Aangenaam wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden

logo nistGeschiedenis

De Vlaamse Overheid delegeert steeds meer opdrachten naar de lokale gemeentebesturen. Ook voor het woonbeleid hebben de gemeentebesturen meer bevoegdheden gekregen. Om deze opdrachten succesvol aan te pakken, hebben Sint-Truiden en Nieuwerkerken besloten om het ILV “Aangenaam wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden” op te richten. Dit project is gestart op 1 januari 2014 en liep tot eind 2016. Begin 2017 is het project voor 3 jaar verlengd.

Beide gemeenten delen de ambitie om op een actieve wijze de regie over het lokaal woonbeleid op te nemen. Speerpunten zijn de adviesverlening naar de inwoners toe, de ontwikkeling van een woonbeleidsvisie die congruent is met de ruimtelijke visie en de verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium.

Financiering

De twee gemeenten hebben specifieke huisvestingsproblematieken met elkaar gemeen en willen daarom samenwerken en leren van mekaar. Stebo is de uitvoerder van dit project. Het projectbudget wordt gedragen door de deelnemende gemeenten en het Vlaamse Gewest.

Doel van het project

Dankzij dit project kunnen particuliere burgers gebruik maken van een loketwerking rond uiteenlopende woonvragen. Stebo geeft hierover advies en begeleiding via loketwerking, infomomenten en publicaties.

De gemeentebesturen worden ondersteund in de ontwikkeling van lokale woonbeleidsplannen, de organisatie van overleg met de lokale woonactoren en de aanpak van opdrachten voortvloeiend uit het grond- en pandendecreet en de Vlaamse Wooncode. Stebo begeleidt dit intensieve proces, zodat in samenwerking met de gemeente en Wonen Vlaanderen ambities, doelstellingen en acties geformuleerd kunnen worden voor een goed woonbeleid.

SPREEKUREN

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test