum van 500,-€. Verplaatsingsonkosten aan 0.35 € /kilometer. Dit advies komt in aanmerking voor de KMO portefeuille. De activiteiten van Stebo vzw zijn vrijgesteld van BTW (artikel 44 §2, WB BTW). In een offerte op maat geven wij onderbouw aan dit advies. Vraag hier een verkennend gesprek aan.

Interesse?

← of contacteer Ayse Demirci

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test