Nieuwsoverzicht

 • LEES MEER
  Premies in 2019
  14 januari 2019
  Wonen
  Aanpassing premies in 2019 Met de start van 2019 zijn er ook enkele premies van de Vlaamse overheid en Infrax aangepast. Bij de energiepremies van Infrax zijn er enkele kleine veranderingen en is er een premie voor het plaatsen van een warmtepompboiler. De renovatiepremie en de verbeteringspremie worden wel ingrijpender aangepast. Deze 2 premies bestaan al meer dan 10 jaar naast elkaar en op vele vlakken is er een overlapping. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om deze twee premies in elkaar te laten vloeien, waarbij de renovatiepremie grotendeels overeind blijft en de verbeteringspremie in de renovatiepremie wordt ingekapseld. Interessant is vooral dat een grotere groep aanvragers in aanmerking komt voor een premie van 30% omdat het maximum inkomen voor deze groep aanzienlijk opgetrokken is. Met het verdwijnen van de verbeteringspremie wordt de Vlaamse aanpassingspremie vanaf 1 juni 2019 een volledig aparte premie. Ook hier zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd. Voor meer informatie over deze premies kan je altijd terecht op de website www.wonenvlaanderen.be en www.infrax.be. Uiteraard kan je altijd contact opnemen met een onze medewerkers van het woonloket in jouw gemeente of langskomen tijdens woonloket. Je vindt alle informatie hier.   Enkele belangrijke data: 31 januari: laatste dag waarop een eerste aanvraag kan gebeuren onder de huidige renovatiepremie 1 februari: eerste dag waarop een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie mogelijk is 31 mei: laatste dag waarop een aanvraag voor de verbeterings- en aanpassingspremie kan gebeuren 1 juni: eerste dag waarop een aanvraag voor de vernieuwde aanpassingspremie mogelijk is 31 januari 2021: definitieve afsluitdatum huidige renovatiepremie (tweede aanvragen)
 • LEES MEER
  Stebo promotor in UPGRADE
  21 november 2018
  Werken
  Het transnationaal ESF-project “UPGRADE” pakt vijf uitdagingen aan die noodzakelijk zijn om een hogere uitstroom naar de arbeidsmarkt te generen bij migranten van niet EU-herkomst.Het gaat concreet om (1) oefenkansen werkvloertaal, (2) aandacht voor de psychosociale problematiek, (3) opwaardering survival skills, (4) werkplekleren op maat en (5) beroepsopleiding op maat.Stebo trekt de kar als promotor van dit grensverleggend project.Ambitie en beoogde resultatenOm de vijf uitdagingen aan te pakken bouwden we een Vlaams partnerschap uit met HIVA, Agentschap Integratie en Inburgering en Solentra. Daarnaast werken we met een breed samengestelde advisory board, die expertise, ervaringen en visies inbrengen.VDAB, OCMW, Qrios, de sectorfondsen Cevora, Limtec+, Vivo en Confederatie Bouw nemen die rol met veel enthousiasme op. Uiteraard moet ook de stem van migranten niet-EU een volwaardige plek krijgen in het project. Ook zij participeren aan de advisory board.Daarnaast engageren we in “UPGRADE” ook een breed veld van organisaties en proeftuinen op de snijlijn “arbeidsmarkt- migranten niet-EU” in een Lerend Netwerk. Daarin gaan we via de krachtgerichte veranderingsmethode “Appreciative Inquiry” in dialoog over de vijf uitdagingen. We zoomen in op wat nu al wél werkt om van daaruit te onderzoeken wat nog meer nodig is om de vijf uitdagingen succesvol aan te pakken. We zullen bij elk van deze uitdagingen een aanpak ontwikkelen, testen en verwerken tot een methodologie “UPGRADE”, een bouwdoos voor de professional die migranten niet-EU begeleidt of ondersteunt richting arbeid.Het feit dat we alle stakeholders van meet af aan in dialoog laten gaan in een advisory board en Lerend netwerk, maakt het project vernieuwend. Vanuit deze dialoog willen we grenzen verleggen.Mutual learningVlaanderen heeft op dit moment nog te weinig expertise in het toeleiden en tewerkstellen van personen met een migratieachtergrond. Onze arbeidsmarkt zit nog te veel op slot voor hen. Dit doet de noodzaak rijzen om elders kennis, ervaring en expertise op te zoeken. Deze transnationale oproep geeft de kans om goede praktijken inzake integratie op de arbeidsmarkt op Europees niveau samen te brengen via mutual learning activities, verder te ontwikkelen en in te bedden in “UPGRADE”. Die goede praktijken vinden we in het transnationaal partnerschap met Bulgarije (Popovo Municipality). Daarnaast vallen we terug op goede contacten met SALA (Zweden) en SAMK (Finland), die “UPGRADE” een warm hart toedragen sinds hun betrokkenheid in de aanvraagprocedure.Projecttitel: Upgrade – oproepnummer 430 - transnationaliteit IVProjectnummer: 7890Looptijd: 01/10/2018-31/03/2021; disseminatiefase van 01/04/2021-30/09/21Financiële steun van ESF- Vlaanderen: 275.000€Vlaamse partners: HIVA, Solentra, Agentschap Integratie en InburgeringTransnationale ESF-partner: Popovo Municipality (Bulgarije)Contactpersoon: Ann Vanderhaeghe, coördinator team werken Stebo (ann.vanderhaeghe@stebo.be)
 • LEES MEER
  Voorstelling E-book ‘Zuurstof voor Houthalen-Oost’
  9 juli 2018
  Wonen
  Bewoners, gebruikers en bezoekers bestudeerden de leefbaarheid van het centrumgebied rond het Lindeplein in Houthalen-Oost. Dat gebeurde in het participatieproject “Zuurstof voor Houthalen-Oost”, dat in juni 2017 startte. Burgemeester en schepenen gaven de opdracht. Stebo zorgde voor de regie.

 

 • Werkplekadvies info

  Werkplekadvies info
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test