Woonbeleid

Gemeenten krijgen steun en deskundige hulp bij het ontwikkelen en uitvoeren van een doordacht lokaal woonbeleid. Het woonteam van Stebo ontwikkelt woonbeleidsvisies, organiseert woonoverleg en voert heel wat concrete acties uit in een samenspel met de gemeenten.

 

Stebo is projectuitvoerder in drie projectgebieden

 • Interlokale samenwerking rond projecten lokaal woonbeleid in Haspengouw: Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Riemst, Voeren en Wellen
  Contactadres medewerkers:
  Papenstraat 16
  3840 Borgloon
  012 67 27 23
 • Woonfocus: interlokale samenwerking van de gemeenten Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen
  Contactadres medewerkers:
  Zaveldriesstraat 31
  3600 Genk
  089 84 44 42
 • Aangenaam wonen in Nieuwerkerken en Sint-Truiden: interlokale samenwerking van de gemeenten Sint-Truiden en Nieuwerkerken
  Contactadres medewerkers:
  Papenstraat 16
  3840 Borgloon
  012 67 27 23
Stebo biedt ondersteuning en procesbegeleiding

Deze lokale besturen ondersteunen we bij:

 • De opmaak van een lokaal woonplan: het verzamelen van informatie, het interviewen van betrokkenen, het organiseren van overleg, het schrijven van het woonplan. Dit uiteraard telkens in nauw overleg met het lokale bestuur en de verantwoordelijke ambtenaren;
 • De uitvoering van bepaalde actiedomeinen van het woonplan: de informatieverstrekking aan de burger, de bundeling van informatie over de private huurmarkt, kwaliteitsverbetering van kamerbewoning, een benadering van verhuurders om hen tot kwaliteitsverbetering aan te zetten,…;
 • De organisatie van woonoverleg: hetzij als overleg van veldwerkers waarin knelpunten worden besproken en werkafspraken worden gemaakt, hetzij als beleidsvoorbereidend overleg, waar een beleid wordt vormgegeven en bijgestuurd, in samenwerking met alle betrokken actoren.;
 • Het voeren van een grond- en pandenbeleid op maat van de gemeente (cfr. leegstand, BSO, …);
 • Het ontwikkelen van een lokale aanpak voor woonkwaliteitsbewaking;
 • Het opzetten van tijdelijke of bijzondere projecten: in afgebakende buurten die te maken hebben met een cumulatie van woonproblemen of waar de omgevingskwaliteit bedreigd is. De bouwrichtlijnen in de mijncités zijn daar een voorbeeld van.

We ondersteunen het lokale bestuur dus heel praktisch in de ontwikkeling van een lokaal woonbeleid: via het verzamelen van informatie, aanreiken van werkmethodes, organiseren van communicatie, opmaken van het lokale woonplan.

Dankzij onze intergemeentelijke werking kunnen we gespecialiseerd personeel ter beschikking stellen. Maatwerk is één van onze troeven: we stellen samen met het lokale bestuur een programma op, op basis van de lokale noden. Dat programma staat altijd ten dienste van de woonkwaliteit, maar wordt plaatselijk zeer divers ingevuld. Onze goed uitgebouwde samenwerkingsverbanden leiden tot de kortste weg naar de oplossing van een probleem, en de kortst mogelijke toegang tot actuele toegepaste informatie.

SPREEKUREN

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test