Nieuwsoverzicht

 • LEES MEER
  In Memoriam Jean Poelmans
  29 januari 2019
  Stebo
  In Memoriam Jean Poelmans gewezen afgevaardigd bestuurder van Stebo   Beste lezer, In alle stilte en bescheidenheid is op 7 december 2018 een grote mijnheer van ons heengegaan, Jean Poelmans. Het was zijn keuze om zijn lichaam aan de wetenschap te schenken, en het was de keuze van zijn gezin om geen publieke uitvaart te houden. Wij hebben hem herdacht op onze Algemene Vergadering en op de Personeelsvergadering. Jean Poelmans had zijn sporen ruimschoots verdiend als ingenieur bij Ford en later als CEO van Elizabeth Bass (tabaksindustrie), toen hij zich engageerde als vrijwillig afgevaardigd bestuurder van Stebo vzw tussen 1996 en 2008. Toen we fier ons nieuw hoofdkantoor in Genk openden op 8 maart 2013, heb ik hem met deze woorden mogen huldigen.   Jean, de man die zijn volk leerde rekenen De collega’s van Stebo, en ikzelf in het bijzonder, zijn u eeuwig dankbaar, Jean, omdat je in een moeilijke periode mee de fundamenten van een herboren organisatie hebt gelegd. Gedurende jaren heb je een dag per week (en nog wel wat extra uren daarbuiten) geïnvesteerd om een stevige ‘fond’ te geven aan de organisatie. Voor mij als jonge leidinggevende was dit een ontzettend belangrijke steun. We hadden niets toe we begonnen samen. Maar wel 25 enthousiaste medewerkers die er voor wilden gaan. Ik mocht met elk lastig organisatievraagstuk tot bij jou komen. Je hebt altijd de subtiele balans weten te vinden tussen financiële nuchterheid en een mature sociale betrokkenheid. Je had over die jaren van professioneel en persoonlijk engagement natuurlijk een enorme mensenkennis opgedaan, maar ook inzicht in het functioneren van maatschappelijke instellingen en teams. Op die manier hebben we toen instrumenten en schema’s ontwikkeld die we vandaag nog hanteren als vast kompas om de koers uit te zetten, zoals bv.: van projectbudgetten naar organisatie brede begrotingen cashflowplanningen loonsubsidievoorspellers het vademecum waarin we de spelregels voor goed beheer hebben uiteengezet (samen met Arno destijds) Zo hebben we veel structuur gebracht, zonder dat we vervielen in doelloze procedures. Door de financiële sturing op orde te krijgen kwam er zuurstof in de organisatie die we konden aanwenden voor lange termijn investeringen. Een eerste pand in Winterslag, daarna een tweede pand in Zwartberg. We konden ons personeelsstatuut duurzaam verbeteren. Ook daarbij wist je het evenwicht te vinden tussen soberheid naleven en durven investeren. Die balans hebben we kunnen aanhouden tot vandaag. Geen geld vergooid aan dure personeelsfeesten, maar wel geïnvesteerd in een duurzaam kantoor. En zo hebben we veel opgetrokken samen. Veel onderhandeld met partijen. Bijna steeds met een gunstige afloop, ook al hebben we een paar keer flink op onze tanden moeten bijten (zoals bij die terugvordering van ESF die hoger was dan ons volledig eigen vermogen). Beste Jean, Naast de jarenlange ondersteuning die je mij en mijn collega’s geboden hebt op vlak van organisatieontwikkeling, zijn ook je persoonlijke engagementen richtinggevend geweest voor mij. Je bent een gelovig man die evangelische woorden en waarden heeft omgezet in concrete daden voor uw naasten. Je engageerde je lokaal voor de parochiezaal Meulenberg, als plaats waar mensen vanuit verschillende culturen en achtergronden elkaar konden ontmoeten. Met vallen en opstaan heb je daarin steeds initiatief genomen. Maar de meest ingrijpende solidariteit met mensen die het moeilijk hebben in de samenleving, hebben jij en Paula getoond in jullie grenzeloze inzet via pleegzorg. Wie zijn meest intieme kern openstelt om anderen deelgenoot te laten zijn van een warm gezinsleven, maakt solidariteit in zijn puurste vorm waar. Er is geen enkele instelling die de warmte en geborgenheid van een gezin kan nabootsen. Ook in deze ben je mijn mentor geweest. En tenslotte, als vrolijke noot: Jean, de man die zijn volk leerde sigaren roken. Talrijk zijn de anekdotes waarbij Jean zijn inzichten in organisatiekunde concreet illustreerde met de sigarenproductie (eenheid sigaren per minuut,…). Op directievergaderingen, op personeelsvergaderingen, bij onderhandelingen met de opdrachtgevers. Het deed collega Simon Ashworth op zeker moment ontvallen dat we blij mochten zijn dat Jean niet bij Durex had gewerkt… Er waren de overvolle assenbakken en bedompte ramen na de vaste donderdag passage van Jean. Tot hij ook stilaan zijn sigaren begon te rantsoeneren en later zelfs begon te verbannen. Kortom, Jean, je bent iemand om naar op te kijken. Een man van je woord. Ik heb heel veel kracht geput uit jouw kracht. Ik zal je mijn leven lang dankbaar zijn voor onze fijne samenwerking. Het ga je goed Jean, Van harte, Erwin De bruyn En alle collega’s, bestuurders en leden van Stebo vzw.
 • LEES MEER
  Premies in 2019
  14 januari 2019
  Wonen
  Aanpassing premies in 2019 Met de start van 2019 zijn er ook enkele premies van de Vlaamse overheid en Infrax aangepast. Bij de energiepremies van Infrax zijn er enkele kleine veranderingen en is er een premie voor het plaatsen van een warmtepompboiler. De renovatiepremie en de verbeteringspremie worden wel ingrijpender aangepast. Deze 2 premies bestaan al meer dan 10 jaar naast elkaar en op vele vlakken is er een overlapping. Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om deze twee premies in elkaar te laten vloeien, waarbij de renovatiepremie grotendeels overeind blijft en de verbeteringspremie in de renovatiepremie wordt ingekapseld. Interessant is vooral dat een grotere groep aanvragers in aanmerking komt voor een premie van 30% omdat het maximum inkomen voor deze groep aanzienlijk opgetrokken is. Met het verdwijnen van de verbeteringspremie wordt de Vlaamse aanpassingspremie vanaf 1 juni 2019 een volledig aparte premie. Ook hier zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd. Voor meer informatie over deze premies kan je altijd terecht op de website www.wonenvlaanderen.be en www.infrax.be. Uiteraard kan je altijd contact opnemen met een onze medewerkers van het woonloket in jouw gemeente of langskomen tijdens woonloket. Je vindt alle informatie hier.   Enkele belangrijke data: 31 januari: laatste dag waarop een eerste aanvraag kan gebeuren onder de huidige renovatiepremie 1 februari: eerste dag waarop een aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie mogelijk is 31 mei: laatste dag waarop een aanvraag voor de verbeterings- en aanpassingspremie kan gebeuren 1 juni: eerste dag waarop een aanvraag voor de vernieuwde aanpassingspremie mogelijk is 31 januari 2021: definitieve afsluitdatum huidige renovatiepremie (tweede aanvragen)
 • LEES MEER
  Stebo promotor in UPGRADE
  21 november 2018
  Werken
  Het transnationaal ESF-project “UPGRADE” pakt vijf uitdagingen aan die noodzakelijk zijn om een hogere uitstroom naar de arbeidsmarkt te generen bij migranten van niet EU-herkomst.Het gaat concreet om (1) oefenkansen werkvloertaal, (2) aandacht voor de psychosociale problematiek, (3) opwaardering survival skills, (4) werkplekleren op maat en (5) beroepsopleiding op maat.Stebo trekt de kar als promotor van dit grensverleggend project.Ambitie en beoogde resultatenOm de vijf uitdagingen aan te pakken bouwden we een Vlaams partnerschap uit met HIVA, Agentschap Integratie en Inburgering en Solentra. Daarnaast werken we met een breed samengestelde advisory board, die expertise, ervaringen en visies inbrengen.VDAB, OCMW, Qrios, de sectorfondsen Cevora, Limtec+, Vivo en Confederatie Bouw nemen die rol met veel enthousiasme op. Uiteraard moet ook de stem van migranten niet-EU een volwaardige plek krijgen in het project. Ook zij participeren aan de advisory board.Daarnaast engageren we in “UPGRADE” ook een breed veld van organisaties en proeftuinen op de snijlijn “arbeidsmarkt- migranten niet-EU” in een Lerend Netwerk. Daarin gaan we via de krachtgerichte veranderingsmethode “Appreciative Inquiry” in dialoog over de vijf uitdagingen. We zoomen in op wat nu al wél werkt om van daaruit te onderzoeken wat nog meer nodig is om de vijf uitdagingen succesvol aan te pakken. We zullen bij elk van deze uitdagingen een aanpak ontwikkelen, testen en verwerken tot een methodologie “UPGRADE”, een bouwdoos voor de professional die migranten niet-EU begeleidt of ondersteunt richting arbeid.Het feit dat we alle stakeholders van meet af aan in dialoog laten gaan in een advisory board en Lerend netwerk, maakt het project vernieuwend. Vanuit deze dialoog willen we grenzen verleggen.Mutual learningVlaanderen heeft op dit moment nog te weinig expertise in het toeleiden en tewerkstellen van personen met een migratieachtergrond. Onze arbeidsmarkt zit nog te veel op slot voor hen. Dit doet de noodzaak rijzen om elders kennis, ervaring en expertise op te zoeken. Deze transnationale oproep geeft de kans om goede praktijken inzake integratie op de arbeidsmarkt op Europees niveau samen te brengen via mutual learning activities, verder te ontwikkelen en in te bedden in “UPGRADE”. Die goede praktijken vinden we in het transnationaal partnerschap met Bulgarije (Popovo Municipality). Daarnaast vallen we terug op goede contacten met SALA (Zweden) en SAMK (Finland), die “UPGRADE” een warm hart toedragen sinds hun betrokkenheid in de aanvraagprocedure.Projecttitel: Upgrade – oproepnummer 430 - transnationaliteit IVProjectnummer: 7890Looptijd: 01/10/2018-31/03/2021; disseminatiefase van 01/04/2021-30/09/21Financiële steun van ESF- Vlaanderen: 275.000€Vlaamse partners: HIVA, Solentra, Agentschap Integratie en InburgeringTransnationale ESF-partner: Popovo Municipality (Bulgarije)Contactpersoon: Ann Vanderhaeghe, coördinator team werken Stebo (ann.vanderhaeghe@stebo.be)

 

 • Werkplekadvies info

  Selecteer een geldig formulier
 • Advies met financiële steun van de KMO-portefeuille 

   

  → WERKPLEKADVIES

  → Download of bekijk hier de algemene- en annulatievoorwaarden voor Stebo advies
  • test