In het kader van voorbije of lopende projecten werden enkele publicaties uitgeven:  

 

e-book “Zuurstof voor Houthalen-Oost”

Bewoners, gebruikers en bezoekers bestudeerden de leefbaarheid van het centrumgebied rond het Lindeplein in Houthalen-Oost. Dat gebeurde in het participatieproject “Zuurstof voor Houthalen-Oost”, dat in juni 2017 startte. Burgemeester en schepenen gaven de opdracht. Stebo zorgde voor de regie.
Het E-book beschrijft de ontwerpscenario’s in detail. Daarnaast geeft het een overzicht van de verschillende stappen in het project, inclusief de lessons learned.

Naar het E-Boek


 

schuurNaar een nieuwe invulling voor leegstaand landbouwpatrimonium

De Universiteit Hasselt en Stebo voerden met de steun van de Provincie Limburg een ontwerpend en participatief onderzoek naar mogelijkheden tot herbestemming van leegstaand landbouwpatrimonium.De resultaten van het project, de mogelijke programma’s voor de verschillende panden, de beleidscontexten en ook voorbeelden van goede realisaties, werden gebundeld in een inspirerend e-book: “Naar een nieuwe invulling voor leegstaand landbouwpatrimonium”

Naar het E-Boek

Download E-book


 

pub-kerkene-book “Een toekomst voor onze kerken”

De Universiteit Hasselt ging samen met Stebo en met de steun van de Provincie Limburg de uitdaging aan om via een ontwerpoefening op zoek te gaan naar sterke en bruikbare programma’s voor dit religieus erfgoed. De uitkomst hiervan is gebundeld in een prachtig e-book: ‘Een toekomst voor onze kerken’

naar het E-book

Preview
 •  


   

  Renoveren in Haspengouwpublicatie-haspengouw

  In deze beeldrijke brochure wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten van renovatie van panden in het buitengebied, op de sterke kwaliteiten die Haspengouw zijn unieke karakter geven, en hoe daar mee kan worden omgegaan om dit karakter voor de toekomst te verzekeren.

  naar het E-book

  Meer info
 • renoveren-haspengouw

  Renoveren in Haspengouw” is een beeldrijke brochure die uitgebreid ingaat op alle aspecten van het renoveren van panden in het buitengebied. Het boek zet de sterke kwaliteiten in de kijker die Haspengouw zijn unieke karakter geven, en hoe daar mee kan worden omgegaan om dit karakter voor de toekomst te verzekeren. Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor eigenaars en kopers van oudere gebouwen om hen op weg te helpen om de waarde, kwaliteiten en mogelijkheden van hun pand te (her)ontdekken.

  Daarnaast kan de brochure een werkinstrument zijn voor ontwerpers en overheden om het landelijk erfgoed te benaderen.

   

  Deze brochure kan je gratis hier downloaden. Voor meer informatie kan u ons bereiken op het nummer 089 32 95 30 of per e-mail naar onthaal@stebo.be .

 •  

   


   

   

  pub-woningopsplitsingWoningopsplitsing

  Woningopsplitsing zit in de lift.
  Veel mensen zien er heil in om hun te grote woningen of kavels op te splitsen aangezien de kinderen uit het huis zijn getrokken. De bovenverdieping of een groot gedeelte van de woning staat leeg en wordt niet meer benut.

  naar het E-book

  Meer info
 • woningopsplitsingNet omdat veel huizen te groot of te duur zijn voor de eigenaars/ bewoners, is er de laatste jaren meer vraag naar woningopsplitsing. Het creëren van een woonst bij een bestaande woning biedt niet alleen een oplossing voor zorgbehoevenden, maar maakt ook betaalbaar wonen voor eenoudergezinnen mogelijk.

  Ook voor de herbestemming van erfgoed en leegstaande hoeves is woningopsplitsing een opportuniteit.

  Om uw woning op een kwalitatieve manier op te splitsen helpt deze brochure u verder op weg. De brochure zoomt in op goede praktijksituaties, aanverwante regelgeving, maar bovenal worden er richtlijnen aangeboden voor het opsplitsen van een woning.

  Deze brochure en bijhorende aanstiplijst kan je gratis downloaden. Voor meer informatie kan u ons bereiken op het nummer 089 32 95 30 of per e-mail naar onthaal@stebo.be .

 •  


   

   

  cite-beeldMijn Cité

  Met de uitgave ‘Mijn-Cité’ gaat Stebo Wonen terug naar de plek waar het ontstaan is: de oude mijnwerkerswijken van de zeven verschillende steenkoolmijnen die Limburg rijk was. Deze beeldrijke uitgave is echter niet zomaar de zoveelste historische beschouwing over dit merkwaardige erfgoed, maar wil vooral ingaan op het heden en de toekomst.

  naar het E-book

  www.mijncite.be

  Meer info
 • mijncite_cover1De typische architectuur, het vele groen en de unieke stratenpatronen bepalen het bijzondere karakter van deze mijncité’s. Zij hebben ook een belangrijke cultuurhistorische erfgoedwaarde. Het is dan ook belangrijk om zorgzaam en respectvol om te gaan met dit waardevol erfgoed. Tegelijkertijd staan we voor een grote uitdaging om het woon-patrimonium aan te passen aan de hedendaagse woonbehoeftes en aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.

  Het boek ‘Mijn-Cité’ tracht een kader te scheppen voor eventuele ingrepen aan het woonpatrimonium. Het boek reikt geen pasklare oplossingen aan, maar biedt aandachtspunten en denksporen voor bewoners, verbouwers, ontwerpers, beleidsmakers en –uitvoerders.

  Het boek, 92 rijk geïllustreerde pagina’s, is uitgegeven door Stebo vzw in samenwerking met de verschillende mijngemeenten en de Provincie Limburg. Het is gratis hier te downoaden.

 •  

   

  SPREEKUREN

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test