Buurthuis Sledderlo heet voortaan ‘Het Hart’

Bewoners kiezen nieuwe naam en maken kennis met het wijkteam

Het Hart is de nieuwe naam van het buurthuis in de Bijlkestraat te Sledderlo. De bewoners kozen zelf de nieuwe naam van hun plek. Via een stemming gaven ze hun voorkeur door.

What’s in a name?! Het buurthuis draagt de wijkbewoners ‘een warm hart’ toe en wil hen nog sterker betrekken bij toekomstige initiatieven in de buurt. Inwoners kunnen in deze ontmoetingsplek - gelegen in het ‘groene hart’ van Sledderlo - altijd ‘hun hart’ luchten.

Buurthuis Het Hart, alle weekdagen open van 9 tot 17 uur, is een plek waar iedereen kan binnenspringen voor een koffietje of een babbeltje. Het is de uitvalsbasis van het wijkteam. Hester Vanlangenaeker, de buurtopbouwwerker van Stebo, is zo goed als elke dag present. Eline Ghysels, de nieuwe wijkmanager van Genk-Zuid, is vaak in de wijk. Ze beantwoordt elke donderdagnamiddag vragen in Het Hart en maakt er bewoners wegwijs. Ook de wijkagent en de stadswacht zijn regelmatig te vinden in buurthuis; net als de straathoekwerker, de jobcoach en de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak die er zitdagen organiseert.

Hester Vanlangenaeker, buurtopbouwwerker Stebo vzw: “Om de 6 weken vindt er een wijkvergadering plaats. Het wijkteam komt samen om signalen uit de wijk te bespreken, de komende en lopende projecten te evalueren en om samen te bekijken hoe we van de wijk een fijne leefomgeving maken.”

Opendeurdag

De naam ‘Het Hart’ kwam er via een stemming bij de buurtbewoners. De naam is officieel onthuld tijdens de opendeurdag van het buurthuis op zondag 29 mei, tevens een gezellig volksfeest met animatie, muziek en lekker eten. Drie bewoners die hun stem uitbrachten, vielen in de prijzen en ontvingen onder andere Doe es Genk-bonnen.

Alessandro Cucchiara, schepen van Wijken en Participatie: “We willen de buurt zoveel mogelijk betrekken. De wijkmanager en buurtopbouwwerker van Stebo vzw spelen daarin een belangrijke rol. Zij bekijken samen hoe ze individuele initiatieven, voorstellen en/of vragen van bewoners kunnen ondersteunen. Door naar de buurt te luisteren, kunnen we beter inspelen op de noden die er zijn en nieuwe initiatieven opzetten.”

Burgemeester Wim Dries, Buurtopbouwwerker Hester en Wijkmanager Eline.
Burgemeester Wim Dries, Buurtopbouwwerker Hester en Wijkmanager Eline.

Positieve impulsen

Met de (her-)opening van het buurthuis zet stad Genk een nieuwe stap in de verdere ontwikkeling van de wijk Sledderlo, die de deelwijken Oud- en Nieuw-Sledderlo en Terboekt omvat.

Schepen Cucchiara: “We hebben de afgelopen jaren heel wat inspanningen geleverd om Sledderlo een positief elan te geven. Jeugdhuis Gigos Genk-Zuid is een plek waar de lokale jeugd zich goed voelt. Voor jonge gezinnen is er campus O3 Genk-Zuid waar zij terechtkunnen voor advies en begeleiding. We vernieuwden de Finse Piste, intussen de vaste uitvalsbasis van de Sledderlo-runners. En dan is er het buurthuis, waar tal van activiteiten van buurtopbouwwerk Stebo plaatsvinden: zo is er wekelijks een naaitatelier, komt er regelmatig een filosofiegroep samen en organiseren we ‘Iedereen Artiest’; een reeks workshops om kennis te maken met allerlei leuke vormen van kunst., .… De tijd dat de buurt gekend stond als ‘Klein Chicago’ is lang voorbij.”

Meer weten?

Hester Vanlangenaeker: hester.vanlangenaeker@stebo.be.

Stebo vzw

Windekestraat 1, 3600 Genk

089 32 95 30

Stebo vzw
Windekestraat 1, 3600 Genk

Tel: 089 32 95 30
info@stebo.be